Lääne-Virumaa on minu kodukoht, kus olen sündinud ja elan tänaseni. Olen maatüdruk, kuid viimased paarkümmend aastat elanud Rakveres. Kaks täisealist poega on ellu saadetud, kasvatamist ja suunamist tahab veel puberteedieas tütar. Elu on pakkunud mulle mitmekülgsust nii erinevate töökohtade kui ka vabatahtliku tegevuse ja eneseteostuse näol, mis on viinud mind tööle nii pealinna kui ka Eesti mitmesse eri paika. Kodu on jäänud Rakveresse. Lääne-Virumaa ja Rakvere – parim paik!  

Meil on ettevõtlus, tootmine, teenindussfäär, turism, oma Rakvere teater, Aqva spaa jne. Meil on lasteaiad, koolid, hobi- ja huvitegevus, Rakvere spordikeskus, Rakvere staadion,  kergliiklusteed jne – kõik, mida tänapäevane elukeskkond võimaldab ja pakub. Jah, meil ei ole oma merd, kuid ka põhjarannik ei ole kaugel – Võsu, Käsmu, Kunda … Rakverest ei ole kauge põigata Tallinna või hoopis idapoole Narva linna või lõunapoole ülikoolilinna Tartusse. Parim väikelinn, kus lapsi kasvatada ja väärikalt vananeda. 

Lapsepõlvemälestused, need on jäävad: heinategu, TPLis töötamine, esimene taskuraha jne. Noorena saadud ja kogetud töökasvatus on saatnud mind kogu elu. Praegu läheksin suurima heameelega lahtist heina koorma otsa tallama, talvel õue tundideks lund lükkama, suvel puid laduma. Kooliteed alustasin maal elades Simuna põhikoolist, edasi käisin Väike-Maarja keskkoolis ja Tartu ülikoolis ning vahepeal tuli elu vahele ja suundusin elama ja töötama Saksamaale. Hiljem Eestisse naastes õppisin raamatupidajaks ning magistrikraadi omandasin Tallinna ülikoolis. 

Töökogemused teeninduses, tootmises ning riigiametnikuna on andnud mulle laia silmaringi ja mitmekülgsed oskused toime tulla väga erinevates olukordades. Hindamatu kogemuse sain Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis äriplaani koostamise ja projektijuhtimise teemalisi loenguid andes, siseministeeriumis audiitoriametit pidades, kaitseliidus haldusjuhi rollis olles ja praegu sisekaitseakadeemias finants-ja riigihangete juhtivspetsialistina töötades.  

Vabatahtlikuna panustan naiskodukaitse tegevusse ning aktiivust lisab rulluisuklubi arendamine ja noorte huvitegevus. Olen aktiivse eluviisiga, väga meeldib sporti teha: rulluisutada, suusatada, looduses matkata. Pean väga oluliseks arutelusid ja kaasatust ning meeskonnatööd. Olen pigem analüüsiv ja kaasav ning sellest tulenevalt toetun numbritele ehk mulle läheb väga korda, mis toimub majanduses suures pildis.  

Seisan selle eest, et maksusüsteem oleks lihtne ja ühetaoline, et riigikaitseõpe oleks osa õppekavast – isamaaline kasvatus ja oskused elus hakkama saada saavad alguse maast madalast. Eriti kõnetavad mind teemad, mis on seotud laste, noorte ning eakatega. Pean oluliseks, et iga inimene saab elada väärikalt ja veeta vanaduspõlve võimalusi pakkuvas ja toetavas elukeskkonnas.