Pevkur: on igaühe võimalus olla suur, olla aus ja väärikas ning minna koos edasi

Uudis
|
14.04.2018

Reformierakonna ametist lahkuv esimees Hanno Pevkur pidas erakonna üldkogul kõne, milles ütles, et Eesti ootab Reformierakonna uut tulemist ning seda, et segadused ja otsustamatus Eesti juhtimisel lõpeks.

Hanno Pevkuri sõnul oodatakse seda, et Reformierakond oleks ühtne ja tugev ja pakuks Eestile lahendusi tulevikuks. “Nii viimaste kuude kõrge reiting kui kohalikud valimised on praeguseks juba tahavaatepeegel, kust oma saba imetlema jäädes teelt välja kihutame. Eesti ootab Reformierakonna uut tulemist. Meie asi on jääda väärikaks nii inimeste kui erakonnana. See, milline on meie sisemine demokraatia ja otsustusprotsess, saab olema lakmuspaberiks ka Eesti juhtimisel,” sõnas Pevkur.

Pevkur on veendunud, et vaadates praeguse valitsuse tegemisi, oodatakse Reformierakonnalt üha enam ka naasmist oma juurte juurde. “Lihtne ja selge maksusüsteem, abi andmine eelkõige neile, kes abi vajavad ja tugev riigikaitse – need on väärtused, mida peame kaitsma. Kui meie ettevõtluse hea käekäigu eest ei seisa, kes siis seisab?” märkis Pevkur ja lisas, et tema arvates on just majanduskeskkond, maksud ja haridus teemad, mis saavad eesseisvatel Riigikogu valimistel põhilisteks.

Pikemas vaates seisab Eesti ees Pevkuri hinnangul aga palju tõsisem väljakutse – kuidas tagada, et meid siin Eestimaal rohkem oleks. “Kui meid on rohkem, saame rääkida rikkamast ühiskonnast ning paremast heaolust. Usun, et kaasaegne edukas riik ei saa olla silmaklappidega ja loota vaid sellele, et lapsi sünnib kordi rohkem. Siinjuures on aga oluline meeles pidada, et Eesti oli, on ja jääb eestlaste maaks. See on meie kodu ja siin kehtivad meie reeglid. Samas on minu hinnangul ainuvõimalik arusaam, et siia on oodatud kõik, kes Eestit armastavad ja meie reegleid aktsepteerivad,” rääkis Pevkur.

Pevkur peatus kõnes ka erakonna majandusseisul. “Tuletan meelde, et 2017 oli valimisaasta, kus tegime läbi aegade parima valimistulemuse. Aruandes kajastub muuhulgas selle tulemuse rahaline hind. Seal kajastub ka reaalsus, et oleme riigis opositsioonis ja meie meeskond on sellest tulenevalt väiksem, aga erakonna palgal olevate inimeste arv suurem. Seal kajastub seegi, et vaatamata opositsioonis olemisele annetasid erakonna toetajad, nii olemasolevad kui uued, meile rohkem kui ühelegi teisele parlamendierakonnale. Kuigi omakapital on võrreldes eelmiste valimisaastatega veidi suuremas miinuses, on sellele arusaadav selgitus – 2012 suutsime märkimisväärselt rohkem reserve koguda kui 2016. aastal. Kokkuvõttes võiks seis olla parem ja erakonnana teeme siit mõistagi vajalikud järeldused, aga nii nagu varasemalt oleme valimisaastate miinuse ületanud, ületame ka seekord,” ütles Pevkur.

Oma kõne lõpetas Pevkur üleskutsega mõtlema ajaloo õppetundidele. “Kaks nädalat tagasi külastasid mind mu vanemad. Nad kinkisid mulle midagi erilist – 1867. aastast pärineva piibli, mis kuulus mu vanavanaisale. Selle piibli vahel oli ka kaks elulugu. Täpsemalt minu vanaema ja vanaisa küüditamishirmus käsitsi kirjutatud elulood 1949. aasta märtsist. Lugedes need läbi, mõistsin taaskord, et viimase poole aasta jooksul erakonnas kuhjunud sisepinged on täiesti mõttetu draama. 70 aastat tagasi võitlesid inimesed oma saatuste ja elude pärast, meie võitleme võimu pärast erakonnas. Piinlik! Sealtsamast piiblist teada väärtustest on ühed olulisimad andestus ja lepituse otsimine. On igaühe võimalus olla suur. Olla aus ja väärikas ning minna koos edasi. Mina olen selleks valmis, sest see ei ole küsimus erakonna tulevikust. See on küsimus Eesti tulevikust,” lõpetas Pevkur oma viimase kõne erakonna esimehena.

 

Hanno Pevkuri kõne täismahus:

Austatud erakonnakaaslased, lugupeetud külalised,
daamid ja härrad, head sõbrad!

Veidi enam kui aasta eest teie ees seistes ütlesin, et tänane päev on eriline. Mitte ainult minu, vaid meie kõigi – kogu erakonna jaoks. Ka täna, siin ja praegu ütlen samamoodi ning lisan – täna valitav juhatus viib Reformierakonna järgmise aasta valimistele ja on igaühe otsustada, milline meie koduerakond valimistele minnes on.

Viimane aasta on Reformierakonnale olnud edukas. Aasta esimeses pooles korrastasime erakonna toimimist ning arutasime üle-eestiliselt põhikirja muutmise üle. Tulemuseks haldusreformi ja Riigikogu valimisringkondasid arvestav juhtimisstruktuur, regionaalsete esindajate lisandumine juhatusse ja muuhulgas seegi, et enam ei ole kohustust peasekretäriga kaheaastast tähtajalist lepingut sõlmida kõigest sellest tulenevaga.

Kõige tähtsamad olid siiski kohalikud valimised. Varasuveks jõudsime veendumusele, et Reformierakond läheb valimistele Tugeva Eesti sõnumiga. See tähendab võrdseid võimalusi inimestele, tugevat majandust ja tagatud julgeolekut. Siinkohal eriline tänu Triin Junkurile, kes katuskampaaniat hästi ohjas, Anu Ilvesele pannkookide, Pille-Riin Aasale ja Heli Tederile bussituuri, Kontuurile loovlahenduste ning kõigile kampaaniaosalistele suurepärase töö eest. See kõik kulmineerus tänu meie kohalikele liidritele ja abilistele läbi aegade parima tulemusega kohalikel valimistel. Aitäh teile! Kanepi mehed tegid oma vägeva kampaania ja sellele järgnenud julgete otsustega lausa nii võimsa tulemuse, et on oma uue valla vapiga tänaseks ületanud rahvusvahelise meediakünnise. Edu mehed, vingelt panete. Loogilise arenguna on meie toetus kasvanud aastaga üle kümne protsendi, ulatuses viimastes küsitlustes lausa 34 protsendini.

Aga nii viimaste kuude kõrge reiting kui kohalikud valimised on praeguseks juba tahavaatepeegel, kust oma saba imetlema jäädes teelt välja kihutame. Eesti ootab Reformierakonna uut tulemist. Ootab seda, et segadused ja otsustamatus Eesti juhtimisel lõpeks. Ootab seda, et Reformierakond oleks ühtne ja tugev. Et erakond tuleks välja Eesti jaoks edasiviivate ideedega ja pakuks Eestile mitte virinat olemasoleva suhtes vaid lahendusi tulevikuks. Meie asi on jääda väärikaks nii inimeste kui erakonnana. See, milline on meie sisemine demokraatia ja otsustusprotsess saab olema lakmuspaberiks ka Eesti juhtimisel.

Head erakonnakaaslased

Briti kirjanik ja juuraprofessor Alexander McCall Smith kirjutab oma raamatus Pühapäevane filosoofiaklubi, et lihtne on ajada asju viisakate inimestega. “Kui mõlemad osapooled teavad, millist käitumist teiselt oodata, siis pole konfliktid kuigi tõenäolised. Ja see toimib igal tasandil, alates kõige väiksematest tehingutest kahe inimese vahel kuni riikidevahelise suhtluseni välja.” Samuti ei ole tema hinnangul rahvusvaheline õigus muud, kui suurejooneliselt kirja pandud viisaka käitumise süsteem. Julgen arvata, et just viisakust ja lugupidamist ootab jätkuvalt ka Eesti poliitiline kultuur.

Ent viisakusest ja väärikusest ei piisa. Riigi tüürimiseks on vaja ideid ja lahendusi ning jätkuvalt tuleb mõelda suurelt. Nagu aasta tagasi ütlesin, on Reformierakonna poliitika tuum seisnud ja seisab edaspidi iga eestimaalase vaba eneseteostuse kaitses ning tema heaolu kasvatamises. Vaadates praeguse valitsuse tegemisi, olen veendunud, et meilt oodatakse üha enam naasmist oma juurte juurde. Lihtne ja selge maksusüsteem, abi andmine eelkõige neile, kes abi vajavad ja tugev riigikaitse – need on väärtused mida peame kaitsma. Kui meie ettevõtluse hea käekäigu eest ei seisa, kes siis seisab? Nii triviaalne kui see ka ei tundu, peab ikka ja jälle erinevatel kohtumistel seletama, et raha ei tule seina seest või riigieelarvest. Ümberjagatava raha kasv tuleb vaid ettevõtluse ja majanduse kasvust. Reformierakond ei saa öelda ilma ratsionaalsete argumentideta “ei” võimalikele investoritele, olgu nendeks siis e-residendid või puidutöötlejad. Oleme lähtunud varasemalt sisulisest debatist, mitte emotsioonidest. Soovin ka tulevikus näha Reformierakonda, mis toetub faktidele ja argumentidele, mitte emotsioonidele.

Võtame näiteks meile pikalt etteheidetud rahvuspõhise vastandumise. Eesti on minu jaoks üks. Nii viimane inimarengu aruanne kui varasemad erinevad uuringud annavad kinnitust, et edukaimad on tööturul just need inimesed, kes valdavad mitut keelt ja kui venekeelsesse perre sündinud laps saab eestikeelse hariduse, on ta tööturul paremas olukorras kui need, kes saanud valdavalt venekeelse hariduse. Ehk taas räägivad argumendid ja faktid, mitte emotsioonid. Eesti keele kaitse ja riikliku haridussüsteemi 100% eestikeelseks viimine ei ole vastandumine. Vastupidi – tegemist on ideoloogilise ja sisulise küsimusega Eesti, kui riigi säilimisest ja arengust. Seetõttu on normaalne, et Reformierakond toetab Eesti koolides ja lasteaedades eestikeelset haridust. Riigina peab meie ambitsioon olema veelgi suurem – et meie koolilõpetajad räägiksid lisaks emakeelele veel vähemalt 3 võõrkeelt, sest nii saame rahvusvahelises konkurentsis olla mitte ainult üksikisikutena, vaid riigina edukad.

Usun, et just majanduskeskkond, maksud ja haridus on teemad, mis saavad eesseisvatel Riigikogu valimistel põhilisteks. Tänan kõiki erakonnakaaslasi ning eksperte väljastpoolt erakonda, kes oma panuse valimisplatvormi loomesse juba andnud, ent pikk tee on veel minna. Meie võimalus on koguda kokku ja sõlmida tervikuks ideed Eesti arendamiseks ja inimeste heaolu kasvatamiseks. Kuulates erakonnakaaslasi üle Eesti, saame parimal viisil teada, mis on meie meelest õige tee Eestile. Nii on otsused kaasavamad ja läbipaistvamad. Ja kui meie enda inimesed mõistavad erakonna tehtavaid otsuseid, mõistavad seda ka need, kes meid toetavad.

Austatud mõttekaaslased

Aasta tagasi ütlesin, et väikese riigina pole meil luksust pidada üleval suurt riigiaparaati või hoida töös kohmakaid lahendusi. Sellele jätkuks tegin kevadisel Riigikogu Eesti majanduse tulevikuarutelul ettepaneku vähendada Eesti õigusruumi 50%. Olen jätkuvalt seda meelt, et riik peab muutuma paindlikumaks ja vähem bürokraatlikumaks, sest vaid nii on võimalik anda vajalik hingamisruum ettevõtjatele innovaatilisteks lahendusteks ning kasvuks.

Usun, et tuleviku Eesti on personaalne Eesti. Mida aeg edasi, seda rohkem võimaldab tehnoloogia meil täpsemalt sihtida nii sotsiaaltoetusi kui terviseteenuseid. Mainisin enne, et Reformierakond on alati pidanud õigeks täpselt sihitud sotsiaaltoetusi, ehk riik peab eelkõige aitama neid, kes abi vajavad. Selleks tuleb riigil ja omavalitsustel liita erinevad andmebaasid, et jõuda tegelike abivajajateni oluliselt kiiremini. Personaalmeditsiini võidukäigu tuules on ehk aeg tõsta lauale inimeste tervisekäitumise sidumine isikliku maksumotivatsiooni tekitamisega? Maksuamet suudab üha täpsemalt hinnata iga üksikut ettevõtjat ja liikuda aruandlusvaba ettevõtluse suunas. Riik tervikuna peab olema valmis pakkuma suurinvestoritele personaalset lähenemist, miks mitte kuni eraldi disainitud maksupaketini välja. See ongi tulevik, kuhu tuleb liikuda – personaalne riik. Me oleme selleks kõigeks võimelised, aga vajame julgust suurelt mõelda ja suurelt ette võtta. Vajadusel ka julgust mõnes ettevõtmises ebaõnnestuda, sest nagu ütles kord Edison – ma ei ebaõnnestunud, ma lihtsalt leidsin 10 000 viisi, miks midagi ei tööta.

Pikemas vaates seisab meie ees aga palju tõsisem väljakutse kui personaalne riik – kuidas tagada, et meid siin Eestimaal rohkem oleks. Ja kui meid on rohkem, saame rääkida rikkamast ühiskonnast ning paremast heaolust. Usun, et kaasaegne edukas riik ei saa olla silmaklappidega ja loota vaid sellele, et lapsi sünnib kordi rohkem. Vaadates viimaste kümnendite mõnda edukaimat maailma riiki, näiteks Iirimaad ja Singapuri, siis sealsed rahvaarvud on kasvanud viimase 25 aastaga vastavalt 1 miljoni ja 2,5 miljoni inimese võrra ning kasv ei ole tulnud esimeses järjekorras sündide arvu kasvust. Siinjuures on aga oluline meeles pidada, et Eesti oli, on ja jääb eestlaste maaks. See on meie kodu ja siin kehtivad meie reeglid. Samas on minu hinnangul ainuvõimalik arusaam, et siia on oodatud kõik, kes Eestit armastavad ja meie reegleid aktsepteerivad.

Head sõbrad

Nii need, kui paljud teised ideed Eesti arendamiseks leiavad kindlasti sobiva paiga meie valimisplatvormis, millega inimestelt valimisvõiduks mandaati läheme küsima. Sest Eesti on meie kodu ja see kodu vajab pidevat hoolt ning hoolitsust. Vajab arendamist ja ajaga kaasas käimist. Vajab pealehakkamist ja ettevõtmist. Vajab vabadust oma inimestele olemiseks, tegutsemiseks ja kasvamiseks. Aga selleks, et oma riigi eest saaksime hea seista, peavad justnimelt kodus olema asjad korras. Nii ka erakonnas.

Aasta tagasi teie ees seistes lubasin, et meil on igas mõttes avatud erakond ja poliitilised otsused teeme vastavalt põhikirjale, mitte kitsas ringis. Usun vankumatult sellise mudeli ainuvõimalikkusesse ja seisan selle eest. Olen veendunud, et aus ja läbipaistev otsuste tegemine jätkub ka Kaja juhtimisel. Inimesed peavad teadma, kus otsused sünnivad ja kes neid teevad.

Lubasin ka, et juhatuses on tagatud koht regionaalselt valitud esindajatele – tänasest saab see nii olema. Lubasin, et volikogus ei vähene meie liikmete esindatus piirkondadest ja nii on. Samuti lubasin, et kogume kõik julged ja värsked liberaalsed ideed Eesti tuleviku kujundamiseks ning heaolu kasvatamiseks uude Reformierakonna programmi. Tänan siinkohal eelkõige Rein Langi, Maris Laurit ja Jürgen Ligit, kes uue erakonna programmi eelnõu on kokku kirjutanud ja usun, et juba järgmisel üldkogul saame selle kinnitada.

Täna aga kinnitame eelmise aasta majandusaasta aruande. Erakonna esimehena pean vajalikuks veel enne revisjonikomisjoni ülevaadet anda omapoolne hinnang erakonna majanduslikule tervisele. Tuletan meelde, et 2017 oli valimisaasta, kus tegime Tugeva Eesti kampaania ja saavutasime läbi aegade parima valimistulemuse. Aruandes kajastub muuhulgas selle tulemuse rahaline hind. Seal kajastub ka reaalsus, et oleme riigis opositsioonis ja meie meeskond on sellest tulenevalt väiksem, aga erakonna palgal olevate inimeste arv suurem. Seal kajastub seegi, et vaatamata opositsioonis olemisele annetasid erakonna toetajad, nii olemasolevad kui uued, meile rohkem kui ühelegi teisele parlamendierakonnale. Kuigi omakapital on võrreldes eelmiste valimisaastatega veidi suuremas miinuses, on sellele arusaadav selgitus – 2012 suutsime märkimisväärselt rohkem reserve koguda kui 2016. aastal. Kokkuvõttes võiks seis olla parem ja erakonnana teeme siit mõistagi vajalikud järeldused. Kindlasti tuleb valimisaastateks rohkem reserve koguda. Samuti on mõistlik valimiste vaheaastatel hoida palgal vähem personali ja hoida rangemat eelarvekontrolli juhatuse poolt. Aga nii nagu varasemalt oleme valimisaastate miinuse ületanud, ületame ka seekord. Reformierakond on tugev ja see on meie jaoks sama loomulik nagu riigi majanduskriisist välja juhtimine vähem kui 10 aastat tagasi. Reformierakonna tugevus on muuhulgas meie usaldusväärsus. On meie asi anda sõnum ning näidata meie toetajatele, et oleme usaldusväärsed.

Ja lõpetuseks head kaasteelised

Kaks nädalat tagasi külastasid mind mu vanemad. Nad kinkisid mulle midagi erilist – 1867. aastast pärineva piibli, mis kuulus mu vanavanaisale. Selle piibli vahel oli ka kaks elulugu. Täpsemalt minu vanaema ja vanaisa küüditamishirmus käsitsi kirjutatud elulood 1949. aasta märtsist. Lugedes need läbi, mõistsin taaskord, et viimase poole aasta jooksul erakonnas kuhjunud sisepinged on täiesti mõttetu kukepoks kellegi isiklike ambitsioonide rahuldamiseks. 70 aastat tagasi võitlesid inimesed oma saatuste ja elude pärast, meie võitleme võimu pärast erakonnas. Piinlik.

Sealtsamast piiblist teada kristlikest väärtustest on ühed olulisimad andestus ja lepituse otsimine. Ka briti kirjanik ja luuletaja Charlotte Brontë on öelnud – elu on liiga lühike, et viha pidada või ülekohut meeles hoida. Andes täna erakonna juhi teatepulga edasi Kajale, kutsungi üles kõiki mõtlema ajaloo õppetundidele. On igaühe võimalus olla suur. Olla aus ja väärikas ning minna koos edasi. Mina olen selleks valmis, sest see ei ole küsimus erakonna tulevikust. See on küsimus Eesti tulevikust.

Hoidkem üksteist, hoidkem Eestit!


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt