Sirlis Sõmer-Kull: Tallinn vajab kogukonnakeskseid perepesasid ehk ennetus- ja peretöökeskuseid

Arvamus
|
27.01.2023

Lapse heaolu tagamiseks on oluline soodustava ja toetava keskkonna loomine. Mitmetest uuringutest on selgunud, et viimase kahe aasta jooksul kõikide kriiside koosmõju arvesse võttes, on vaimse tervise probleemid muutunud väga aktuaalseteks. Tagajärgedega tegelemiseks ja erinevate probleemide ennetamiseks on vaja luua ja võtta kasutusele kaasaegsed professionaalsed meetmed.

Perepesad kui professionaalne võrgustik lastele ja nende vanematele

SA Lapse Heaolu Arengukeskus on välja töötatud perepesa mudeli, mis sündis soovist leida lahendus ühiskondlikule väljakutsele. Selleks on laste ja noorte vaimse tervise hoidmine ning lapsevanemate toetamine laste kasvatamisel ja heaolu tagamisel. Võttes eeskujuks parimad rahvusvahelised praktikad ja sidudes need Eesti võimalustega, on loodud perekeskuse mudel. See on praeguseks olemas viies Eesti linnas – Viljandis, Tartus, Türil, Elvas ja Põltsamaal. Loodud keskused on kogukondades väga soojalt vastu võetud ja palju positiivset vastukaja saanud. Ka Tallinn Eesti suurima omavalitsusena vajab perepesade võrgustikku, mis pakuks mitmekülgset tuge ja abi läbi professionaalse lähenemise lastele ja nende vanematele. Perepesad on väga head nii ennetustööks kui ka sidusama ja tervema ühiskonna loomiseks.

Linnajuhid peaksid mõtlema ennetustööst kui kasutegurist. Ennetuse kaudu on võimalik tagada tervem ja haritum elanikkond, sest see vähendab hilisemat vajadust sotsiaalsete teenuste ja abi järele, mida linn on abivajajatele kohustatud pakkuma.

Koroonakriisi ajal kasvasid nii täiskasvanute kui laste ja noorte vaimse tervisega seotud mured. Olgu nendeks ärevus ja depressioon kui ka üksindus ja enesevigastamine. Samuti on elanikkonna vaimset tervist räsinud keeruline julgeolekuolukord. Tihtilugu ei oska lapsevanemad anda oma lapsele vajalikku abi, mis võib viia raskemate tagajärgedeni. Selle jaoks perepesade mudel loodud ongi, et toetada lapsevanemaid lapse kasvatamise teekonnal, saades ka ise vajadusel nõu ja tuge. Eelmise aasta jaanipäevaks valminud Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring näitab, et enam kui veerandil Eesti inimesest on depressioonirisk, noorte, sealhulgas noorte täiskasvanute seas aga lausa igal teisel.

Tihti jõutakse abini alles siis kui lastega peredel on juba tekkinud tõsised probleemid. Näiteks kui lapsel on tekkinud tõsised psühholoogilised või arenguprobleemid, vanematel vaimse tervise mured või on perel raskusi üldise toimetulekuga. Seetõttu on oluline ennetada probleemide ilmnemist ja süvenemist juba varajases eas ning toetada peresid juba enne lapse sündi. Perepesade programm pakub vanematele võimalust osaleda vanemlusprogrammides ning samuti märgata vaimse tervise probleeme laste puhul võimalikult varakult.

Tallinnas on abi saamise võimalused killustatud, puudub üks keskus, kust saaks kõik vajalikud teenused ja abi. Selle tõttu kulub lapsevanematel palju ressurssi abi leidmiseks ning tihtipeale võivad info puuduse või logistilise keerukuse tõttu pered üldse abita jääda. On esinenud olukordi, kus vanem ei saa osaleda vanemlusprogrammis, sest samal ajal pole last kuskile jätta või on hoiuvõimalus hoopis teises linna otsas. Oluline on teenuse kodulähedus ehk et toe saamiseks ei peaks väikese lapse vanem koos lapsega veetma ülekohtuselt palju aega linnatranspordis. Mõistlik oleks, et igas asumis on oma perepesa väikese lastega peredele, kus lisaks erinevate peresid toetavate teenuste saamisele on võimalik ka kohtuda sama kogukonna elanikega. See aga omakorda on oluline samm kogukondlike sidemete tugevdamiseks.

Mitmekesised võimalused ühe katuse all kogukonna toel

Laste ja perede heaolu loov Perepesa juhtmõte on: “Inimlik nägu ja professionaalne sisu”.   Perepesad toetavad lapsevanemaid lapseootuse ja lapse sünniga kohanemisel ning lapse arengu toetamisel tema elu erinevatel etappidel. Lisaks annavad perepesad oma panuse lapsevanemaks kasvamisel, pere- ja paarisuhete loomisel ja hoidmisel ning tervist toetavate valikute tegemisel. Perepesade loomine asumitesse aitab toetada vanema oskusi ja märgata laste arengumuresid juba varakult. Asumipõhised pesad on mõeldud laste ja nende perede toetamiseks ning probleemide varajaseks märkamiseks. Läbi vanemakoolituste ja perenõustamiste aitavad nad vanematel vajadusel saada professionaalset abi laste kasvatamisel.

Lisaks professionaalsele nõule ja toele on perepesa kogukondlik suhtlemise ja kooskäimise koht, kus korraldatakse lühiajalist lastehoidu, et lastega vanematel oleks võimalik teha enda igapäevaseid tegevusi. Näiteks kui vanemal on vaja arsti juures käia, on võimalik laps perepessa lühiajalisse hoidu viia. Seal saab korraldada laste sünnipäevapidusid või kogukondlikult tähistada olulisi tähtpäevi. Samuti on võimalik käia erinevates huviringides ning õpitubades. Kogukonnas olev perepesa loob vanematele koha, kuhu tulla, jagada teiste vanematega oma rõõme ja muresid ning saada vajadusel tuge, häid nippe ja uusi teadmisi.

Perepesa võimaldab luua erinevad teenuseid, mis on suunatud nii vanemale kui lapsele. Tähtis on ka see, et keskused pakuvad lastehoidu ning koondavad kogukondlikku koosolemist võimaldavad tegevused ja teenused ühe katuse alla. Väheneb risk, et vanem info puuduse või logistiliste keerukuste tõttu kohta abita jääks.

Perepesad on töötav lahendus nii ennetustööks kui ka sidusama ja tervema ühiskonna loomiseks. See on vajalik tugi Tallinna lastele, noortele ja nende vanematele.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt