Reformierakonna blogi: EESMÄRK 1:

Arvamus
|
21.08.2014

Eesti rahva tugev Eesti identiteet, mis väljendub muuhulgas samastumises euroopalike väärtustega ning riigi ja kaaskodanike saavutustega, rahulolus sotsiaalmajanduslike arengutega, kõrges turvatundes ja kaitsetahtes ning kultuurilises ühtekuuluvustundes.

Printimiseks lae julgeolekustrateegia PDF formaadis http://www.reform.ee/sites/default/files/A5_strateegia_sisu_28lk.pdf

Reformierakond

Uuendatud 15.10.2014

  • viib läbi sissetulekute – palkade ja sellest tulenevalt pensionide ja eelarvest makstavate toetuste – kasvu toetavat majanduspoliitikat sihiga lähendada Eesti elanike elatustaset Põhjamaadele
  • viib läbi reformid, mis muudavad uute töökohtade loomise lihtsamaks ja odavamaks ning Eesti Põhjamaade üheks äri ja ettevõtlusega tegelemise meeliskohaks
  • viib ellu sotsiaalpoliitikat, mille põhimõtteks on: „kõik peavad Eesti majanduse kasvust osa saama”, ja reformid sihiga aidata fookustatult ja tõhusamalt just kõige hapramas seisus olijaid – lastega suurperesid, pensionäre, puudust kannatavaid kaaskodanikke
  • hoiab Eestit vaba ja isikuvabadusi kaitsva riigina, arendab ühiskonda avatuse ja sallivuse vaimus
  • seab sihiks Eesti „kultuurilise jooksevkonto” ülejäägi ehk Eesti kultuuriloomingu rahvusvahelise läbilöögi ja -müügi (kultuuriekspordi) suurenemise, vajadusel nihutades loometegevuse toetusmehhanismide raskuskeset senisest enam turunduse ja levitamise toetamisele
  • edendab ja julgustab senisest enam looma ja avalikult kasutama Eesti identiteeti ning edumeelsust tähistavaid sümboleid (muuhulgas viib ellu programmi „Rahvuslipu väljak igasse linna- ja vallakeskusesse”)
  • kujundab ja viib ellu vähemusrahvuste poliitikat, mis tõstab Eesti ühiskonna sisemist sidusust
  • taotleb regionaalsete erinevuste, sh Ida-Viru arenguerinevuste vähendamist, vajadusel revideerides riiklike vahendite täiendavat suunamist tasandusfondi kaudu
  • lõpetab kodakondsusetuse taastootmise ning seadustab topeltkodakondsuse sünnijärgsetele (põlvnemisel põhineval) Eesti kodanikele, välja arvatud Venemaa kodanikele

Kommenteerimiseks ja säutsumiseks märgi tekst.

Reformierakonna programm 2015. Arutletav peatükk: Rahvusliku julgeoleku strateegia.

EESMÄRK 1: was originally published in Reformierakonna programmi arutelu: Rahvusliku julgeoleku strateegia on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt