Reformierakonna blogi: EESMÄRK 4

Arvamus
|
20.11.2014

Nutikas spetsialiseerumine ja riskide hajutamine

Printimiseks lae PDF versioon http://www.reform.ee/sites/default/files/REFORMIERAKOND_MAJANDUSPROGRAMM_AVALIKUKS_ARUTELUKS.pdf

A VÄÄRTUSHINNAGUD: E-EESTI JA TEISED KASVUALAD

Reformierakond:

 • peab maailmaturul läbilöögivõimeliste ettevõtete ja ettevõtlusharude esilekerkmise peamiseks eelduseks vabaturumajandusliku konkurentsikeskkonna olemasolu, mitte riiklikke otsuseid ühe või teise haru administratiivseks eelistamiseks
 • näeb suurema lisandväärtuse loomise võimalusi läbi IT, disaini ja insenertehniliste lahenduste rakendamise kõikides tootmisharudes. Rahvusvaheline turundus ja tootearendus/innovatsioon on ekspordivõimekuse tõstmiseks ühtmoodi oluline nii teenindussektoris, põllumajanduses kui töötlevas tööstuses
 • arendustegevuse ja innovatsiooni killustatuse vältimiseks peab mõistlikuks kasvualade arendustegevuse ja innovatsiooniklastrite loomist
 • algatab riigireformi, mille sisuks on avaliku sektori üleasnnete selge ja täpne jaotus ning nende ülesannete täitmiseks vajalike institutsioonide võrgu optimeerimine

B ÕIGUSLIKUD SAMMUD

Reformierakond:

 • arendab õiguslikke võimalusi Eesti kui digimaailma ärikeskuse tekkeks, et välismaistel ettevõtetel oleks võimalik oma ärid mugavalt Eestisse registreerida ning taotleb Euroopa Liidu siseturvalisuse IT arenduskeskuse toomist Eestisse
 • toetab energiasäästu tagavate meetmete juurutamist, sealhulgas ligi nullenergia ehitusnõuete kehtestamist

C RAHANDUSPOLIITILISED SAMMUD

Reformierakond:

 • arendab e-maksuameti uue versiooni, mis muudaks süsteemi ka majandusinformatsiooni pakkujaks ja oleks senisest veelgi kasutajasõbralikum

D KORRALDUSLIKUD TEGEVUSED

Reformierakond:

 • rakendab majanduskasvu vankri ette Eesti unikaalse puhta ja mitmekesise looduskeskkonna, tutvustades Eestit jõuliselt loodusturismi sihtkohana
 • peab tähtsaks metsandussektori arengut kõrget lisandväärtust tootva ja eksportiva tööstusharuna, mis tagab majandusmetsade majandamise omanikele pika-ajalist tulu tooval moel
 • seab sihiks Eesti „kultuurilise jooksevkonto” ülejäägi ehk Eesti kultuuriloomingu rahvusvahelise läbilöögi ja -müügi (kultuuriekspordi) suurenemise, vajadusel nihutades loometegevuse toetusmehhanismide raskuskeset senisest enam turunduse ja levitamise toetamisele
 • soodustab vanade, unikaalsete (käsitöö)oskuste säilimist ja edasiandmist Eesti vaatamisväärtuse suurendamiseks turismi sihtkohana
 • näeb EAS-i tegevuskavas ette regionaalse meetme uute ja tegevust laiendavate ettevõtete toetuseks elektrivõrguga liitumiseks
 • soovib energiaportfelli mitmekesistamist, sealhulgas bio- ja kohalike kütuste osakaalu suurendamist transpordis, hajutatud kohalikul küttel energia väiketootmise edendamist energiaühistute poolt ja veeldatud maagaasi terminalide rajamist Eestisse
 • ühendab Eesti elektrisüsteemi hiljemalt aastaks 2025 Venemaast lahti
 • soovib ühtse Põhjamaade-Balti elektrituru väljaarendamist, sealhulgas täiendava Eesti-Läti elektri ülekandeliini rajamist
 • toetab kodumaiste jaotusvõrkude kaasjastamist
 • lülitab saarte ja mandri vahelise ringtoite kaabli rajamise taristu investeerimise kavasse
 • soovib kaugelenägevat ja ressursi suuremale väärindamisele suunatud põlevkivikasutust
 • soovib Balti regionaalse gaasitaristu (Soome ja Balti riikide vahelised ühendused, sh Baltic Connectori) kiiret väljaarendamist, selle liitmist ühise Euroopa Liidu gaasituruga (sh GIPL ehk Poola- Leedu gaasitoru), gaasi põhivõrgu omandamist riigi poolt kontrollitava osalusega äriühingu poolt ning maagaasi julgeolekuvaru loomist
 • soovib Euroopa Liidu ühtse energiapoliitika väljakujundamist, sealhulgas ühtseid hankeid

EESMÄRK 4 was originally published in Reformierakonna programmi arutelu: Sissetulekute ja jõukuse kasvatamise strateegia. on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt