Millised on meie lubadused ja mille eest me seisame?

Vabadus end teostada

Igaühel peab olema vabadus ja võimalus püüelda parema tuleviku poole ning kujundada oma käekäiku, ilma et riik sekkuks põhjendamatute reeglite ja normidega. Ettevõtlikul inimesel tuleb lasta tegutseda, riigi roll on luua selleks soodne, eraalgatust au sees hoidev, lihtsa maksusüsteemi ja õiglase konkurentsiga keskkond, mis kohtleb ettevõtteid ja inimesi võrdselt.

Korras riigirahandus

Tänastest otsustest sõltub ka tulevaste põlvkondade elu, seetõttu peab meie lastele pärandatav Eesti riik olema korras nii praegu kui tulevikus. Reformierakonna kindel põhimõte on jätkusuutlik riigirahandus ja tõhusam kulutamine. Hästi hoitud rahandus tagab majanduskeskkonna stabiilsuse, kaitseb maksumaksja huve ja hoiab avaliku sektori kulutused kontrolli all. Headel aegadel tuleb tulevikukriisideks raha kõrvale panna, mitte riigi kulutusi paisutada.

Hästikaitstud riik

Eesti inimesed teavad, mis on vabaduse väärtus ja mäletavad oma riigist ilmaolekut. Seepärast peab Eesti riigi julgeolek olema kindlalt tagatud nii iseseisva kaitsetahte ja -võime kui ka tugevate liitlassuhetega. Lähtume põhimõttest “ei iial enam üksi” – üksnes koostöö liitlastega ja avatud suhtlus loovad Eestile kindla tuleviku. Samavõrd olulised on ka meie endi pingutused riigikaitses ning riigisisese turvalisuse tagamisel.

Eesti keele ja kultuuri hoidmine

Eesti riik on ainuke riik maailmas, mis on loodud eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmiseks ning arenguks. Just sellest peavad lähtuma nii haridussüsteem, keele- ja kultuuripoliitika kui ka rände- ja kodakondsuspoliitika. Meil kõigi on põhjust olla uhked oma väikese riigi ja selle üle, mida meie rahvas on kõigi katsumuste kiuste saavutanud. Iga Eesti inimene võiks olla sisimas patrioot, selleks ei pea tingimata sõnades või tegudes mõõtu võtma.

Avatud ühiskond

Reformierakonna jaoks on oluline võrdne kohtlemine ja sallivus. Avatud ühiskonnaga ja euroopalikke väärtusi kandvas Eestis on inimestel paremad võimalused end teostada ning teha kaasaegset ja nutikat tööd. Konkurentsirohkes maailmas saame liikuda targa majanduse suunas vaid laia silmaringiga, hea hariduse saanud inimeste loodud innovatsiooni toel. Julge, iseseisva ja avatud mõtlemise tunnustamine loob paremad eeldused, et ka tulevikus saavad siit alguse maailmatasemel tuntusega tooted ja teenused.

Kasvav rahvas ja hooliv riik

Eesti peab olema parim paik laste kasvatamiseks ja ka väärika vanaduspõlve veetmiseks. Reformierakond usub, et reeglina saavad inimesed oma eluga ise hakkama, vajamata riigi liigset sekkumist era- ja pereellu. Kõik inimesed, kes tahavad ühiskonda panustada, peavad saama seda teha. Riigi ülesanne on luua toetav keskkond, pakkuda kvaliteetseid ja kättesaadavaid teenuseid ning vajaduspõhiseid toetusi. Maksumaksja raha peab toetama neid, kes päriselt abi vajavad ning abi peab lähtuma sellest, et järjest enam inimesi oleksid iseseisvad ja saaksid ise hakkama.

Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt