Urmas Paet: India «neutraalsusel» on tõsine Venemaad toetav poliitiline ja majanduslik mõju

G20 võõrustamine paneb India keerulisse olukorda. Kuigi New Delhi jagab lääne muret Hiina pärast, on ta ühtlasi Vene relvade suurostja. Samuti on India suurendanud naftaimporti Venemaalt (Postimees 01.03).

Esmalt. India on juba aastakümneid rõhutanud, et ta on neutraalne riik ja varasemalt osalenud mitteühinemisliikumises. Tema positsioon on sellisena püsinud pikalt ja jätkub ka nüüd, Venemaa Ukraina-vastase agressiooni puhul. Ka ÜROs on India jäänud vastavatel hääletustel neutraalseks.

See on poliitiliselt väga mugav positsioon ja võimaldab jätkata ka Venemaaga kauplemist. Eriti arvestades seda, et Lääne sanktsioonide tõttu ei jää Venemaal muud üle, kui müüa oma kaupu Indiale soodushindadega. Lisaks nafta odavale sisseostmisele on ka teisi kaupu.

Teine aspekt on India pikaajaline suhe NSV Liiduga, mis nüüd jätkub Venemaaga. Seda suhet määrab India enda pingeline läbisaamine kahe suure naabri – Hiina ja Pakistaniga. India lootus on see, et võimalikult soodsate suhete hoidmine Venemaaga kahandab omakorda venelaste innukust ja soovi saada liiga hästi läbi eelnimetatud kahe India jaoks keerulise naabriga. India soov on siduda Venemaa võimalikult palju enda külge.

Viimaks on India positsioon seotud ka relvastuse soetamine, mis on olnud Indiale alati väga oluline. Vene relvad ja tehnoloogia on odavam kui lääne sõjatoodang. Venemaalt on India saanud ka tehnoloogiat, mida läänest saada poleks olnud võimalik.

Need on peamised põhjused, miks India ei ole võtnud kohta selgelt lääneriikide kõrval. Ta on küll kutsunud üles sõja lõpetamisele ja pakkunud ennast isegi vahendama, kuid sellega on avaldused ka piirdunud. Vaadates eelnevaid põhjuseid, on kaheldav, et suurriigi hoiak ka muutuks.Tõsine tegur

Et India näol on tegemist rahvaarvult maailma ühe suurima riigiga, on see kahtlemata tõsine tegur. Tänu osalusele mitteühinemisliikumises ja 20. sajandi ajaloolistele sündmustele omab India kahtlemata poliitilist mõju üle kogu maailma. Eriti seal, kus on suuremaid India kogukondi või muid sidemeid. Kui niivõrd suur riik saab öelda, et ta on neutraalne, siis kahtlemata annab see kattevarju teistele riikidele, kes saavad pugeda samade põhjenduste taha.

Teine otsene mõju on majanduslik. Kui selline suurriik lääne kehtestatud sanktsoone ei järgi, avab see Venemaale selgelt võimaluse tagaukse kaudu talle kehtestatud piirangutest mööda hiilida.

Seega, praktikas tähendab India «neutraalne» olemine siiski Venemaad toetavat positsiooni.