Maavanem, astu tagasi

Arvamus
|
07.02.2017

Seaduse kohaselt on maavanem kõrgeim riigi esindaja maakonnas, kelle ülesanne on hoolitseda maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest. Kui Alo Aasmal ei ole maavanematööks aega või tahtmist, siis teen ettepaneku tagasi astuda.

Rait Pihelgas

Ambla vallavanem, Reformierakonna Järvamaa juht

Kurb on tõdeda, et meil puudub Järvamaal inimene, kes peaks oma ametipositsiooni tõttu võitlema maakonna huvide eest riigi keskvalitsuse ees, aga ei tee seda. Maavanem hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest ning koordineerib maakonna omavalitsuste ja riigiasutuste koostööd. Eriti praeguses muutuvas halduskorralduses, kus riik kaotab maavalitsused ja soovib tuua riigimajad, on tegemist väga olulise ülesandega. Järvamaa on aga nukras seisus, sest meie maavanem ei tegele sellega, kuidas riik oleks Järvamaal tulevikus rohkem esindatud, üldse esindatud.

Kuidas korraldatakse ühistransporti, kas tuleb juurde mõni riigiasutus ja sellega kaasnevad töökohad, mis saab päästeametist.

See-eest on maavanemal aega ja tahtmist tegeleda kohalike omavalitsuste valimiste kampaaniaga, Suur-Järvamaa kampaaniaga. Üsna kurb on tõdeda, et maavanem ei lepi sellega, mida kohalike omavalitsuste volikogud on otsustanud.

Maavanem ei häbene avalikult öelda, et ta peab volinike otsuseid valeks, mis ei taga kohaliku elu arengut. Usun ja tean, et volikogu liikmed on teinud oma otsused kaalutletult ning lähtudes sellest, mis on kasulikum ja parim just kohaliku kogukonna liikmetele.

Konkurents on edasiviiv jõud ning usun, et kolm tugevat omavalitsust Järvamaal tagavad maakonna edu. Ka Muinas-Eestis oli muide Järvamaal kolm maakonda (Järva, Alempois ja Nurmekund).

Maavanemat kannustab ilmselt soov ja tahtmine ise juhtida ning suunata kogu Järvamaa arengut ka pärast maavanemaametist ilmajäämist. Ühe juhi ümber koonduv, segase liikmeskonna ning puuduva vastutusega valimisliit võib sobida selle juhile, aga ei ole demokraatlik ega ammugi mitte mõistlik. Eriti silmakirjalik on maavanemal väita, et erakonnad ja poliitikud on halvad, kuuludes ise 2014. aastast Sotsiaaldemokraatlikku erakonda (SDE) ning olles poliitikute määratud poliitilisel ametikohal.

Ei ole põhjust häbeneda kuulumist erakonda, mis on ühed suuremad vabakonnad Eestis, mille liikmeid ühendab ühine maailmavaade. Tuletan meelde, et Järva maavanema koht on täidetud poliitilise kokkuleppe tulemusel SDE nimetatud isikuga ja seda ei tuleks maha salata.

Aasmal on praegu laual kaks valikut. Esimene valik on jätkata poliitilist maavanematööd ja püüda maksimaalselt kaasa aidata Järvamaa arengule, meie inimeste heaolu kasvule.

Teine valik on pühenduda maavanemaametiga mitte kokku käiva valimisliidu loomisele ja eestvedamisele.

Kuna tundub, et Aasma on teinud teise valiku, siis teen talle ettepaneku astuda  maavanema kohalt tagasi ja välja ka erakonnast (siis ta ei oleks silmakirjalik) ning pühendudagi  selgelt oma valimisliidu juhtimisele. See oleks  Järvamaa inimeste suhtes aus.

Järvamaa inimesed ootavad maavanemalt maakonna arengu, mitte isiklike huvide eest seismist. Järvamaa huvides on rohkem töökohti ja parem elukeskkond ning praegu tuleb pingutada, et riigiasutuste pealinnast väljatoomisest võidaks ka Järvamaa. Valimisliit Suur-Järvamaa ei ole nende küsimuste vastus ega lahendus.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt