Reformierakond: inimesed peavad pääsema kiiremini arsti juurde

Uudis
|
28.09.2018

Reformierakonna juhatus kiitis heaks riigikogu valimiste tervishoiuprogrammi alused, mis lubavad kiiremat pääsu arsti juurde, tõhusamat ennetustegevust ja rohkem tulemusele orienteeritud ravi.

“Eestis on Euroopa Liidu kõige pikemad ravijärjekorrad, mis tähendab, et inimesed lihtsalt ei pääse arsti juurde kui neil see vajalik on. Meie suur eesmärk on järjekordi oluliselt vähendada,” ütles erakonna esimees Kaja Kallas.

Ravijärjekordade lühendamiseks on Reformierakonnal terve pakett meetmeid, mis muuhulgas sisaldab üle-eestilise digiregistratuuri kehtestamist, senisest laiemat kaug- ja telekonsultatsioonide võimaldamist, esmatasandi arstide ja tugipersonali õiguste suurendamist ja pikemalt lahti olevate tervisekeskuste loomist.

“Aga see pole veel kõik,” märkis erakonna juhatuse liige ja endine sotsiaalminister Hanno Pevkur. “Täiendav võimalus ravijärjekordade lühendamiseks on näiteks see, et ravi rahastamisel võetakse arvesse ka raviprotsessi, mille eemärgiks on inimene terveks ravida. Alati ei pruugi see õnnestuda, ent eesmärgiks tuleb see seada. Praegu sõltub ravi rahastamine ainult ravijuhtude ja protseduuride arvust, ent meie arvates tuleb rahastamisel arvestada ka ravi tulemust ja kvaliteeti,” märkis endine sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Samuti tuleb Pevkuri hinnangul inimestele tõhusama ravi pakkumiseks Eestis teha kättesaadavaks kõik ravimid, mis on saanud müügiloa ja hinnakokkulepped juba teistes ELi riikides. “Samuti tuleb võimaldada ravimite personaalne pakendamine patsientidele, laiendada e-apteekide kasutust ja arendada muid sarnaseid patsiendisõbralikke lahendusi ravimite tõhusamaks tarbimiseks,” lisas Pevkur.

Oluline osa on meie programmis ka sellel, et inimesed püsiksid tervetena ehk ennetuse ja haiguste varase märkamisega seotud punktidel. “Inimeste tervena elatud aastate pikendamisele aitavad kaasa mitmesugused ennetustegevused ja tervislikud eluviisid. Tahame anda perearstid õiguse sõlmida inimestega personaalse terviselepingu, mille üheks osaks oleks iga-aastane tervisekontoroll. Tervislike eluviise tuleb hakata harjutama maast-madlast, seetõttu toetame ka liikuma kutsuva kooli programmi,” märkis Reformierakonna programmitoimkonna juht Maris Lauri.

Vaata lisaks:

Parem plaan tervishoius:

Me ei soovi reformida haigekassa solidaarset rahastamismudelit, aga leiame, et seda raha saaks kasutada efektiivsemalt.  

1.      Kiiremini arsti juurde.

 • Rakendame üle-eestilise digiregistratuuri, mis suurendab patisentide valikut ja vähendab eriarstiaegade broneerimise dubleerimist.

 • Laiendame kaugkonsultatsioonide võimalust.

 • seome raviteenuse rahastamise saadava tulemusega, et vähendada ebavajalike protseduuride arvu

 • Terviseteenuste kvaliteedi tõstmiseks, rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks ja kulutuste läbipaistvuse suurendamiseks toetame konkurentsi tervishoius.

 • Suurendame esmatasandi rolli ja õdede ning tugipersonali õigusi raviteenuste pakkumisel

 • Läbipaistvuse suurendamisekspeab patsient teadma raviteenuse hinda.

 • Toetame õhtuti ja nädalavahetusel avatud tervisekeskuseid.

2.      Ravi peab olema suunatud sellele, et rohkem inimesi saaks terveks

 • Raviteenuste kvaliteedi tõstmiseks peab raviteenuse rahastamine olemarohkemsõltuvuses saadava tulemusega. Loome raviteenuste jooksva hindamise süsteemi, mis saab rahastamise aluseks.

 • Ravimite kättesaadavuse parandamisekskõrvaldame ebamõistlikud nõuded tehes inimestele kättesaadavaks ravimid, mis on müügiloa ja hinnakokkuleppe saanud juba teistes ELi riikides.

 • Toetame laiemalt ravimite personaalse pakendamise kasutamist, sest see aitab kaasa kvaliteetsemale ja tõhusamale ravile.

 • Kaalume raskete ravijuhtude katmiseks haigekassa rahastusele lisaks kõiki Eesti inimesi katvat erakindlustust.

3.  Suurendame ennetustegevust, et vähem inimesi jääks haigeks

 • Tervislike eluviiside kujunemine algab lapseeas, mistõttu rakendameliikuma kutsuva kooli programmi.

 • Motiveerimaks inimesi tervislikumalt elama, kaalume perearstidele õiguse andmist personaalse terviselepingu sõlmimiseks, mille osaks on iga aastane tervisekontroll.

 • Jätkame programmidega, mis on suunatud haiguste ennetamisele ning võimaldame tööandjatel panustada senisest rohkem töötajate tervisesse. Selleks muudame töötajate tervisekulude katmise paindlikumaks, kaotades kvartaalse arvestuse. Samuti kaalume võimalust tööandja ravikindlustuse loomiseks, sh sarnase süsteemi rakendamist töötuskindlustuse ja pensionikindlustusega, kus inimese osale lisab riik omapoolse panuse.

4.      Suurendame konkurentsi tervishoius

 • Kvaliteetse ja jätkusuutlikku raviteenuse tagamiseks koostame pikaajalise strateegia „Eesti ravivõrk 2030“. Inimesele peab olema üheselt selge, milliseid tervishoiuteenuseid Eesti haiglates osutatakse ja milliste teenuste eest võtab maksmise kohustuse enda kanda Haigekassa.

 • Terviseteenuste kvaliteedi tõstmiseks, rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks ja kulutuste läbipaistvuse suurendamiseks toetame konkurentsi tervishoius.

 • Raviteenuste kvaliteedi tõstmiseks peab raviteenuse rahastamine olemasõltuvuses saadava tulemusega. Loome raviteenuste jooksva hindamise süsteemi, mis saab rahastamise aluseks.

5.      Kasutame tervishoius rohkem innovaatilisi tulevikulahendusi

 • Soodustame erinevate personaliseeritust suurendavate ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu – näiteks kaugkonsultatsioonid, tehisintellekt, geneetilised biosensorid jms.

 • Kaalume Eestisse ülemaailmse tervisetehnoloogiate teaduskeskuse rajamist.

 • Peame vajalikuks suurandmete laialdasemat kasutuselevõttu tervishoius, sesterinevate andmete ristkasutamine võimaldab oluliselt paremini anda inimestele anda infot nende tervislikust seisundist ja ennetada võimalikke haigusi.

 • Kaasajastame tervise infosüsteemi: on aeg luua E-Tervis 2.0.

 • Tulevikumeditsiini rakendamiseks peame vajalikuks ravijuhiste uuendamise, võttes arvesse nii tulevikulahendusi kui tulemuspõhise meditsiini põhimõtet.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt