Ühinemisleping olgu täitmiseks

Uudis
|
03.12.2014

Praegu, kui seda kirjatükki arvutisse toksin, on Lääne-Saare valimiste jaoskondade avamiseni jäänud napid 8 tundi. Loo ilmumise ajaks on aga kaks esimest eelhääletuse päeva juba möödunud ja võib teha esimesi järeldusi valimisaktiivsuse kohta. Selle kohta, kas need valimised inimestele ka korda lähevad.

Mulle igatahes lähevad need valimised kohe väga korda. Sest kui võrrelda kogu ühinemisprotsessi näiteks koolitarkuse omandamisega, siis on valimised selle ühinemisprotsessi teoreetilise osa kontrolltöö, pärast mida tuleb praktiline osa. Selle praktilise osa pärast muretsen ma aga kohe väga.

Põhjus on lihtne. Järgmise kolme aasta jooksul kuni järgmiste valimisteni 2017. aastal peab elu Lääne-Saare vallas liikuma ühinemislepingus sätestatud rada pidi. Leping tuleb ellu viia. Vastasel korral muutub väiksemas plaanis naeruväärseks kogu kolme valla ühinemise läbirääkimisprotsess ning suuremas plaanis meie maakonna omavalitsuste mistahes võimalik ühinemine tulevikus läbirääkimiste teel.

Valija teeb otsuse

Ühinemise koordinaatorina võin kinnitada, et suur osa läbirääkimiste ajast kulus hirmude maandamisele ja üks suuremaid hirme oli see, kuidas tagatakse lepingu kehtivus. Et see, mis kirja pandud sai, ikka ellu viidaks. Head ja ammendavat vastust oli läbirääkimiste ajal ja on ka nüüd anda väga keeruline, sest lepingu täitmise garantii annab valija. Valija teeb otsuse, kes hakkavad lepingu täitmise eest vastutama.See tähendab, et meil on tegemist ainulaadse olukorraga, kus sisuliselt kõikide kandideerivate nimekirjade valimislubadus on vähemalt teoreetiliselt üks ja sama: meie viime ühinemislepingu ellu! Võiks isegi öelda, et kes lubab muud, valetab, sest napi kolme aastaga, mis jääb Lääne-Saare vallal esimeste korraliste valimisteni, lihtsalt ei jõua keskenduda muule, ilma et jätaks ühinemislepingus kokkulepitu tegemata.

See tähendab, et meil on tegemist ainulaadse olukorraga, kus sisuliselt kõikide kandideerivate nimekirjade valimislubadus on vähemalt teoreetiliselt üks ja sama: meie viime ühinemislepingu ellu! Võiks isegi öelda, et kes lubab muud, valetab, sest napi kolme aastaga, mis jääb Lääne-Saare vallal esimeste korraliste valimisteni, lihtsalt ei jõua keskenduda muule, ilma et jätaks ühinemislepingus kokkulepitu tegemata.

Seega on sul, hea valija, sedapuhku lihtsam. Pole vaja mõelda, kes mida teha lubab, vaid piisab otsusest, kes viiks kõige kindlamini ellu ühise lubaduse ehk ühinemislepingu. Otsuse vormistamine on erakorraliste valimiste puhul mõneti küll ebamugavam, kuna ei ole võimalik hääletada digitaalselt. See tähendab, et oma seisukoha väljendamiseks tuleb minna valimisjaoskonda.

Täna, peaaegu pool aastat pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogudes, võib rõõmuga väita, et kõigi kolme ühineva valla volikogud ja vallavalitsused on juba asunud lepingut ellu viima. Kõige paremini välja paistnud näide on ilmselt Lääne-Saare valla sümboolikakonkursi läbiviimine ja parima töö väljavalimine, aga on ka vähem silmatorkavaid, nagu näiteks erinevate kordade ja määruste ühtlustamine. Tunduvad väikesed ja loomulikud asjad, kuid varasemate ühinejate kogemust uurides selgus, et see ei olegi nii tavaline, et pärast ühinemisotsust jätkub valdades töömeeleolu. Selgus, et pärast ühinemisotsust kaob volikogudel enamasti tegutsemismotivatsioon. Otsused jäetakse uue omavalitsuse teha.

Sellise olukorra vältimiseks sai lepingusse abinõud sisse kirjutatud ja võib öelda, et Lääne-Saare ühinejate puhul seda juhtunud ei ole. Vallad on jätkanud vajalike ja oluliste toimingute tegemist, et alustamine uue vallana läheks võimalikult sujuvalt ja tegelikult kodanikule märkamatult.

Avatud ja ausad partnerid

Mitmed eksperdid on tunnistanud, et ei uskunud, et me suudame ühinemisprotsessi läbi viia soovitud tempos. Ajaplaan nägi ette, et läbirääkimiste õnnestumise korral toimuvad valimised veel sel aastal.

Usun, et just väga avatud ja õpihimuline suhtumine oli see, mis võimaldas liikuda eesmärgile pühendunult ja samas mitte pimesi. Ma ei tea ühtegi teist ühinemisnäidet, kus otseselt kaasatute hulk – tublisti üle saja inimese – oleks olnud sedavõrd suur ja samas oleks jätkunud asjalik arutelu. Meie õnnestumise kinnituseks on ka see, et juba praegu, enne kui Lääne-Saare vald on lõplikult teoks saanud, käiakse Saaremaal õppimas, kuidas viia ühinemisläbirääkimisi läbi edukalt.

Lihtne vastus on, et võtmeks on avatus ja ausus. Läbirääkimised on edukad ja tulemus kõigile osapooltele sobiv, kui partnerid on avatud ja ausad. Ausad teiste, aga eelkõige iseendi vastu. Olen kindel, et Lääne-Saare valla ühinemisläbirääkimistel just nii oligi.

Ole sinagi, tulevase Lääne-Saare valla kodanik, aus enda ja oma valla vastu ning palun mine valima!

Koit Kelder


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt