Reformierakond: tahame saavutada energiajulgeoleku tarbijale võimalikult soodsa hinnaga

Uudis
|
15.09.2010

Reformierakonna juhatuse poolt täna kinnitatud energiapoliitika programmi eesmärk on Eesti energiajulgeoleku kindlustamine odavaima võimaliku hinnaga Eesti tarbijatele ja keskkonnale.

„Kindel, taskukohane ja puhas energiavarustus tugevdab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ning loob eeldused suuremaks majanduskasvuks ja uute töökohtade tekkeks,” ütles Reformierakonna peasekretär Kristen Michal. „Energeetika on Reformierakonna nägemuses Eesti arengu üks võtmevaldkond mitte üksnes julgeoleku, vaid ka Eesti ekspordivõime suurendamise seisukohalt. Et soovitud eesmärke saavutada, on vaja läbi viia mitmeid struktuurseid reforme.”

„Eesti peab jõuliselt jätkama energiaallikate portfelli mitmekesistamisega ning aastaks 2030 saavutama energiasõltumatuse, st et ülekaalukas osa Eestis tarbitavast energiast toodetakse kodumaistest väiksema keskkonnamõjuga energiaallikatest või Eestis,” lausus Michal.

Michal toonitas, et pikaajalise kindluse Eesti varustamisel soodsa hinnaga elektrienergiaga tagab 700-1000MW võimsusega Eesti tuumaelektrijaam, mis riigi põhjaliku töö korral valmib 2022. aastaks. Refomierakonna peasekretäri sõnul peavad Eesti tuumajaamas soodsa ja stabiilsete elektrihindade tagamiseks ning töökohtade loomiseks osaluse saama Eesti tööstustlikud elektritarbijad.

„Samuti tuleb Eesti energiajulgeoleku suurendamiseks elektri- ja gaasivõrk muuta sõltumatuks Venemaa võrkudest ning arendada edasi ühendusi Põhjamaade ja Lätiga, esmajärjekorras ehitada valmis Estlink 2. Kindlasti peame jätkama energiasäästuprogramme, mille tulemusel Eesti inimesed ja ettevõtted saavad oluliselt vähendada oma kütte- ja elektriarveid ning elada keskkonnasõbralikumat elu,” täiendas Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas.

Klaasi sõnul on avarii- ja reservvõimsuste kavandamisel vajalik eelistada energiaallikate mitmekesisust ja pikaajalist konkurentsivõimet. “Ning see kõik peab tulema odavaima võimaliku hinnaga tarbijale ja keskkonnale.”

Reformierakonna arvates tuleb põlevkivist saadavat väärtust oluliselt kasvatada. „Selle asemel, et meie olulisimat maavara ahju ajada, peame suunama rõhu põlevkiviõlitööstuse arendamisele ning Eesti unikaalsete põlevkivialaste tehnoloogiliste teadmiste ja oskuste ekspordile. Põlevkivi kaevandamise aluseks olgu Põlevkivi kaevandamise riiklik arengukava 2008-2015,” lisas Klaas.

„Kui soovime tarbijale kindlustada võimalikult parima hinna ja kvaliteedi, on meil vaja energiaturul konkurentsi suurendada. Praegusesse süsteemi on sisse programmeeritud huvide konflikt, mis takistab vaba turu konkurentsi teket. Energiaturu üle järelvalvet teostav Konkurentsiamet ja energiaturu ühe osalise aktsionärina tegutsemine tuleb viia Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi alt erinevate ministeeriumide valitsemisalasse,” rõhutas majanduskomisjoni esimees.

Reformierakonna juhatuses täna kinnitatud energiapoliitika programm on avatud avalikule arutelule ning seisukohtade kujundamiseks saadetakse see valdkonna ekspertidele ja laiemale avalikkussele .

Eelnevalt on Refomierakonna juhatus heaks kiitnud haridusprogrammi Tiigrihüpe 3, mille eesmärk on viia Eesti hariduse kvaliteet Põhjamaade tasemele. Reformierakonna haridusprogrammi loe siit:
www.reform.ee/haridus.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt