Reformierakonna blogi: EESMÄRK 3:

Arvamus
|
21.08.2014

Pikaajaliselt ettevaatav, demograafilisi ja ökoloogilisi arenguid arvestav kestlik ja innovatiivne ühiskonnakorraldus igal tasandil – Eesti külakogukonnast Euroopa Liidu institutsioonideni.

Printimiseks lae julgeolekustrateegia PDF formaadis http://www.reform.ee/sites/default/files/A5_strateegia_sisu_28lk.pdf

Reformierakond

Uuendatud 15.10.2014

 • arendab järjepidevat laste sündi ning perekonnas kasvatamist toetavat perepoliitikat ja keskkonda
 • suurendab panust eesti keele ja Eesti kultuuri toetamisse
 • julgustab ja suunab kodanikke juba varajasest lapsepõlvest alates tervena elatud aastaid juurde toovale tervisekäitumisele, kehakultuuriga tegelemisele ja välditavate õnnetuste ennetamisele
 • suurendab riigi ja Euroopa Liidu panust innovatsiooni (sealhulgas riigikorralduses ja sotsiaalsetes suhetes) ning seda toetavasse teadus- ja arendustegevusse, mis seab eesmärgiks leida toimivad lahendused toimetulekuks pikaajaliste demograafiliste ja ökoloogiliste arengutega
 • kohandab riigi ülesehituse ja halduskorralduse, eelkõige sotsiaal-, tööturu- ja tervishoiupoliitika, aga ka territoriaalse halduse järk-järgult vastavaks pikaajalistele demograafilistele ja ökoloogilistele trendidele
 • julgustab ja toetab kodanike ettevõtlikkust ja riskivõtmist nii majanduse kui kultuuri vallas ja seisab Euroopa Liidu poliitikate kujundamisel järjekindlalt sama põhimõtte eest
 • soovib kiirendada kogu Euroopa Liidu üleminekut ressursitõhusa ja madala süsinikuemissiooniga majandusele, mis panustab innovatsioonile ja vähendab sõltuvust energiaimpordist
 • toetab Euroopa Liidu eelarvest uurimistööle ja investeeringutele antava abi suunamist tulevikule suunatud sektoritesse, näiteks taastuvenergiaallikate sektorisse
 • rakendab programmi konkurentsivõimelise hinnaga energiavarustuse turvaliseks ja pikaajaliseks tagamiseks, sealhulgas jätkab

energiasäästu tagavate meetmete juurutamist

energiaportfelli mitmekesistamist

ühtse Põhjamaade-Balti elektrituru väljaarendamist ning kodumaiste jaotusvõrkude kaasajastamist

hajutatud energiatootmise, sealhulgas kohalikul küttel väiketootmise edendamist energiaühistute poolt

 • töötab välja riigi maavarade kasutamise pikaajalise strateegia, mis annab ettevõtjatele investeerimisjulguse ja loob majandusele täiendava kasvueelduse
 • käsitleb regionaalpoliitikat osana julgeolekupoliitikast
 • seisab selle eest, et ühiskonnakorraldus lähtuks lähimuspõhimõttest – kõik otsused tuleb langetada võimalikult lähedal neid otsuseid puudutavatele isikutele. On vastu Euroopa Liidu bürokratiseerumisele, halduskoormuse suurenemisele ja ülereguleerimisele

Kommenteerimiseks ja säutsumiseks märgi tekst.

Reformierakonna programm 2015. Arutletav peatükk: Rahvusliku julgeoleku strateegia.

EESMÄRK 3: was originally published in Reformierakonna programmi arutelu: Rahvusliku julgeoleku strateegia on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt