Reformierakonna blogi: EESMÄRK 5

Arvamus
|
20.11.2014

Kogu ühiskonna kaasamine majanduskasvu hüvede loomisse ja jagamisse

Printimiseks lae PDF versioon http://www.reform.ee/sites/default/files/REFORMIERAKOND_MAJANDUSPROGRAMM_AVALIKUKS_ARUTELUKS.pdf

A VÄÄRTUSHINNGUD: MAJANDUSKASV KÕIGILE

Reformierakond:

 • seab sihiks kaasava majanduskasvu, millest saavad osa kõik ühiskonna liikmed. Kehtib reegel: “Kedagi ei jäeta maha”. Vaesus, pikaajaline töötus ja kvalifikatsiooni puudumine ohustavad pikaajalist kasvu, poliitilist ja majanduslikku stabiilsust
 • peab oluliseks hinnata poliitikate ja reeglite mõju nii üldisel kui ka leibkonna ja sissetulekugruppide tasandil
 • peab mõistlikuks vähendada madalapalgaliste maksukoormust, kahekordistab tulumaksuvaba miiniumi
 • peab abivajajate aitamisel õigeks ja heaperemehelikuks maksumaksja raha kasutuseks täpselt sihitud otsetoetusi, mitte maksusoodustusi, mida kasutavad ja millest võidavad kõige rohkem need, kes tegelikult abi ei vaja. Avatud taristu, täpsed eelarvest makstavad toetused ja avalikud teenused on õiglasemad ja elukvaliteedi arengu seisukohast tõhusamad kui maksuerisused

B ÕIGUSPOLIITILISED SAMMUD

Reformierakond:

 • parandab inimeste finantskirjaoskust ja kaitset vastutustundetu laenamise eest, sätestades muuhulgas kiirlaenude andmisele selgemad regulatsioonid
 • parandab inimeste õiguskaitset ja ligipääsu kvalifitseeritud õigusabile
 • tõhustab oluliselt võitlust kõikvõimalike kelmuste ja kuritarvitustega

C RAHANDUSPOLIITILISED SAMMUD
MAJANDUSKASVU JA TÖÖKOHTADE LOOMIST SOODUSTAV MAKSUREFORM: TÖÖJÕUMAKSUDE VÄHENDAMINE 750€ TÖÖTAJA KOHTA

Reformierakond:

 • vähendab maksuerandeid ja mahaarvamisi ning kärbib maksukulusid, mis jaotuvad sotsiaalselt ebaõiglaselt ja ebatõhusalt
 • kahekordistab tulumaksuvaba miinimumi määra ehk tõstab 300 euroni kuus
 • vähendab sotsiaalmaksu määra 2% võrra ja muudab selle maksmise ja sellega seotud sotsiaalsete garantiide saamise paindlikumaks
 • langetab töötuskindlustuse maksumäära vähemalt 1,95 protsendini, tagades sealjuures süsteemi jätkusuutlikuse ka ootamatute olukordade puhuks
 • korraldab ümber maa maksustamise vastavalt kohalike omavalitsuste vajadustele
 • soodustab EL fondide toel varasema töökogemuseta noorte töölevõtmist, et noored saaksid oma esimese töökogemuse

D KORRALDUSLIKUD TEGEVUSED

Reformierakond:

 • soovib tagada heal tasemel koolihariduse kättesaadavuse kõigile
 • kaasajastab haridussüsteemi, eriti kutse-, kõrg- ja täiendharidust, mis peab pakkuma oskusi, mis vastavad muutuvale majanduskeskkonnale ja aitavad tööjõul muutustega kohaneda
 • panustab erivajadustega inimeste tööturule ja ühiskonnaellu toomisse, rakendab uue töövõimeseadusandluse
 • arendab töötuskindlustussüsteemi aktiivse tööturupoliitika suunas, edendab elukestvat õpet

EESMÄRK 5 was originally published in Reformierakonna programmi arutelu: Sissetulekute ja jõukuse kasvatamise strateegia. on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt