Tõnis Kõiv: Paide vajab uusi torustikke (Järva Teataja)

Arvamus
|
Tõnis Kõiv
|
11.08.2007

Paide vee– ja kanalisatsioonitorustike renoveerimise projekt väärib riigilt lisatoetust, sest kasusaajate hulk on suur ja projekti kallinemine mõistlikkuse piirides.

Järva Teataja, 11.08.2007

Paide vee– ja kanalisatsioonitorustike renoveerimise projekt väärib riigilt lisatoetust, sest kasusaajate hulk on suur ja projekti kallinemine mõistlikkuse piirides.

Kuigi plaane hakati tegema juba kümmekond aastat tagasi, Paide puhta vee projekti alustamine venis. Kuidagi ei tahtnud lõppeda vaidlused selle üle, kust puhast vett saada. Linnavalitsus toetas Vodja veehaaret, osa linnavolinikke eesotsas Jaan Kundlaga toetas linnas asuvate puurkaevude vee puhastamist. Veemajanduse spetsialistidele olid vaidlused muidugi täiesti arusaamatud.

Joodil jäävad suvilad vähemusse

Tekkis lausa kõnekäänd Paide projekti kohta: «WC–poti alt puhast joogivett otsimas». Vaidlused venitasid küll projekti algust, aga lõpuks siiski mõistus võitis ja uuest veehaardest vuliseb veetorudes puhas joogiks kõlblik vesi.

Kahjuks ei saa mitte kõik linlased puhtast veest osa, sest nad pole ühendatud tsentraalsesse veevõrku. Samuti puudub kogu linnas kanalisatsiooni kasutuse võimalus.

Et puhas vesi jõuaks iga paidelaseni ja kogu heitvesi oleks tsentraalselt puhastatud, alustas linnavalitsus juba 2002. aastal ehk viis aastat tagasi uue veemajandusprojekti ettevalmistamist.

Plaanitud on liita uute torustikega ühisveevärgiga seni katmata alad linnas, Joodi linnaosas ning ühendada linna veevõrku ka Kriilevälja ja Sillaotsa küla.

Toonane linnavalitsus pidas ebaõiglaseks, et kõik linlased ei saa puhtast joogiveest osa. Samuti peab kogu reovesi jõudma puhastusseadmesse, mitte imbuma vanadest lampkastidest pinnasesse.

Paides on mitu tänavat, kus elanikel puudub siiani võimalus ühineda tsentraalse vee– ja kanalisatsiooniga.

Joodi on pooleldi elamu– ja pooleldi suvilarajoon, kusjuures suvilate osa aina kahaneb. Tegemist on loomuliku protsessiga, mis on juba aset leidnud suuremate linnade ümbruses.

Kõrghaljastusega kaetud suvilakrunt on hoopis parem koht kodu rajada kui põllupealne uusarendus. Praegu on viimasel veel selged eelised: rajatud on vee– ja kanalisatsioonitorustikud, on olemas kvaliteetne elektriühendus, veetud sidekaablid, isegi tänavavalgustus põleb.

Joodile vee– ja kanalisatsioonitorustikke ehitada annab arengule uue hoo. Viimane aeg on kogu Joodi tervikliku planeeringuga katta, et areng oleks läbimõeldud ja tark.

Kriilevälja küla piirneb linlaste põhilise puhkekoha, tehisjärvega. Järve vee puhtus on oluline, suplevad seal ju põhiliselt lapsed.

Kriilevälja ühendamine linna torustikega vähendab miinimumini heitvee järve vette sattumise riski.

Sillaotsa küla suunas kulgev toru on tähtis nii praegusele külale kui ka näiteks sinna kolivale kutsekoolile. Viimase uhked ehitusplaanid vajavad küll veel kõvasti lobitööd, et projekt ikka õnnestuks, kuid kommunikatsioonid on vajalikud teistelegi ettevõtmistele Sillaotsas.

Paide poolt vaadatuna on tegemist perspektiivse arengupiirkonnaga. Tallinna – Tartu maantee lähedus ühelt poolt ning Paide ja Türi linna tööjõupotentsiaal teiselt poolt. Vee– ja kanalisatisooni-torustikud loovad ettevõtluse arenguks elementaarse infrastruktuuri.

Torutööd kallinesid üle kahe korra

Eesti saab Euroopa Liidult abiraha vee– ja kanalisatsiooniprojekte ellu viia. Ehituse tuntav kallinemine on probleem nii ELile kui Eestile.

Paide veemajandusprojekti riigihanke tulemusel on projekti maksumus suurenenud 2,2 korda. Arvestades, et aluseks võetud hinnad pärinevad 2002. aastast ja töid tehakse järgmisel ja ülejärgmisel aastal, jaguneb kallinemine seitsmele aastale. Nii arvutades on hind suurenenud mõistlikult.

Eesti on palunud Euroopa Komisjonilt leevendust projekti mahtude suhtes, põhjendades palvet ehitushindade olulise kallinemisega.

Et näiteks lätlaste taotlus on toetust leidnud, võib Eestigi loota pooldavale otsusele. Sellest hoolimata tuleb siiski märkimisväärsed summad investeerida riigil lisaks.

Loomulikult tuleb oma osa panna ka Paide linnal ja vallal, samuti ASil Paide Vesi. Vastavad taotlused on teele läinud ja loodame, et riik tuleb keskkonnaministeeriumi kaudu Paidele appi.

Vähemalt minister Tamkivi on lubanud juba septembris Paide–käigu ette võtta ja asjade seisu kohapeal üle vaadata.

Loodan, et juba tänavu langetatakse vajalikud otsused, mis lubavad Paide veemajandusprojektiga võiduka lõpuni minna.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt