Miks ma kandideerin? 

Jalgpallis on nii, et üldiselt ei panda väravavahti ründaja kohale ja ründajat väravavahiks. Poliitikaga on jalgpallil üks sarnasus – üksi seda ei mängi. Elukogemus on teinud minust tõsiseltvõetava meeskonnamängija. Selleta lihtsalt ei saa. Küsite: miks? Asjad maailmas muutuvad üha keerukamaks. Digimaailmas läheb asi nobedate näppude võidujooksuks ning rahulik, üksteist austav debatt jääb tagaplaanile. Tehnoloogia järjest kiirem areng kasvatab vajadust inimliku suhtluse, argumenteeritud debati järele. 

Meil tõdetakse tihti – Eesti vananeb. Isegi kui matemaatiliselt on siin tõetera sees, tasub vaadata asja helgemat poolt. Kui noorte roll oli, on ja jääb olla katalüsaatorid ja kiirendajad, inspireerijad ja avastajad, siis küpsel eagrupil on ühiskondlikes protsessides tasakaalustaja ja sildade ehitaja roll. Elukogemused aitavad siin kaasa. Aga nagu ütles Einstein – ärge iialgi väsige esitamast küsimusi. Tahan jätkuvalt kaasa aidata, et 21. sajandi kolmas kümnend oleks põlvkondadeülese koostöö, loovuse ja eneseusu aeg. 

Mõni leiab, et poliitikas peaks olema n-ö „ühe teema mees“. Mul on kompetentse mitmest valdkonnast. Kui siia lisada probleemide lahendamise oskus, kriitiline mõtlemine, loovus ja empaatia, siis kahju sellest ei sünni. Pigem kasu. 

Lisaks on mu juured sügaval Saaremaal, see ei lase lahustuda kiirelt globaliseeruvas maailmas. Ja seda saare naiste vastupidavust läheb ka poliitikas tarvis. 

Siit leiab minu eluloo ja rohkem infot: https://www.riigikogu.ee/riigikogu/koosseis/riigikogu-liikmed/saadik/0c571754-914d-406a-baba-6734212353de/Urve-Tiidus