Kindralmajor Meelis Kiili liitus Reformierakonnaga ja kandideerib valimistel

Pikaaegne Kaitseliidu ülem, kindralmajor reservis Meelis Kiili liitus Reformierakonnaga ja kandideerib märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel Ida-Virumaal.

Meelis Kiili sõnab, et on teeninud Eesti riiki üle poole oma elust Kaitseväe ridades ning soovib panustada oma oskuste ja teadmistega riigi juhtimisse.

“Olen juhtinud Kaitseliitu, harinud ohvitsere Balti kaitsekolledži ülemana, kaitsnud riiklikke huve atašeena Ameerika Ühendriikides ja esindanud Eestit NATO sõjalis- strateegilises peakorteris,” sõnas Kiili. “Olen käinud välismissioonil Liibanonis, viibinud Afganistanis, Iraagis, Kosovos ja Bosnias, teinud koostööd Gruusia ja Ukraina kaitseväega. Olen näinud, mida teeb sõda inimeste ja ühiskonnaga.”

“Tahan jätkuvalt teenida Eesti riiki, panustada oma oskuseid, teadmisi ja tahet selleks, et inimeste julgeolek oleks tagatud ning sõda võidetaks enne selle puhkemist. Vajame kindlalt hoitud Eestit, tarka rahvuspoliitikat ja tasakaalustatud tegevusi. Sestap olen otsustanud liituda Reformierakonnaga ja kandideerida riigikokku, et ühtse meeskonnana seista Eesti eest,” märkis Kiili.

Reformierakonna juht Kaja Kallas sõnas, et kindralmajor Meelis Kiili teadmised ja kogemused julgeolekupoliitikast teevad temast tugeva Riigikogu liikme kandidaadi. “Kiili on sõjandusvaldkonna üks parimaid eksperte, kelle liitumine Reformierakonnaga tugevdab veelgi meie julgeolekukompetentsi. Tema pädevus riigikaitse ja liitlassuhete vallas on praeguses julgeolekuolukorras Eestile vajalik ning mul on hea meel, et Kiili soovib sellega riigijuhtimisse panustada.”

Meelis Kiili on panustanud Eesti riigikaitsesse üle 30 aasta nii Eestis kui meie liitlaste juures, aga ka välismissioonidel sõjakolletes. Kiili töötas aastail 2005-2006 maaväe staabi ülemana, 2006-2007 kaitsejõudude peastaabi ülema asetäitjana. 2008-2010 oli Kiili Eesti kaitseatašee Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, 2010-2012. aastatel Balti Kaitsekolledži ülem ning 2012-2019 oli Kiili Kaitseliidu ülem.  2011. aastal lõpetas Meelis Kiili Ameerika Ühendriikide maaväe sõjakolledži magistrikraadiga.