Reformierakonna blogi: EESMÄRK 2:

Arvamus
|
21.08.2014

Õiglus- ja kindlustunnet loov toimiv õigusriiklus ja kodanikuühiskond, mis põhineb parlamentaarsel demokraatial, võimude lahususel ja tasakaalul.

Printimiseks lae julgeolekustrateegia PDF formaadis http://www.reform.ee/sites/default/files/A5_strateegia_sisu_28lk.pdf

Reformierakond

Uuendatud 15.10.2014

 • jääb kindlaks tugeva mitmeparteilise parlamentaarse demokraatia ideaalidele, kaasajastab ja muudab avatumaks Riigikogu töö
 • seisab põhiseadusliku ja riigikorraldusliku stabiilsuse eest
 • seisab võimude lahususe ja tasakaalu eest ning õigusriikluse ja õigusemõistmise tugevdamise eest
 • ühtlustab ja liidab (kodifitseerib) valimisseadused kokku ühte seadusandlikku akti ning langetab aktiivse valimisõiguse kasutamise õiguse vanusepiiri kohalikel valimistel 16. eluaastale
 • täiendab Vabariigi Presidendi valimise korda, et võimaldada kandidaatidele rohkem aega demokraatlikuks debatiks
 • kaasajastab Vabariigi Valitsuse tegevuse õiguslikke aluseid, et muuta valitsuse tegevus paindlikumaks ning võimaldada poliitiliste prioriteetide ja valdkonnapõhist juhtimist
 • soovib kujundada Eestist Euroopa andmekaitseliidri, pöörates erilist tähelepanu kodanike isikuandmete kaitsele, sh tõhustab asjakohast kohtulikku kaitset. Peab digitehnoloogiat võimalusi loovaks ja arengut soodustavaks. Toetab kogu Euroopa Liitu hõlmava andmekaitsereformi läbiviimist ühtsete põhimõtete alusel
 • jätkab tööd kriminaalmenetluse uuendamiseks ja kaasajastamiseks, et tagada põhiõiguste- ja vabaduste senisest tõhusam kaitse menetluse efektiivsust kahjustamata. Muudab jälitusametkondade tegevuse järelevalve tõhusamaks, sõltumatumaks ja professionaalsemaks. Annab jälitusametkondade õiguspärase tegevuse, järelevalve lisafunktsiooni õiguskantslerile
 • väärtustab ja tunnustab riigist rippumatu kodanikuühiskonna kui olulise julgeolekuteguri (hajutatud iseorganiseerumise ja riigivõimu taastootmise võime) edenemist ning valmisolekut partnerluses riigiga suurema rolli ja vastutuse kandmiseks ühiskonnaelu korraldamisel
 • jätkab õigussüsteemi arendamist kodifitseerimise ja lihtsustamise suunas. Arendab infosüsteeme, mis tagavad kõigi õigusaktide, kohtuotsuste ja riigi põhiregistrite pideva kättesaadavuse kõigile, kellel on selleks vajadus. Rakendab õigusaktide mõjude järelhindamise süsteemi
 • seisab vastu seadusandlikule ülereguleerimisele, taotleb haldus- ja õigusaktides selget keelekasutust ning soovib ühiskonnaelu korraldamisel enam lähtuda eetikast ja tervest mõistusest. Seisab vastu riigielu ülemäärasele bürokratiseerumisele, taotledes tarbetute dubleerimiste, kooskõlastuste ja menetluste vähendamist

Kommenteerimiseks ja säutsumiseks märgi tekst.

Reformierakonna programm 2015. Arutletav peatükk: Rahvusliku julgeoleku strateegia.

EESMÄRK 2: was originally published in Reformierakonna programmi arutelu: Rahvusliku julgeoleku strateegia on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt