Reformierakond: Turvalisema Eesti tagavad kiiresti ehitatud idapiir ning päästjate ja politseinike väärtustamine

Uudis
|
24.11.2018

Reformierakonna juhatus kiitis heaks erakonna programmi siseturvalisust puudutavad punktid, milles rõhutatakse vajadust ehitada nelja aastaga välja moodne ja turvaline välispiir ja väärtustada päästjaid ning politseinike, lubades muuhulgas politseinikel ka eripensionit saades töötada.

Siseturvalisuse peatükis võtab Reformierakond üheks peamiseks eesmärgiks kiirendada kaasaegse idapiiri ehitamist. “Tänane valitsus on kahjuks idapiiri valmimise prioriteetsust vähendanud ja lükanud ehituse lõpptähtaja kaugele tulevikku. Me ei saa sellega nõustuda. Eesti, NATO ja Euroopa Liidu piir tuleb valmis ehitada esimesel võimalusel ja eraldada vajalikud vahendid selleks, et järgmise nelja aastaga oleks piiririba taristu, eelkõige tara, teenindavate teede ja muu vajalikuga valmis,” ütles endine siseminister Hanno Pevkur.

Lisaks on Pevkuri sõnul valimisprogrammis suur tähelepanu siseturvalisuse vabatahtlikel, piisava arvu politseinike ja päästjate tagamisel ning kriisideks valmisoleku parandamisel.

“Väärtustame tegusate inimeste panust Eesti turvalisusesse. Tõstame päästjate ja politseinike palga nende tööd väärtustavale tasemele ja lubame politseiteenistuses jätkata politseinikel, kes on välja teeninud õiguse pensionile.” toob programmi prioriteetidest välja endine päästeameti peadirektor Mati Raidma.

“Samuti vajavad enam tähelepanu turvalisuse tagamiseks panustavate inimeste töötingimused ning nende kasutuses olevat varustus, seda eriti vabatahtlike osas.”

“Toetame endiselt meie ühiskonna turvalisuse kõige olulisemat põhimõtet: tegelik ja peamine turvalise elukeskkonna kujundaja on vaba, iseenda, pere ja kogukonna turvalisust väärtustav ning sellesse panustav kodanik,” lisas Raidma.

Lõpliku programmi kinnitab erakonna üldkoosolek 12. jaanuaril. 


Loe lisaks Reformierakonna programmi turvalisuse osa punktid, mis on praegu kokku lepitud.

Turvaline Eesti

Vaba, iseenda, pere ja kogukonna turvalisust väärtustav ning sellesse panustav kodanik on peamine turvalise elukeskkonna kujundaja. Riigi roll turvalisuses on professionaalsete ja motiveeritud teenistuste ning neid toetavate vabatahtlike järjekindel arendamine. Inimeste ja riigi turvalisuse tagamiseks on vältimatult vajalik laiapindne koostöö, ent esmajärjekorras siseturvalisuse ja kaitsevaldkonna vahel.

Reformierakond soovib muuta Eesti veel turvalisemaks ja selleks:

 • Ehitame nelja aastaga maksimaalselt välja nüüdisaegse ja turvalise Eesti-Vene piiri.
 • Peame leppimatut võitlust vägivallaga, pöörates erilist tähelepanu laste turvalisuse tagamisele ja vägivalla vähendamisele lähisuhetes.
 • Väärtustame tegusate inimeste panust Eesti turvalisusesse. Tõstame päästjate ja politseinike palga nende tööd väärtustavale tasemele ja lubame politseiteenistuses jätkata politseinikel, kes on välja teeninud õiguse pensionile. Samuti parandame turvalisuse tagamiseks töötavate inimeste töötingimusi ning nende kasutuses olevat varustust.
 • Tugevdame vabatahtlike rolli ja motiveerime uusi inimesi liituma vabatahtlike organisatsioonidega.
 • Töötame välja nii pääste- kui ka elanikkonnakaitse alaste teenuste osutamiseks ühise kutselistest ning vabatahtlikest päästjatest koosneva päästekomandode võrgustiku.
 • Käivitame kogukondade ja inimeste hakkamasaamise võime (kerksuse) toetamiseks erinevates kriisiolukordades inimeste koolitamisele, nõustamisele ja abistamisele keskenduva elanikkonnakaitse.
 • Tõstame inimeste teadlikkust ning turvalisuskultuuri. Sealhulgas seame sihiks, et õnnetuste arv Eestis langeks 2025. aastaks Põhjamaade tasemele.
 • Soosime inimeste kodude turvalisemaks muutmise toetusprogrammides riigi- ja kohalike omavalitsuste ühist panustamist.
 • Lihtsustame ja kiirendame menetlusi, eelkõige vähemohtlike õigusrikkumiste puhul.
 • Loome üle-eestilise pääste- ja meditsiinilendude võimekuse 24/7.
 • Ausa ja toimiva majanduskeskkonna tagamiseks suurendame riigi võimekust võidelda küberkuritegevusega, sealhulgas tõstes uurijate ning kriminalistide arvu ja Sisekaitseakadeemia küberkoolituste mahtu.
 • Korraldame inimestele küberhügieeni koolitusi.
 • Lihtsustame e-identiteedi kasutamist ja arendame biomeetriliste andmete kasutamist, võimaldades muuhulgas erasektoril kasutada biomeetrial põhinevat tuvastussüsteemi.
 • Rändepoliitikas lähtume põhimõttest – meie kodu, meie reeglid, ehk kontrollitud rände põhimõttest. Seaduslikult Eestisse tulevad inimesed on siia oodatud tööle, õppima jne, ebaseaduslikult Eestisse jõudnud inimestel siin kohta ei ole ja tuleb koheselt välja saata.

Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt