Reformierakonna blogi: EESMÄRK 2

Arvamus
|
20.11.2014

Eesti inimeste teadmiste, oskuste ja ettevõtlikkuse suurendamine

Printimiseks lae PDF versioon http://www.reform.ee/sites/default/files/REFORMIERAKOND_MAJANDUSPROGRAMM_AVALIKUKS_ARUTELUKS.pdf

A VÄÄRTUSHINNAGUD: TIPPTASEMEL HARIDUS

Reformierakond:

 • seab sihiks sellise haridussüsteemi, mis arendab Eesti inimeste ettevõtlus- ja innovatsioonivaimu ning kõrget kohanemisvõimet muutuva maailmaga ja tagaks kõigile lisaks tasuta põhiharidusele juurdepääsu kvaliteetsele kesk- ja kutseharidusele

B ÕIGUSPOLIITILISED SAMMUD

Reformierakond:

 • integreerib esmase finantskirjaoskuse, ettevõtlusõppe, programmeerimise ja robootika kõigisse alg-, kutse-, gümnaasiumi ja kõrghariduse õppekavadesse ning laiendab selleteemaliste vaba- ja valikainete valikut
 • kutsehariduse paremaks sidumiseks tööturu vajadustega kaalub kutsehariduse osalist üleviimist eraõiguslikele alustele ning toetusskeemide loomist kutseharidusse panustavatele ettevõtetele

C RAHANDUSPOLIITILISED SAMMUD

Reformierakond:

 • kaalub Euroopa Liidu tõukefondide raha kasutamist selleks, et soodustada magistriõppe raames üliõpilaste 6–12 kuulist õpet mõnes Euroopa Liidu tippülikoolis
 • suurendab võimalusi eraraha kaasamiseks kõrgharidusse

D KORRALDUSLIKUD TEGEVUSED

Reformierakond:

 • kaasab hariduse kvaliteedi tõstmiseks hariduspoliitika planeerimisse ning teostamisse tööandjad
 • arendab veebipõhiseid õpikeskkondi, muuhulgas vajalike litsentside riigile omandamise teel, mis annaks kõigile võimaluse neid kasutada ajaliste ja territoriaalsete piiranguteta
 • kutseõppe ja praktilise tööelu paremaks sidumiseks lõimib kutseõppe õppekavasse töökohapõhise õppevormi (nn õpipoisiõppe), mille õppekava loomise peamine sisend tuleb tööandjatelt
 • seab sihiks, et töötuskindlustussüsteem ja aktiivsed tööturupoliitikad hõlmaksid elukestva õppega vähemalt 20% tööealisest elanikkonnast
 • taotleb ühiskondlikku kokkulepet riigi, ettevõtjate, ametiühingute ning meedia vahel julgustamaks eestimaalasi, eriti noori tegelema ettevõtlusega ning olema oma sihtide seadmises ambitsioonikad
 • seab sisse ettevõtjate päeva tähistamise traditsiooni, väärtustamaks riiklikul tasemel neid kaaskodanikke, kes on võtnud riske, et anda kaaskodanikele tööd
 • toetab eraldi programmiga 55+ vanuses töötajate täiendõpet

EESMÄRK 2 was originally published in Reformierakonna programmi arutelu: Sissetulekute ja jõukuse kasvatamise strateegia. on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt