Reformierakond avalikustas tööturu- ja sotsiaalpoliitika ning tervishoiupoliitika programmid

Uudis
|
27.11.2010

Reformierakonna tööturu- ja sotsiaalpoliitika eesmärk on inimeste sissetulekute, elukvaliteedi ning sotsiaalse turvalisuse kasv. Reformierakonna tervishoiupoliitika eesmärk on Eesti inimeste pikem ja tervem elu ning kvaliteetne arstiabi terviseprobleemide korral.

„Reformierakond on alati väärtustanud riigi hea majandusarenguga kaasnevaid kõrgemaid sissetulekuid, tegelikele vajadustele vastavaid inimväärseid toetusi ja väärikat vananemist. Meil on kaasaegne Töölepinguseadus, pensionid on viimase viie aastaga kasvanud rohkem kui kaks korda, tulumaksu vähenemisega 26%lt 21%le on inimestele jäänud rohkem raha kätte, tõusnud on erinevad toetused,” ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur.

„Seame eesmärgiks stabiilse pensionitõusu ning välistame täielikult pensionide langetamise võimaluse. Selle eelduseks on aruka ja konservatiivse majandus- ja rahanduspoliitika jätkamine, mis kindlustab majanduskasvu ning uued töökohad,” lausus Pevkur.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Taavi Rõivase sõnul on selge, et hea haridus on inimeste parim võimalus tööturul edukas olla. „Seetõttu tuleb enim tähelepanu pöörata inimeste hariduse ja kutseoskuste tõstmisele, mis võimaldavad neil tööturul taotleda paremaid tingimusi ja palka. Samuti soovime tänasest enam suunata vahendeid töötute ümberõppesse ja elukestvas õppes osalevate inimeste arvu viimiseks Põhjamaade tasemele,” märkis Rõivas.

„Eelarvevõimaluste tekkel kehtestame sotsiaalmaksule ülempiiri, et motiveerida tööandjad looma kõrge väärtusega töökohti ja seeläbi suurendada maksulaekumisi pensioni- ja haigekassasse,” lisas Rõivas.

„Selleks, et tagada Eesti inimeste pikem ja tervem elu, peab Reformierakond oluliseks inimeste eeskujuliku tervisekäitumise toetamist juba lasteaiast alates – see hõlmab tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse propageerimist, korrapäraste tervisekontrollide mahu suurendamist nii lastele kui täiskasvanutele ning tõhusat võitlust ühiskonda hävitavate nakkushaiguste, alkoholismi, tubaka ja narkomaaniaga,” kirjeldas Riigikogu liige Tõnis Kõiv Reformierakonna tervishoiupoliitikat.

Kõiv märkis, et Eestis pakutav tervishoiuteenus on Euroopa võrdluses heal tasemel, kuid sellele vaatamata soovib Reformierakond astuda samme arstiabi veelgi paremaks muutmiseks. „Kindlasti peab igaühel olema võimalus valida talle sobivaim tervishoiuteenus. Sel eesmärgil toetame Euroopa Liidu tasandil patsientide vaba liikumist võimaldava seadusandluse loomist,” ütles Kõiv.

„Samuti on oluline, et ravimid oleksid tänasest odavamad ja paremini kättesaadavad. Ravimite kättesaadavust piirab muuhulgas ka Eesti turu väiksus, seepärast arendame koostööd nii Euroopa Liidu kui muude riikidega, et tagada suurem ravimite valik Eestis,” lisas Kõiv.

Kõivu sõnul peab Reformierakond veel oluliseks tervishoiu rahastamise mitmekesistamist ja tõstmist, arstiabi korralduse kaasajastamist, patsientide teadlikkuse kasvatamist ja tervishoiuteenuste ekspordi ja meditsiiniuuenduste edendamist.

Reformierakonna juhatuses kinnitatud tööturu- ja sotsiaalpoliitika ning tervishoiupoliitika programmid on avatud avalikule arutelule ning seisukohtade kujundamiseks saadetakse need valdkonna ekspertidele ja laiemale avalikkussele.

Eelnevalt on Reformierakonna juhatus heaks kiitnud ja avalikule arutelu esitanud haridusprogrammi, mille eesmärk on viia Eesti hariduse kvaliteet Põhjamaade tasemele, energeetikaprogrammi, mille sihiks on energiajulgeoleku saavutamine tarbijale võimalikult soodsa hinnaga, transpordiprogrammi, sooviga kindlustada inimeste ja kaupade vaba, mugav, kiire ja taskukohane liikumine Eestis ning Eesti ja muu maailma vahel, pere- ja rahvastikupoliitika programmi, eesmärgiga luua Eestist peresõbralik riik, kus inimesed soovivad hea meelega lapsi saada ja kasvatada, väärikalt vananeda ning kindlustada, et Eesti rahvas oleks kasvav rahvas ning majandus- ja rahandusprogrammi, millega soovitakse tõsta Eesti inimeste elatustaset.

Reformierakonna haridusprogrammiga tutvu siin: www.reform.ee/haridus  , energeetikaprogrammiga siin: www.reform.ee/energeetika , transpordiprogrammiga siin: www.reform.ee/transport , pere- ja rahvastikupoliitikaprogrammiga siin: www.reform.ee/pere  ja majandus- ja rahandusprogrammiga siin: www.reform.ee/majandus .

 


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt