Olen seisukohal, et maapiirkondade elujõulisuse kasvu saavad toetada kohalikud omavalitsused, kelle olulisim roll on seista oma elanike eest. Selleks, et seda tänasest edukamalt teha, on vaja suurendada omavalitsuste tulusid, volitusi ja ka vastutust. Omavalitsused vajavad kindlat tulubaasi, mis ei sõltu iga-aastasest keskvalitsuse eelarvest ning poliitilistest „tõmbetuultest“.

Pean oluliseks ettevõtluse propageerimist ja toetamist maapiirkondades. Väike- ja pereettevõtluse laiendamise, uute töökohtade loomise ja tänaste säilitamise soodustamine on Eesti regionaalse arengu nurgakivi.