Eesti Reformierakonna ettepanekud 2009. aasta tasakaalus riigieelarve koostamiseks

Uudis
|
27.08.2008

Meie kohus on koostada tulevaks aastaks tasakaalus eelarve ja seda me ka teeme. Meil on heameel kuulda sama soovi ka partneritelt.

Jagame Eesti Panga arvamust, et eelarve tasakaalu tuleb eelistada teistele valimislubadustele. Me ei nõustu aga nende poliitikutega, kes leiavad, et valimislubadused ja Eesti elu arendamine on kuidagi vastuolus või eraldiseisvad asjad. Reformierakond on valimisprogrammi alati koostanud väga põhjalikult ja ainult ning üksnes nendest ettepanekutest ja algatustest, mis on Eesti riigi ja majanduse arengu huvides vajalikud.

Tulumaksumäära alandamine 26-lt protsendilt 18-le protsendile ning tulumaksu vaba miinimumi suurendamine 3000 kroonini kuus on suur reform, mille eesmärk on suurendada Eesti majanduse konkurentsivõimet. Reformi peatamine aastaks tähendab 1,5 miljardi lisakrooni võtmist maksumaksja taskust.

Reformierakond peab kõige olulisemaks tingimuste loomist majanduse uueks kasvutsükliks ja ettevõtluskeskkonna parandamist. Enne kui hakata arutama kehtiva maksulangetamise peatamise üle peab Reformierakond hädavajalikuks veel sel aastal astuda  järgmised sammud, mis muuhulgas aitavad kaasa ka tasakaalus eelarve vastuvõtmisele:

 

1)   Käibemaksuerisustega huupi rahajagamisest tuleb loobuda. 9-protsendiline käibemaksu soodusmäär võiks jääda ravimitele ning ka majutusasutustele kui suuresti ekspordile;

2)   Loobuda tuleb eelarvet jäigastavatest seadusesätetest. Meie eelarveprobleem pole mitte senisest väiksemad laekumised, vaid nende ette ära suunamine. Tuleb kaotada kütuseaktsiisi laekumiste 75-protsendiline fikseeritud määr, mis on jäigalt suunatud vaid teedeehitusele. Kriitilistes olukordades on meil palju hädavajalikumaid kulusid kui veel sadade miljonite kroonide lisamine asfaldisse. Majandusministril peab olema rohkem vabadust valida, kas suunata raha teedeehitusse, ühistransporti, posti kojukandesse või ekspordi toetamisse;

3)   Tühistada juriidiliste isikute tulumaksuseaduse muudatuse jõustumine, mis kehtestab avansiliste maksete nõude;

4)   Reformida laste toetamise poliitikat: kaotada aastast 2010 ebaefektiivne ja hädasolijaid mitte aitav laste arvuga seotud tulumaksuvabastus ning asendada see 2000-kroonise otsetoetusega kolme ning enama lastega peredele;

5)   Lõpetada Euroopa Liidu põllumajandustoetustele lisaks täiendavate toetuste maksmine Eesti riigi eelarvest maksimummäärades, asendades selle 25%-lise määraga;

6)   Kõik ministeeriumid peavad kärpima oma haldusala tegevuskulusid ja mahtuma rahandusministeeriumi poolt antud piirmääradesse. Riigi tulude suurendamisele maksumaksjate arvelt eelistame jätkuvalt riigi kulutuste piiramist. 


Lisaks peame 2009. aasta eelarve koostamisel oluliseks kinni pidada järgmistest põhimõtetest:

7)      Kaitsekulud peavad tõusma NATO partneritele lubatud 1,9 protsendini SKP-st 2009. aastal ja kahe protsendini 2010. aastal;

8)      Vanemahüvitise maksmise põhimõtteid ei muudeta;

9)      Pensionide tõstmine peab jätkuma kavandatud tempos;


Pikaajalise mõistliku eelarvepoliitika tagamiseks ja majanduse elavdamiseks tuleb kiirelt ellu viia järgmised struktuursed reformid:

10)  Veel sel aastal tuleb vastu võtta uus töölepinguseadus, mis muudab tööturu paindlikumaks ja aitab seeläbi kaasa majanduse uuele tõusule;

11)  Veel sel aastal vastu võtta seadus, mis kehtestab sotsiaalmaksule alates aastast 2010 kolme Eesti keskmise palga suuruse ülempiiri ning aitab seeläbi tuua Eestisse tarku töökohti ning uut maksuraha;

12)  Veel sel aastal tuleb vastu võtta seadus, mis aastast 2010 vabastab eraisikute aktsiainvesteeringud tulumaksust;

13)  Riigi põhifunktsioonide täitmiseks mittevajalikud ettevõtted, varad ja maa tuleb müüa;

14)  Ühendada Autoregistrikeskus ja Maanteeamet, reformida õhupäästeteenistus (SAR) ja lõpule viia jõuametkondade liitmine üheks ametiks;

15)  Kriitilise pilguga tuleb üle vaadata kõigi avalik-õiguslike institutsioonide ja riigi poolt asutatud sihtasutuste tegevus ning hinnata nende olemasolu ja rahakasutuse otstarbekust;

16)  Kiiremas korras tuleb seaduse tasemel ellu viia Vallo Reimaa poolt ettevalmistatud ja valitsuserakondade vahel sisuliselt kokku lepitud haldusreformi kava, mis annab maavalitsuste omavalitsuste koostööd koordineerivad ülesanded üle omavalitsusliitudele;

17)  Kiiremas korras tuleb vastu võtta ettevõtlust soosivad seadusandlikud muudatused, mis vähendavad bürokraatiat ja ettevõtjate halduskoormust. Analüüsida tuleb võimalusi teisteks seadusemuudatusteks, mis on ette pandud Eesti arendamisel finants- ja ettevõtluskeskusena. Eesti õigusruum peab olema ettevõtlust, teadmistemahukat majandust ja tarka tööd soosiv.
 

Kõik need sammud on Eesti rahva ja riigi, mitte ühe või teise erakonna huvides.
 

Juhul kui majanduskeskkonda ja eelarvetasakaalu parandavate ideede elluviimises on partnerite vahel kokku lepitud, on Reformierakond valmis tulumaksureformi peatama üheks aastaks.

 


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt