Olen Aivar Viidik, sünnilt ja rahvuselt hiidlane, kuigi meie peres on pikalt olnud nii, et mehed on Hiiumaalt ja naised enamasti Läänemaa, aga ka Saaremaa juurtega. Seega olen maast madalast olnud seotud mere, laevasõidu ja saarel elamise eripäradega. 

Nagu teada, on saare elu karm ja selle vastu tuleb end kindlustada. Habe, muide, on selleks üks parimaid viise, aga nagu tõelisele hiidlasele kohane, aitab rasketest hetkedest alati üle väike huumor. 

Olen viimased viis aastat olnud seotud Hiiumaa valla juhtimisega, olnud nii volikogu esimees kui ka Kärdla linnapea, samuti olen töötanud poolteist aastat Riigikogus. Suurema osa elust olen olnud aga tööl meedias ja kasvanud reporterist peatoimetajani. Töö tõttu olen üle paarikümne aasta oma elus elanud ka mandril ja töötanud kõigis suuremates meediaettevõtetes. Seega olen poliitikat ja poliitikuid näinud nii seest- kui ka väljastpoolt. 

Põhjuseid, miks otsustasin suunduda poliitikasse ja kandideerida ka seekord Riigikokku, on mitu, kuid kõige olulisem neist on sisemine küpsus, valmisolek, kogemuste pagas ja ka tahtmine aidata kaasa Eesti riigi ja mõistagi oma kodupiirkonna arengule. Usun, et Eesti riigi tugevus seisneb tema rahva ja kõigi piirkondade elujõus, ja seetõttu pean ülioluliseks, et nii Hiiumaa, Läänemaa kui ka Saaremaa oleks oma saadikuga Riigikogus esindatud. 

Kuna olen aastaid tegelenud nii regionaalsete, taastuvenergeetika kui ka keskkonna teemadega, on need kujunenud minu põhilisteks valdkondadeks. Olen veendunud, et tulevik saab olla roheline ja Eesti selle valdkonna juhtriik. Eestil on suurepärane võimalus katsetada ja rakendada uusi tehnoloogiaid nii taastuvenergia tootmises kui ka selle kasutamises nii, et see ei kahjusta keskkonda ning Eesti ainulaadne elurikkus ei saa arengutes kannatada. Ja et säilib nii meie rahvuskultuur kui ka pärand. 

Riigikogu liikmena luban, et hoian mõistuse selge, südame sooja ja suunurgad ülespoole!