Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo: pärast keerulisi aastaid vajab Eesti riik tasakaalu, rahu ja hoidmist

Arvamus
|
Erkki Keldo
|
04.06.2021

Täna Reformierakonna Üldkogul peetud kõnes ütles Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo, et kohalike valimiste aasta on võimalus inimestel näidata, millist suunda järgmisel neljal ja isegi rohkemal aastal enda kodukohas oodatakse.

“Üle Eestimaa inimestega suheldes oleme saanud enim tagasisidet, et pärast keerulisi aastaid, ootab kogu riik eelkõige tasakaalu, rahu ja hoidmist. Reformierakond mõistab seda paremini kui ükski teine erakond. Jaanuari lõpus võimule tulles näitasime, kuidas päevapealt muutus nii valitsemise toon kui ka tegutsemisviis. Räuskamine ja lahmimine vahetus tasakaaluka dialoogi ja kaalutletud otsuste vastu, mis on meid edukalt välja tüürimas läbi aegade ühest rängimast tervishoiukriisist,” sõnas Erkki Keldo.

Peasekretär märkis, et Reformierakond on alati püüelnud empaatilisema, kompetentsema ja hoolivama valitsemise poole, mis ei jätaks ühtegi ühiskonnagruppi kõrvale ning langetaks efektiivseid ja tulevikku vaatavaid otsuseid. “Ikka selleks, et terve Eesti oleks paremini hoitud,” lisas Keldo.

“Hoidmisel on kaks suunda. Ühelt poolt tuleb hoida kõike seda, mis meil juba on: meie keelt, kultuuri ja loodust. Nagu ka oma rahvusvahelist mainet ning häid ja mõistvaid suhteid liitlastega. Siinkohal tähendab hoidmine olemasoleva säilitamist, hindamist ja kaitsmist, et poliitiline otsustamatus, populism ega kurjad sõnad aastakümnete pingutust hetkega olematuks ei teeks,” sõnas Keldo.

Keldo sõnul on teisalt oluline hoida Eesti õigel suunal püsimist. “Kursil, mis viib meid tulevikku, kus oleme maailmas üks rohepöörde eestvedajaid, kus iga laps tunneb ennast kindlalt ja väärtustatuna ning kõik lapsed saavad osa ühtsest kvaliteetsest eestikeelsest haridusest. Hoiame Eestit, kus meie inimesed saavad kõige kvaliteetsemat terviseteenust ning kus on kutsuv ettevõtluskeskkond. Sel juhul tähendab hoidmine julgeid ja innovaatilisi otsuseid.”

“Reformierakond kannab endas mõlemat hoidmise poolt: nii traditsioone ja järjepidevust kui ka ambitsioonikust ning tegutsemisindu. Kui kombineerime vanade tarkuse noorte julguse ja otsustavusega, saamegi paremini hoitud Eesti. Sügisel toimuvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel küsime Eesti inimestelt mandaati just neile kirjeldatud väärtustele,” märkis Reformierakonna peasekretär.

 

 

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo Üldkogul peetud kõne täispikkuses 

Head erakonnakaaslased

Oleme kõik juba teist aastat võitlemas koroonakriisi ja sellega kaasneva väsimusega. Pinget ja teadmatust on olnud neis päevades palju, kuid sellele vaatamata oleme hoidnud kokku ja püsinud lootusrikkad. Kuid nagu on ütlus, siis tormised mered sünnitavad häid meremehi. See tähendab, et iga keeruline olukord annab meile võimaluse midagi õppida ja tulevikus veel paremini teha. Teame, et tasakaaluka ja väärika riigijuhtimisega saab Eestit ja meie inimesi paremini hoida ning kui liigume õigel kursil kindlalt edasi, leiame üheskoos tee kriisist välja.

Raskel ajal on suureks abiks märkamine ja toetamine. Reformierakond ja meie juhitud valitsus on võtnud kriisis ja sellest väljumisel eesmärgiks pöörata tähelepanu ka nähtamatutele ohvritele, kes lisaks otsestele kannatanutele on enim pihta saanud, olgu nendeks lapsed ja eakad, pered ja kogukonnad, töötajad ja ettevõtjad. Kui märkame üksteise muresid ning haarame kinni tarkadest lahendustest, muudame Eesti ühtsemaks ja tugevamaks. Nii saame hoida kõike seda, mis igaühele kallis: eesti keelt ja kultuuri, meie puhast loodust ja elukeskkonda, meie lapsi ja vanavanemaid. Meie kodumaad. Eesti head mainet ning suhteid oma liitlastega, misläbi on Eesti ja tema tulevik kindlalt kaitstud ja hoitud.

Seda väärtuslikku ja hindamatut südames hoides tahame samal ajal oma väikeriigiga edasi liikuda. Eesti on avatud ja innovaatiline paik, mis ei tardu praegusesse, vaid vaatab lootusrikkalt tulevikku. Tulevikku, kus meie armas Eesti – pealtnäha väike, aga sisult suur – on rohe- ja digipöörde eestvedaja terves maailmas. Kus on kutsuv elukeskkond uuteks algatusteks ja julgeteks ettevõtmisteks.

Reformierakond usub Eestisse, kus kanname endas nii traditsioone kui ka tegutsemisindu. Kombineerides vanemate tarkuse noorte julguse ja otsustavusega, saame Eestit paremini hoida. Nii on märgatud ja toetatud iga Eesti inimene ja valdkond, iga küla, vald ja linn, olgu suur või väike. Hoiame igaüht, kes meie kõrval – sellest saab alguse paremini hoitud Eesti. Eesti väärib seda, sest Eesti väärib ainult parimat.

Üle Eestimaa inimestega suheldes olen saanud kõige rohkem tagasisidet, et praegu, pärast keerulisi aastaid, ootab kogu riik eelkõige tasakaalu, rahu ja hoidmist. Reformierakond mõistab seda paremini kui ükski teine erakond. Jaanuari lõpus võimule tulles näitasime, kuidas päeva pealt muutus nii valitsuse toon kui ka tegutsemisviis. Räuskamine ja lahmimine vahetus tasakaaluka dialoogi ja kaalutletud otsuste vastu, mis on meid edukalt välja tüürimas läbi aegade ühest rängimast tervishoiukriisist. Oleme alati püüelnud empaatilisema, kompetentsema ja hoolivama valitsemise poole, mis ei jätaks ühtegi ühiskonnagruppi kõrvale ning langetaks ainult efektiivseid tulevikku vaatavaid otsuseid. Just selleks, et terve Eesti oleks paremini hoitud!

Hoidmisel on kaks suunda. Ühelt poolt tuleb hoida kõike seda, mis meil juba on: meie keelt, kultuuri ja loodust. Nagu ka oma rahvusvahelist mainet ning häid ja mõistvaid suhteid liitlastega. Siinkohal tähendab hoidmine olemasoleva säilitamist, hindamist ja kaitsmist, et poliitiline otsustamatus, populism ega kurjad sõnad aastakümnete pingutust hetkega olematuks ei teeks.

Teiselt poolt tähendab hoidmine õigel suunal püsimist. Kursil, mis viib meid tulevikku, kus oleme maailmas üks rohepöörde eestvedajaid, kus iga laps tunneb ennast kindlalt ja väärtustatuna ning kõik lapsed naudivad võrdselt ühetaolist eestikeelset haridust. Kus inimesed saavad kõige kvaliteetsemat terviseteenust ning kus on kutsuv ettevõtluskeskkond. Sel juhul tähendab hoidmine julgeid ja innovaatilisi otsuseid.

Reformierakond kannab endas mõlemat hoidmise poolt: nii traditsioone ja järjepidevust kui ka ambitsioonikust ning tegutsemisindu. Kui kombineerime vanade tarkuse noorte julguse ja otsustavusega, saamegi paremini hoitud Eesti!

Loodushoid, tervishoid, lastehoid. Need tähtsad valdkonnad annavad juba nimega märku, kuidas on vaja nende teemadele läheneda: hoides! Parem loodushoid on julged sammud energiapöörde suunas. Parem tervishoid on tänapäevased haiglad, mis sisaldavad kõige uuemat aparatuuri ning asuvad igale inimesele piisavalt lähedal. Mille ennetusmeetmed ning programmid võimaldavad inimestel, eriti eakatel, tervislikumalt elada, tänu millele on kogu ühiskond palju tervem ja õnnelikum. Parem lastehoid on kindel tasuta lasteaiakoht igale lapsele, et noored vanemad ei peaks selle väljamineku pärast enam muretsema. Hoiame silma peal, et kõik lubatu saaks tehtud. Reformierakond peab oma sõna: hoiame Eestit paremini!

Käesolev aasta on kohalike valimiste aasta. See on võimalus inimestel näidata, millist suunda järgmisel neljal ja isegi rohkemal aastal enda kodukohas oodatakse.Reformierakond hoiab valitsusvastutust Eestis 28 omavalitsuses ja meil on tervelt 32 linnapead, vallavanemat ja volikogu esimeest, kes igapäevaselt töötavad selle nimel, et elu üle terve Eesti edasi areneks. Meie seas on pikaajalise omavalitsusjuhi kogemusega inimesi kui ka uusi tulevikutegijaid. Reformierakonna tugevuseks on ühtne meeskond ja väärtused ning suur teotahe meie riiki igas Eestimaa nurgas päriselt paremaks paigaks muuta. See on ühelt poolt suur tunnustus, et väga paljud Eesti inimesed usuvad, et just meie liikmed on kõige paremad inimesed kohalikku elu arendama. Teisalt paneb see ka meile väga suure kohustuse ja väljakutse, et neid inimesi ja ootusi mitte mingil juhul alt vedada.

Olen seda ka varasemalt öelnud ja ütlen ka nüüd, et avalikkuse poolt oodatakse reformierakondlastelt palju enam kui meie konkurentidelt poliitikas. Ma võtan seda kui suurimat komplimenti ja tunnustust meie inimeste tehtud tööle, sest avalikkuse kõrge ootus näitab, et meie tegemisi hinnatakse ja väärtustatakse. Me ei saa ega kavatse ka tulevikus latti alla lasta, sest inimesed ja Eesti riik väärivad ainult parimat.

Seekordsetel kohalikel valimistel küsime Eesti inimestelt mandaati just neile eelpool kirjeldatud väärtustele. Kuna tegemist on kohalike omavalitsuste valimistega, siis on keeruline näha, et valimistel oleks ainult üks-kaks põhiteemat, kuna igal omavalitsusel on enda mured ja rõõmud, mida kohalikul tasandil lahendatakse. Kuid ühise meeskonna ja poliitilise organisatsioonina pakub Reformierakond üle Eesti kohalikel valimistel kindlasti valla- ja linnaelanikele väärikat ja kaasavat valitsemisest ning avatud ühiskonda. Meie eesmärk on aktiivsed kogukonnad oma eripäradega üle Eesti, kus areng ja innovatsioon on au sees. Kogukonnad, kus hoitakse puhast loodust ja elukeskkond on väärtus, mida saab nautida iga eestimaalane.

Sellest kõigest kooruvad kindlasti välja ka põhilised kohalike valimiste teemad: paremad avalikud teenused elanikele, kvaliteetne ja kättesaadav esmatasandi tervishoid. Kvaliteetne ja ligipääsetav haridus. Moodne, mugav ja turvaline transport, korras teed ja tänavad. Mitmekülgne avalik liikumisruum.

Traditsiooniliselt saavad üleriigiliselt valimistel enim tähelepanu Tallinna ja Tartu teemad. Tartus läheme valimisi kindlalt võitma. Tartus oleme varasemate aastatega palju korda saatnud, kuid kindlasti meie meeskond pakub Tartu linna elanikele moodsat linnaruumi ja avatud juhtimist. Kuigi Tartu on juba täna teistele eeskujuks, siis arendatakse edasi jalgrattateede võrgustikku ja võimaldatakse teiste liikumisvahenditega turvalist liiklemist koju, tööle, kooli. Toetatakse nii noori kui ka eakaid. Panustatakse kultuuri- ja loomeelusse. Tartust on ju saamas Euroopa kultuuripealinn. Meie meeskonnas Tartus on kindlasti kõige paremad ja kogenenumad inimesed linna arengut juhtima. Mis on eriti positiivne, siis pärast mitmeid aastaid on meie meeskonnal ikka veel kõige värskemad, innovatiivsemad ja heas mõttes hullud ideed, kuidas elu Tartu linnas edasi arendada. Ja mis seal salata, isegi kohalikud opositsioonipoliitikud tunnistavad seda.

Kuid sellises olukorras ei tohi loorberitele puhkama jääda ja valvsust kaotada, sest valimistel tuleb iga kord enda mandaat auga välja teenida ja valijate toetust ei tohi kunagi võtta iseenesest mõistevalt, vaid iga kandidaat peab selle eest pingutama maksimaalselt, nii terves Eestis kui ka heade mõtete linnas.

Tallinnas seevastu on pikalt näha olnud paigaltammumist ja linna juhtimine vajab selget muutust ja värskust. Kindlasti on Keskerakonna ainuvõimu keeruline murda, sest nende kasutada on ka armee linna palgal olevaid inimesi. Kuid meie näeme, et muutus on võimalik ja kindlasti läheme võitlusesse positiivselt. Tallinn saaks olla teistele eeskujuks ja seda positiivset programmi meie meeskond ka linnaelanikele pakub. Pakume avatud ja kaasavat valitsemist, mis arvestab tänapäevased lahendusi, inimeste harjumusi ja innovatsiooni. Meie eesmärk on igas mõttes ühendatud Tallinn, mis pealinnana on eeskäija, mitte järelelohiseja. Seda meie meeskond Tallinnas ka oma programmis kirjeldab. Mul on au öelda, et meie meeskond pealinnas on täis teotahet ja indu, et näidata tallinlastele, et positiivne muutus on võimalik. Meie programm on laiapõhjaline ja positiivsust täis, kus endale sobivad teemad leiab igaüks ja arvestatakse kõikide inimestega imikust eakani.

Kuid lisaks Tallinnale ja Tartule toimuvad valimised veel 77-s kohalikus omavalitsuses, kus igas vallas ja linnas peavad elanikud tegema otsuse, milliseid ideid ja inimesi soovivad nad kohalikku elu juhtima. Mul on kõigile teile väga suured ootused, et teeksime ajaloo parima kohalike valimiste tulemuse. Omaltpoolt oleme kontori meeskonnaga ettevalmistanud kõik vajaliku, et teil ei jääks mitte ükski kampaania, üritus või tegu tegemata. Oleme kohalikeks valimisteks loonud katuskampaania mille alla mahuvad kõik omavalitsused Setost saareni. Lisaks lükkame käima meie traditsioonilised pannkoogikohvikud. Mootorile ajab hääled sisse ka oma headuses tuntud üle-Eestiline bussituur, et jõuda igasse Eestimaa paika valijatele selgitustööd tegema.

Head kohalikud liidrid. Teile aga panen omakorda südamele, et kõik omavalitsus- ja piirkonnajuhid peavad olema valmis meie ühiste väärtuste eest seisma ja tegema kõik endast oleneva, et saaksime parima võimaliku tulemuse valimistel. Kohalikud valimised on nagu nimigi ütleb kohapeal teie enda teha. Just teist oleneb kui hea ja tugeva nimekirja ja programmi me endale saame. Hea valimistulemuse saamiseks on vaja teha head kampaaniat ning mis seal salata, et kampaania tegemiseks on vaja annetusi. Seepärast tuletan meelde, et oleme loonud erakonnana püsiannetus süsteemi, kus iga inimene saab enda kohaliku omavalitsuse piirkonda ja kampaaniat toetada, et seeläbi jõuaksime oma sõnumitega veel rohkemate inimesteni. Minge leheküljele toeta.reform.ee ja toetage julgelt oma kohaliku meeskonna valimiskampaaniat. Hea valimistulemus on parima garantii tagamaks, et just meie väärtused ja poliitikad oleksid need, mis aitavad arendada omavalitsusi ja tõsta inimeste elukvaliteeti kodukohas.

Üks on kindel– Reformierakond läheb kohalikele valimistele vastu tugeva meeskonnaga. Reformierakonnaga liituma ja kandideerima kohalikel valimistel on oodatud kõik inimesed, kes jagavad meiega samu väärtusi ja tahavad panustada kodukoha arengusse. Mida rohkem meid on, seda kindlamad saame olla, et pärast valimisi saadavad edu just meie jagatud väärtused. Nii saame täita just neid lubadusi, mis meie toetajatele on kõige olulisemad.

Tänane Eesti on paljuski Reformierakonna nägu – oleme koos ellu viinud paljud viimasel kolmel kümnendil Eestile edu toonud otsused! Eestimaa inimesed on andnud meile väga paljud enda usaldust, et hoiaksime ja kaitseksime Eestit. Laotud vundamendist peame lähtuma ka tulevastel kohalikel valimistel, et meie programmides oleks selge arusaam, kuidas kohaliku elu paremini arendada ja hoida.

Seepärast kutsun ülesse kõiki erakonnaliikmeid kõigepealt ise kandideerima ja siis leidma inimesi, kes jagavad meiega samu väärtusi ja on valmis kohalikel valimistel osalema, et kindlustada meie poolt kujundatud Eestit ja tooma koju valimisvõit võimalikult paljudes omavalitsustes üle Eesti.

Lubame, et iga inimene, iga valdkond, küla, vald ja linn, olgu see suur või väike, saab märgatud, ära kuulatud ja toetatud. Nagu ka kõik viiruse põhjustatud nähtavad tagajärjed ja nähtamatud ohvrid, eesotsas ettevõtjatega ja töötajatega. Iga mure jaoks on meil olemas kuulavad kõrvad ja paremad lahendused.  

Kui sinul on parem ja sa tunned ennast hoitult, on parem ka sinu perel. Kui peredel on parem, on parem ka tervel kogukonnal. Kui kogukonnal on parem, tähendab see, et parem on ka tervel linnal, vallal, meie rahval ja kultuuril. Parem on tervel riigil. Iga paremini hoitud inimene on paremini hoitud Eesti! Reformierakond hoiab inimest, hoiab julgeolekut, elukeskkonda ja majandust.

Head sõbrad ja võitluskaaslased – Reformierakond on Eesti on populaarseim erakond. Meie oleme avatud ja tulevikku vaatav poliitika eestkõnelejad Eestis. Iga päev peame arvestama sellega, et meie peale loodab väga suur hulk Eesti inimesi. Meie käitumisest ja tegudest nähakse, et poliitika saab olla sisuline ning debatti peetakse väärikalt. Reformierakond on Eestis liberaalse maailmavaate hoidja ja Eesti eduloo kandja. Reformierakond on see jõud, mis seisab vaba ja võimalusterohke Eesti eest, kus saavad sündida meie kõigi elu edasi viivad uued ja paremad mõtted. Hoiame seda ja läheme üheskoos võidukalt edasi!

Paremini hoitud Eesti!

Aitäh teile!


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt