Teeme Kanepi valla paremaks!

Uudis
|
14.09.2009

Hea Kanepi valla kodanik, peagi on käes aeg otsustada, kelle kätte usaldada Kanepi valla juhtimine. Küllap oled märganud, et valla arengu huvides on aeg juhtimises teha muudatusi. Reformierakonna kandidaadid kavatsevad muudatused ellu viia, et muuta meie kauni koduvalla elu paremaks ning tegusamaks.

Kanepi valla arenguks on vajalik koos üle vaadata arengukava, koostada konkreetsed tegevusplaanid ning need ka täita! Planeeringute hüplev ümbervaatamine raiskab meie ühiseid ressursse ning külvab ebakindlust.

Põhiliseks probleemiks nii riigi, kui ka valla tasemel on käesoleval ajal saanud tööhõive. Peame ära kasutama kõik kohapealsed ideed ja meelitama ligi ettevõtjaid väljastpoolt, et kohapealne majandus areneks ning pakuks kindlust peredele ja valla eelarve jätkusuutlikkusel. Arvestades Kanepi valla head logistilist asukohta ja rikkalikke loodusressursse peab kindlasti rohkem arendama turismi, metsa ja loodusega seotud tooteid.

Kindlasti on vaja parandada koostööd teiste asutustega, eriti Riigimetsa Majandamise Keskusega, et koos kujundada looduses liikumise ja õppimise programme kõigile vanuserühmadele. Meil on selleks väga head võimalused, sest Kanepi külje all paikneb RMK Erastvere Looduskeskus. Kanepilaste meelispuhkekoht Jõksi järve kaldal vajab edasi arendamist juurdepääsutee ja parkla rajamise näol, selleks on meile teadaolevalt ka riigi poolt koostööpakkumised olemas!

Kohalikele elanikele ja ka mujalt tulevatele noortele on vaja pakkuda võimalusi kodu rajamiseks. Lubame taotleda Kanepi valla riigimaid munitsipaalomandisse, et rajada elamukrunte ja abistada ehitust. Kõiki seadusega ettenähtud võimalusi tuleb ära kasutada selleks, et vabastada valla elanike krundid kuni 1 hektari ulatuses maamaksust.

Vajalik on parandada laste huviharidust ja turvalisust meie vallas. Ehitada tuleb laste mänguväljak ning siduda see huviharidusega. Lasteaiakohti peab jätkuma igale väikesele vallakodanikule ning lasteaed peab olema turvaliselt suletud ning autodel ei tohi olla asja laste mängualale!

Toetame elanike soovi kergliiklusteede ehitamiseks ja taotleme selleks vahendeid Euroopa Liidu Struktuurifondidest.

Hoiame kodu ja selle ümbruse puhtana ja loome Kanepis paremad tingimused jäätmetest vabanemiseks jäätmekogumisjaama rajamise näol.

Julgustame valla külades külavanemate valimist ning külaplatside rajamist. Igal külal peaks olema külale iseloomulik üritus ning ka huvi teiste küladega koostööd teha.

Meie valla pensionärid on väga tublid ja aktiivsed. Nende elutarkust tahame rohkem kasutada valla arengus. Soovime rohkem toetada pensionäride tegemisi nii kultuuri, kui ka muudes organiseeritud tegevustes.

Kanepi on läbi ajaloo olnud väga tuntud kultuuri- ja hariduskeskus. Püüame üheskoos teha nii, et see tuntus ei vajuks mineviku hõlma vaid kestaks läbi tänase päeva ka tulevikus!

 

Reformierakonna Kanepi vallavanema kandidaat Priit Kask

Reformierakonna Kanepi vallavolikogu esimehe kandidaat Jaak Kõiv


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt