Reformierakonna blogi: EESMÄRK 3

Arvamus
|
20.11.2014

Rohkema kapitali kaasamine töötaja kohta

Printimiseks lae PDF versioon http://www.reform.ee/sites/default/files/REFORMIERAKOND_MAJANDUSPROGRAMM_AVALIKUKS_ARUTELUKS.pdf

A VÄÄRTUSHINNANGUD: ATRAKTIIVNE ETTEVÕTLUSKESKKOND

Reformierakond:

 • seab sihiks Eestist maailmas ühe kõige atraktiivsema ettevõtluskeskkonna loomise, mis toetaks kodumaise kapitali investeerimist Eestisse ja välisinvesteeringute sissevoolu Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmiseks
 • peab vankumatult kinni läänelikest arusaamadest õigusriigi, stabiilselt toimiva parlamentarismi ja demokraatia ning omandiõiguste, vaba konkurentsi ja kapitali vaba liikumise kaitstuse osas
 • lähtub põhimõttest, et riik sekkub ettevõtlusse võimalikult vähe, tehes seda vaid turutõrgete korral
 • säilitab ühetaolise tulumaksusüsteemi ja ettevõtete investeeringute tulumaksuvabastuse
 • seab sihiks liikumise tulude maksustamiselt tarbimise, saastamise ja pahede maksustamisele
 • toetab vabakaubandusleppeid Euroopa Liidu ja USA, aga ka EL ja teiste suurriikide vahel (tarbijale odavamad Jaapani, Korea, Kanada ja USA kaubad ja tootjale kergem ligipääs turule)
 • investeerimiskeskkonna stabiilsuse huvides kehtestab saaste- ja ressursimaksud pikaks ajaks ette; saastamine ja ressursikasutus ei tohi muutuda ajas odavamaks
 • arendab haridussüsteemi, mis tõstab Eesti inimeste kohanemisvõimet muutuva maailmaga, töömoraali ja -oskusi

B ÕIGUSPOLIITISED SAMMUD

Reformierakond:

 • huvide konflikti vältimiseks ja konkurentsijärelevalve tõhustamiseks viib Konkurentsiameti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalast Justiitsministeeriumi haldusalasse
 • vaatab läbi ja reformib pankrotti ning täitemenetlust reguleeriva seadusandluse eesmärgiga parandada investeeringute kaitset ja kiirendada kohtumenetlust
 • kaasajastab äri- ja investeerimisühingute struktuure reguleerivat seadusandlust (startupid, fondid, sihtasutus trusti rollis)
 • jätkab topeltmaksustamise vältimise lepingute sõlmimist oluliste ekspordipartneritega

C RAHANDUSPOLIITILISED SAMMUD

Reformierakond:

 • võtab ettevõtete toetamisel suuna asendada investeeringutoetused finantsinstrumentidega (laenud, garantii) või kasutada neid kombineeritult
 • vähendab tööjõumakse, sealhulgas 2% sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu määra 1,95 protsendini
 • hoidub investeeringute maksustamisest
 • annab iga maksukeskkonna muudatusega kohanemiseks mõistliku
  üleminekuaja
 • võtab ette samme kapitali kättesaadavuse parandamiseks väikestele ja keskmistele ettevõtetele (fondifond)

D KORRALDUSLIKUD TEGEVUSED

Reformierakond:

 • jätkab äri- ja akadeemilise eliidi kaasamist poliitiliste otsuste kavandamisse
 • jätkab reforme, mille sihiks on avalike teenuste pakkumise ja nende tugiteenuste (raamatupidamine, personaliarvestus, hanked) konsolideerimine ning digitaliseerimine (uued e-teenused nagu e- arve, uus e-maksuamet jm)
 • ei lase kasvada avaliku sektori töökohtade arvu suhtena tööealisesse elanikkonda
 • korrastab rahvastikuregistri ja seob selle reaalselt teiste registritega
 • jätkab ettevõtlusega alustamise, väikeettevõtete tegevuse ja riigiga suhtlemise lihtsustamiseks loodud e-keskkonna arendamist (Ettevõtjaportaal, uus e-maksuamet jne)
 • toetab kodumaise kapitalituru arendamist viisil, mis ei koorma maksumaksjat ja on majanduslikult jätkusuutlik
 • viib ellu riigiettevõtete tervikliku omandipoliitika, säilitades riigi omanduses vaid strateegiliselt olulised ettevõtted. Riigi omandisse jäävatele ettevõtetele seab selged omanikuootused
 • arendab taristut (open data, e-residentsus jne), mis võimaldavad uute ärilahenduste loomist erasektori poolt
 • majanduskasvu ja ausa konkurentsi huvides tagab maksude parema kokku kogumise nende tõstmise asemel
 • hoiab maksupoliitika stabiilsust ja suurendab maksukeskkonna ette- ennustatavust — annab muudatustega kohanemiseks võimalikult pika kohanemisaja, kehtestab saaste- ja ressursimaksud pikaks ajaks ette
 • muudab ettevõtjate aruandluse ja kontrolli automaatseks ning vähekoormavaks
 • Eesti atraktiivsuse suurendamiseks äri- ja investeerimissihtkohana parandab lennuühendusi Euroopa pealinnade ja finantskeskustega
 • laiendab Tallinna Lennujaama lennuliiklusala, mis võimaldaks vastu võtta suuremaid ja rohkem lennukeid, vajadusel parandab ka teiste lennuväljade vastuvõtuvõimekust
 • rajab Ülemiste mitmeliigilise transpordikeskuse, mis ühendab lennuliiklejad, raudtee, trammi- ning bussiliikluse (Tallinna Transportaal)
 • tagab saartega kaasaegse lennu- ja laevaühenduse
 • rajab Rail Balticu, mis ühendab Eesti Kesk-Euroopaga ja teenindab
  nii kaubavedusid kui ka reisijaid
 • parandab raudteetaristu läbilaskevõimet (eelkõige Paldiski suund), et reisijatevedu ja kaubaveod ei takistaks teineteise toimimist
 • toetab Muuga kaubasadama arendamist konteinervedude keskuseks (hub), mis teenindaks ka lääs-ida ja lõuna-põhja kaubavooge
 • jätkab riigi põhimaanteede kaasajastamist tõusvas tempos

EESMÄRK 3 was originally published in Reformierakonna programmi arutelu: Sissetulekute ja jõukuse kasvatamise strateegia. on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt