Rummo: Kodanikuühiskond – see on vabad inimesed vabal maal

Uudis
|
13.12.2007

Riigikogus toimus täna olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimise ja kodanikuühiskonna arengu arutelu, kus sõnavõttudega esinesid ka mitmed riigikogu liikmed.

Oma sõnavõtus ütles Reformierakonna fraktsiooni esindaja Paul-Eerik Rummo, et Reformierakond tervitab edasiliikumist kodanikualgatuslike ühenduste ja riigi enesetunnetuse, vastastikuse mõistmise ja optimaalsete koostöösuhete väljakujundamise teel. Rummo tõi esile kodanikuühiskonna katusorganisatsioonide ja riigi ühiskomisjoni töö käivitumise, põhjalikud arutelud kodanikuühiskonna sihtkapitali ellukutsumiseks ja visa ning järjekindla tegevuse toimiva kodanikuaktiivsuse kaardistamisel ja aluse panemisel vabaühenduste registrile ja vabatahtlikke algatusi kirjeldavale statistikale.

„Võime niisiis iseloomustada asjade praegust faasi kui järjest sügavamale minevat ettevalmistust selleks, et riigi ja vabaühenduste suhted saaksid vajalikul määral formaliseeritud ja nendevahelise rollijaotuse ning vastastikuse kaasamise põhimõtted ja mehhanismid kõigile mõistetavalt paika,” ütles Rummo, lisades, et siia kuulub ka määratlemine, mis ulatuses, mis eesmärkidel ja milliste mudelite kaudu on vajalik ja põhjendatud avaliku ressursi kasutamine kodanikuaktiivsuse elavdamiseks ja toetamiseks.

Rummo sõnul on rahva kaasatus riiklike poliitikate väljatöötamisse ja nende elluviimisse enesestmõistetav ja kui see veel igal pool sujuvalt ei toimi, siis on see tehnilise harjumatuse, mitte poliitilise vastuseisu küsimus. „Kuid kaasatus avaliku võimu tegevusse pole veel kõik,” rõhutas Rummo. „Ideaaliks on, et igaüks tunneks end vaba inimesena vabal maal, kes suudab ja tahab ajada oma asju  iseseisvalt ja kaaslastega vabu ühendusi moodustades, algatades ja käima lükates ka selliseid konstruktiivseid ideesid, millele riigiehituse poliitilisel ja halduslikul tasandil pole veel tuldud ja mis paljudel juhtudel ei eeldagi  riigiaparaadi osavõttu.”

Rummo tõi esile vajaduse kodanikuõpetuse ja -kasvatuse edasiarendamiseks koolides nii õppekavade läbivaatamise ja õpetajate ettevalmistamise plaanis kui ka  ses suhtes, et õpilasomavalitsuste roll ja oskused koolide igapäevase elu korraldamisel suureneks. „See on demokraatliku ühiskonna toimimise kool, millega tuleb alustada võimalikult noorest peast,” ütles kõneleja.

„Reformierakond, kes tuli poliitilisele areenile dokumendiga, mille nimi on „Kodanike riigi manifest”, aitab vabade inimeste ühiskonna kasvuraskustest ülesaamisele kaasa igal võimalikul viisil,” kinnitas Rummo.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt