Reformierakond peab oluliseks kodumaa kaitsjate väärtustamist

Uudis
|
12.12.2006

Õigusvastaselt represseerituid ühendav Memento Liit pöördus Reformierakonna poole palvega selgitada erakonna seisukoht kommunismi kuritegude suhtes ja ühtlasi uurida, milline on erakonna nägemus represseeritute täiendava abistamise osas.

Reformierakond peab esmatähtsaks nende tuhandete meeste ja naiste väärtustamist, kes 1944. aastal järgisid Jüri Uluotsa üleskutset ning asusid kodumaa kaitsele. Tegemist on Reformierakonna hinnangul vabadusvõitlejatega ja neid tuleb ka vastava väärikusega kohelda. Nende inimeste tervise ja heaolu parandamiseks tuleb eraldada ka riigi eelarvest rohkem ressursse.

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjon moodustati president Lennart Meri poolt 1998. aastal Eestis okupatsiooniajal toime pandud inimsusevastaste kuritegude uurimiseks. Täna keskendub komisjoni töö just kuritegudele, mis on toime pandud 1944.aastal alguse saanud teise nõukogude okupatsiooni ajal.
    
Komisjoni töö rahastamine ja organisatsiooniline abistamine toimub alates 2006.aastast justiitsministeeriumi kaudu. Seda ka selleks, et kui teadusliku uurimistöö käigus peaksid ilmnema faktid, mis viitavad konkreetsetele inimsusevastastele (aegumatutele) kuritegudele, saaks kohe algatada nende uurimiseks ka kriminaalmenetlust.

Justiitsminister Rein Langi sõnul ei ole rahvusvaheliselt kommunismikuritegude uurimine täna kahjuks kuigivõrd koordineeritud.

„Meie arvates tuleks asutada autoriteetne rahvusvaheline uurimiskeskus, mis võtaks kokku kommunistlike režiimide poolt toime pandud teod ja hoolitseks selle eest, et teave sellest oleks laialdaselt kättesaadav,” lausus Rein Lang.

Rein Langi sõnul on oluline tagada, et ükski konkreetne isik, kes on inimsusevastaseid tegusid toime pannud, ei jääks kohtuliku karistuseta. Ta lisas: „Mis puutub aga kommunismi kui ideoloogia tunnistamisse kuritegelikuks, siis Reformierakond on seda meelt, et tuleb teha kõik endast olenev, et see saaks lähitulevikus teoks. Meie eesmärgiks peaks aga olema Euroopa Parlamendi ühene otsus, millega kommunism võrdsustataks natsionaalsotsialismiga.”

Lang lõpetas: „Kõigi soov peaks olema see, et maailmas midagi sellist, mis meil tuli läbi elada, enam kunagi ei korduks.”
 


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt