Kes siis teeb, kui ise ei tee 

Olen kasvanud üles Rakveres ning minu kooliaastad möödusid Rakvere gümnaasiumis. Edasised õpingud viisid mind Tallinna tehnikaülikooli ehitusosakonda, kahjuks ootab kool veel lõpetamist. Hobid on mul sport ning kalandus. Väärtustan väga kõrgelt oma sõpru ning nendega ühiseid tegevusi. 

Kui ma 2017. aastal otsustasin kandideerida kohalike omavalitsuste valimistel Haljala vallas, olin kindel, et soovin panustada oma kodukohta. Osalesin aktiivselt esimestel aastatel vallavolikogu komisjonide töös ning 2019. aastal usaldati mulle Haljala vallavanema ametikoht. Olin selles ametis pisut vähem kui kolm aastat, mis on mind märgatavalt küpsemaks ning kogenumaks muutnud. Tunnen, et eelnev on andnud vundamendi, rääkimaks kaasa Eesti arengus.  

Oluliseks pean elavdada maaelu ning hoida haridussüsteem kindlates kätes. Õpetajate palgasüsteem nii koolides kui ka lasteaedades vajab jätkuvat suunda paremuse poole. Selleks näen vajadust tõsta õpetajate palk 120% keskmisest palgast. 

Ma tunnetan, et käes on aeg, mil pead peavad tõstma laulva revolutsiooni lapsed ning Eesti elus kaasa rääkima. Arvestada tuleb, et tänased otsused teeme oma laste tuleviku hüvanguks. Lõppude lõpuks, kes siis teeb, kui ise ei tee? Reformierakonna liikmena võin kindlalt öelda, et meiega on Eesti riik juhitud kindlates kätes!