Reformierakond avalikustas rahvusvähemuste poliitika programmi

Uudis
|
19.12.2010

Reformierakonna eesmärk on tagada võrdsed võimalused edukaks toimetulekuks ja heaoluks kõigile Eesti Vabariigis elavatele inimestele, samuti nende põhiõigused ja –vabadused, olenemata rahvuslikust kuuluvusest ja emakeelest.

„Väga oluline on vähemusrahvusest eestimaalaste, eriti noorte, konkurentsivõime tugevdamine tööturul. Edukas toimetulek Eestis eeldab eesti keele oskust. Tuleb lõpule viia üleminek eesti- keelsele gümnaasiumile ning veelgi enam panustada eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe kättesaadavusse ja kvaliteeti kõigil haridustasandeil – venekeelses koolis ja lasteaias peaks eesti keele õpe toimuma iga päev. Meie suur huvi on, et kõrgharidust omandada soovivad mitte-eestlased õpiksid edasi Eesti ülikoolides,” ütles Riigikogu liige Paul-Eerik Rummo.

Rummo lisas, et Reformierakond väärtustab ja toetab kõiki algatusi, mis viivad ühiste eesmärkide saavutamiseks kokku eri rahvusrühmadest pärinejaid. „Kindlasti on vaja parandada Eestis elavate teiste riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega isikute teavitamist Eesti kodakondsuse omamise eelistest ja võimalustest,” märkis Rummo.

Rummo rõhutas ka, et Reformierakond austab iga inimese õigust oma rahvuskultuurilisele identsusele ja peab vältimatuks rahvusvähemuste kultuuriühenduste ja pühapäevakoolide jätkuvat toetamist riigi ja omavalitsuste poolt, nagu ka ajalooliste põlisvähemuste kultuuripärandi kaitset.

Eelnevalt on Reformierakonna juhatus heaks kiitnud ja avalikule arutelu esitanud haridusprogrammi, mille eesmärk on viia Eesti hariduse kvaliteet Põhjamaade tasemele, energeetikaprogrammi, mille sihiks on energiajulgeoleku saavutamine tarbijale võimalikult soodsa hinnaga, transpordiprogrammi, sooviga kindlustada inimeste ja kaupade vaba, mugav, kiire ja taskukohane liikumine Eestis ning Eesti ja muu maailma vahel, pere- ja rahvastikupoliitika programmi, eesmärgiga luua Eestist peresõbralik riik, kus inimesed soovivad hea meelega lapsi saada ja kasvatada, väärikalt vananeda ning kindlustada, et Eesti rahvas oleks kasvav rahvas, majandus- ja rahandusprogrammi, millega soovitakse tõsta Eesti inimeste elatustaset, tööturu- ja sotsiaalpoliitika ning tervishoiupoliitika programmid, mille eesmärk on Eesti inimeste sissetulekute, elukvaliteedi ning sotsiaalse turvalisuse kasv, välis- ja riigikaitsepoliitika programmid, tagamaks, et Eesti on parimate julgeolekutagatistega iseseisev riik, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisele ning IT-poliitika programmi, mille eesmärk on Eesti inimestele intelligentsete e-riigi lahenduste pakkumine, eDemokraatia edenedamine ja Eestist maailma juhtiva E-ID lahenduste tootja kujundamine.

Reformierakonna programmipeatükkidega tutvu lähemalt siin: www.reform.ee/programm.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt