Reformierakond avalikustas majanduspoliitika põhiteesid 2007. aasta Riigikogu valimisteks

Uudis
|
19.04.2006

Reformierakonna juhatus kinnitas täna esialgsed majanduspoliitilised teesid 2007. aasta Riigikogu valimiste platvormi tarbeks.

Erakonna esimehe Andrus Ansipi sõnul on Reformierakonna poliitika pikaajaline eesmärk Eesti viimine Euroopa Liidu viie jõukaima riigi hulka.

„See on pikk visioon ja suur eesmärk, aga astuma selles suunas tuleb hakata kohe. Täna kavandasimegi põhilised majanduspoliitilised suunad järgmiseks Riigikogu võimuperioodiks,” ütles Ansip.

Viimaks Eestit Euroopa Liidu viie jõukaima riigi hulka, soovib Reformierakond langetada tulumaksumäära 2011 aastaks 18%-le ja aastaks 2015 12%-le, säilitada senise tulumaksusüsteemi, mille kohaselt ettevõtlusse investeeritud ettevõtja kasumit ei maksustata, ning mitte tõsta käibemaksumäära.

Säästmise ja investeerimise soodustamiseks tahab Reformierakond muuta tulumaksusüsteemi selliselt, et ka füüsiline isik ei peaks maksma tulumaksu väärtpaberiinvesteeringutelt teenitud kasumilt, kui see 90 päeva jooksul uuesti väärtpaberitesse investeeritakse.

Oluliselt soovib Reformierakond parandada üldist ettevõtluskeskkonda, vähendades bürokraatlikke takistusi nii ettevõtete loomisel kui tegutsemisel. Reformierakond soovib muuta seadusi, et Eestis saaks asutada õigusvõimelise ettevõtte kahe tunniga.

Niisamuti soovitakse lihtsamaks muuta väike- ja keskmise suurusega ettevõtlusega tegelemine, lihtsustada osaühingute loomist ja tegevuse nõudeid ning arendada e-ettevõtlusruumi ehk teha äriregistri põhiandmed ja kinnistusraamat veebikeskkonnas tasuta kättesaadavaks. Reformierakond lubab vähendada ka tegevusalasid, millega tegelemisel nõutakse ettevõtjalt tegevuslubasid ja litsentse.

 
Riigi ülesannete täitmiseks mittevajaliku riigi kinnisvara lubab Reformierakond müüa või anda avaliku konkursi korras erakätesse ning müüa läbipaistval viisil riigi ülesannete täitmiseks mittevajalikud riigi aktsiad ja osakud.

Olulist rõhku paneb Reformierakond vaba ja õiglase turukonkurentsi tagamisele.  Monopolide, kartellide ja turumanipulatsioonide suhtes, mis kergitavad tarbijahindu, lubab Reformierakond rakendada riiklikku sundi.

Lisaks soovib Reformierakond liberaliseerida tööjõuturu ning suurendada riigi investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ja infrastruktuuri arendamisse.

Reformierakonna majanduskavades sisaldub ka soov parandada üldist õiguskeskkonda, et muuta vaidluste lahendamine ja kokkulepete täitmine kiiremaks.

„Reformierakond soovib Eestit, kus inimesed on maksimaalselt vabad selleks, et oma eluga edukalt hakkama saada,” selgitas Ansip erakonna majanduspoliitika üldist filosoofilist alust.

Reformierakonna pressiteenistus

Lisateave:

Meelis Atonen

Reformierakonna aseesimees

50 69 459

 

Teate edastas:

Triinu Rajasalu

50 46 090

 

Reformierakonna 2007. aasta Riigikogu valimiste majanduspoliitika põhiteesid:

 

EESTI EUROOPA LIIDU VIIE JÕUKAIMA RIIGI HULKA!

 

Reformierakonna eesmärk on jõuliselt alustada liikumist selle poole, et Eesti jõuaks  rahvuslikult rikkuselt viie esimese Euroopa Liidu liikmesriigi hulka. Selleks kavandab Reformierakond ja viib ellu 2007-2011 järgmised fiskaal-, majandus- ja õiguspoliitilised sammud:

 

1.      Eesti säilitab oma eduka tulumaksusüsteemi, mille kohaselt ettevõtlusse investeeritud ettevõtja kasumit ei maksustata.

2.      Tulumaksumäär langetatakse aastaks 2011 18%-le ja aastaks 2015 12%-le. Käibemaksumäära ei muudeta.

3.      Säästmise soodustamiseks muudetakse tulumaksuseadust selliselt, et füüsiliste isikute väärtpaberiinvesteeringutelt teenitud kasumit ei maksustata tulumaksuga, kui see reinvesteeritakse väärtpaberitesse 90 päeva jooksul.

4.      Ettevõtluse alustamine muudetakse senisest lihtsamaks. Eestis saab asutada õigusvõimelise ettevõtte 2 tunniga. Kõik vajalikud formaalsused ettevõtluse alustamiseks saab teha notari juures.

5.      Väike- ja keskmise suurusega ettevõtlusega tegelemine muudetakse lihtsamaks. Lihtsustakse osaühingute loomist ja nende tegevuse nõudeid.

6.      Õiguskindluse tugevdamiseks tehakse äriregistri põhiandmed ja kinnistusraamat veebikeskkonnas tasuta kättesaadavaks.

7.      Vähendatakse tegevusalasid, millega tegelemisel nõutakse ettevõtjalt tegevuslubasid ja litsentse. Kogu tegevuslubadega seonduv regulatsioon koondatakse ühte õigusakti.

8.      Riigi ülesannete täitmiseks mittevajalik riigile kuuluv kinnisvara (sh riigile valitsemiseks mittevajalik  maa) antakse kasutamiseks või müüakse erakätesse avaliku ja läbipaistva konkursi korras.

9.      Müüakse avaliku konkursi korras riigi ülesannete täitmiseks mittevajalikud riigi osalused (aktsiad, osakud).

10.  Riigilõivud muudetakse kulupõhiseks.

11.  Liberaliseeritakse tööjõuturg, muuhulgas võetakse vastu uus töölepingu seadus.

12.  Pankrotimenetluse kõrvale luuakse saneerimismenetlus, mis võimaldab ettevõtet säilitada ka raskes majandusolukorras.

13.  Tagatakse vaba ja õiglane turukonkurents ettevõtjate vahel. Monopolide, kartellide ja turumanipulatsioonide suhtes, mis kergitavad tarbijahindu, rakendatakse riiklikku sundi.

14.  Riigihangetega soetatud kaupadele ja teenustele luuakse toimiv kvaliteedijärelevalve.

15.  Kohtumenetluse kõrvale luuakse vajalikud lepitusmenetlused, mis võimaldavad vaidluste lahendamist ja kokkulepete täitmist kohtumenetlusest kiiremini.

16.  Suurendatakse riigi investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning infrastruktuuri arendamisse.

 

 
 


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt