Peep Aru kõne Reformierakonna üldkogul

Uudis
|
21.11.2004

Head erakonnakaaslased,

Reformierakond on õnnelik erakond, sest kümnest aastast suure osa on meil õnnestunud olla oma maailmavaate ja poliitiliste eesmärkide elluviimiseks võimul ja juhtida riiki. Reformierakonna fraktsioon on olnud läbi lühikese kuid võituderohke ajaloo stabiilse suurusega, peaaegu viiendik Riigikogu koosseisust on meie fraktsiooni liikmed. See number näitab valijate püsivat toetust Reformierakonnale, mis on seda hinnatavam, et meile langeb valitsemise vastutus. Julgus ja oskus vastutada on aga hoopis midagi muud, kui opositsioonis olles ühegi otsuse eest vastutust kandmata hädaldada kõige üle, et kui valesti ja halvasti see elu meil on. Julgus ja oskus vastutada tugineb kindlameelsusele, seisukohtade selgusele ja loomulikult tublidele erakonnakaaslastele.

Olen juhtinud Reformierakonna fraktsiooni tööd Riigikogus alates kevadest, kui Siim sõitis ära Brüsselisse. See on olnud äärmiselt meeldiv kogemus. Liialdamata võin öelda, et kõik Reformierakonna fraktsiooni liikmed on väga töökad, üskmeelsed, targad ja asjalikud, neis on piisavalt kogemust ja elutarkust. Meil on üheksateist isiksust, kes on avatud koostööks ja seisavad kindlalt erakonna põhimõtete eest. Küsimuste arutamisel ei ole meilegi võõrad vaidlused, oma seisukohtade kirglikud tõestamised. Need vaidlused jäävad aga fraktsiooni laua taha, kus alati püüame jõuda ühise otsuseni. Parlamendisaalis otsustame me üheksateistkümnekesi kõikides tähtsates küsimustes ühtemoodi. Suurelt tabloolt paistab välja meie üksmeelne värvivalik eriti hästi. Võib liialdamata öelda, et tegemist on väga professionaalsete poliitikutega.

Rein Lang on alates sellest sügisest toonud Eesti parlamendi juhtimisse uut mõtlemist ja poliitilist kultuuri. Usun, et just Reinu töö tulemusena mõistetakse Eestis senisest enam, et parlamendiliikme staatusega kaasneb vastutus ja mure rahvusriigi tuleviku pärast. Parlamendi näol on tegemist Eesti rahva esindajatega, aga mitte tegelastegrupiga vodevillist, kelle seikluste kirjeldamine pälvib vaid kollase ajakirjanduse tähelepanu. Riigikogu juhatamise kõrval jätkub tal suutlikkust ka Euroopa asjade komisjoni juhtida. Et ta sedagi tööd hästi teeb, näitab kasvõi paar kuud tagasi Prantsuse riigi poolt antud orden, millega Euroopa üks suurriik tunnustas Reinu pühendumust Euroopa Liidu ja Eesti lähendamisel. Lisaks Euroopa asjade komisjonile on Riigikogus Reformierakonna liikmete juhtida teisigi tähtsaid komisjone. Andres Lipstok rahanduskomisjoni esimehena teeb kogu parlamendile selgeks, mida valitsus oma eelarve- ja maksupoliitikaga õigupoolest mõtleb. Väino Linde on Märt Raski järel väärikalt üle võtnud Riigikogu õiguskomisjoni juhtimise. Jürgen Ligi saab hästi hakkama keskkonnakomisjoni esimehena. Tõsised tänusõnad kuuluvad Rein Aidmale ja Rain Rosimannusele, kes fraktsiooni aseesimeestena on nõu ja jõuga seisnud selle eest, et meil oleks sõbralikku täpsust ja asjalikku argumenteeritust.

Erakonna aseesimees Meelis Atonen teab läbi ja lõhki majanduselu, tal on piisavalt kogemust, et kaasa rääkida ka teistes eluvaldkondades. Andres Taimla, Mait Klaassen ja Helmer Jõgi oskavad selgitada, kuidas mõjutavad poliitikute otsused hariduses toimuvat, targalt ja kaalutletult tegutsedes oleme siin nii mõnegi jalgadelt peapeale keerava idee suutnud alla vett saata või siis arusaadavaks tasakaalustada. Toomas Tein ja Leino Mägi hoiavad reformierakondliku mõtet sotsiaalkomisjonis ning on suutnud tagada, et sealt komisjonist ei jõua parlamendisaali ettepanekud, mis muudaksid Eesti majandusedu nulliks, kuid samal ajal võivad ka pensionärid, lastega pered, puuetega inimesed ja arstiabivajajad tunda, et nad elavad euroopalikus riigis. Koostööle Reformierakonna kontoriga tuleb igati kasuks, et erakonna peasekretär Kristen Michal on fraktsiooni liige. Maret Maripuu ja Signe Kivi on meestekeskse poliitikamaailma otsustesse toonud naiselikku kaalutletust. Signe ja Raivo Järvi kultuuriinimeste maailmatunnetust. Sergei Ivanov on aidanud selgitada, mida mõtlevad Reformierakonna poliitikast ja otsustest need inimesed, kelle emakeel ei ole eesti keel. Silver Meikar Riigikogu noorimale liikmele omase energiaga on seisnud tudengite õppetoetuste eest ja ta teab hästi, milliseid otsuseid nõuab ja milliseid võimalusi pakub tänapäeva infoühiskond. Kahju, et homne päev jääb Silverile seekord viimaseks päevaks Riigikogu liikmena, sest tema asemele tuleb tubli kaitseminister Margus Hanson. Silver, sa oled alati tagasi oodatud. Kui see ei juhtu enne, siis pärast järgmisi Riigikogu valimisi kindlasti.

Riigikogu fraktsioonil on suur roll,et sünniksid otsused ja seadused, mille alusel jätkuks meie riigi edu ja süveneks eestimaalaste kindlustunne ja heaolu. Ühtlasi oleneb meist päris palju Reformierakonna programmiliste eesmärkide realiseerimine, erakonna tuntus ja populaarsus. Parlamenditööd ei saa mõõta ainult numbrites. Tahaks siiski öelda, et Riigikogu on alates 2003.aasta kevadest vastu võtnud üle kolmesaja õigusakti. Selle taga on tõsine töö. Üheks suuremaks reformierakonna fraktsiooni töövõiduks võib lugeda vanemahüvitise seaduse jõustumist selle aasta algusest. Selle tulemusena säilitatakse lapse emale 12 kuu jooksul tema eelnev sissetulek kuni kolme keskmise palga ulatuses. Riik toetab lapse ema suurendades oma panust ema kogumispensionisse ühe protsendipunkti võrra. Samuti muudeti õppetoetuste ja õppelaenude seadust, mille tulemusena kustutab riik iga sündinud lapse kohta ema õppelaenu 50% ulatuses. Me kõik teame, et suurelt osalt just tänu sellele Reformierakonna poolt valimiste eel välja pakutud ideele on sellel aastal Eestis sündinud oluliselt rohkem lapsi, kui varasematel aastatel. Debatid Riigikogus vanemahüvituse seadustamise eel olid tulised ja võrdsustamist pooldavad erakonnad ei põlanud avalikkuse hullutamisel ära kõige demagoogilisemaid meetodeid. Ussitamine ei ole lõplikult tänasekski lõppenud, kuigi noored emad on omaltpoolt kogu Eestis kõikidele kahtlejate argumentidele vastused andnud. Nüüd soovivad paljud poliitilised jõud selle tõsiasja kirjutada oma tegevuse arvele. Kõik meie siin saalis peaksime aga hoolitsema selle eest, et püsiks meeles see, kelle mõte vanemahüvitus tegelikult oli. Ja me ei tohi unustada, et vanemahüvitus on alles esimene samm Eesti rahvastikupoliitika kujundamisel 21.sajandile vastavaks. Ikka selle nimel, et Eesti riik ja rahvas jääks kestma. Hea meel on rahvastikuministri büroo tegevuse tubli töö üle. Päris mitmed Paul-Eerik Rummo poolt välja käidud mõtted, mis väärtustavad peresid ja lapsi ootavad parlamendi töölaudadel seadusteks saamist.

Reformierakonna fraktsioon suutis parlamendis seaduseks muuta ka üksikisiku tulumaksu alanemise 6% võrra järgmise kolme aasta jooksul. Esimest kahe protsendi võrra alanemist saame tundma juba alates järgmise aasta algusest. Tegemist on teise tähtsama valimislubadusega, mille elluviimiseks Reformierakond valijatelt mandaadi sai. Kuigi tulumaksu alanemine on seaduseks saanud, leidub ikka veel neid, kes soovivad uuesti lahingusse tormata. Opositsooni ratsud on kogu aeg saduldatud. 46 tundi koos kahe magamata ööga käis Riigikogus 2005. aasta eelarveseaduse teine lugemine. Analüüsides opositsiooni muudatusettepanekuid näeme, et populistlikult väga hästi kõlavate kulusoovide katteallikaks oli enamikel juhtudel tulumaksu prognoosi suurendamine ehk teisiti öeldes taheti peale suruda tulumaksu alandamisest loobumine. Koalitsioon suutis küll üksmeelselt sellisele destruktiivsele ja demokraatiat ohustavale tegevusele vastu seista, kuid ohumärgid on õhus, sest koalitsioonilepingu läbivaatamise vajalikkusest on rääkinud nii mõnigi koalitsioonipoliitik. Selline lähenemine kutsub valvsusele. Tulumaksu vähendamisest Reformierakond ei loobu. Tulumaksu alandamine on kõikide Eesti ausate tööinimeste huvides. Jah, tõsi on, et tulumaksu alandamine ei soosi kuigivõrd neid tööandjaid, kes maksavad ametlikult vaid miinimumpalka ja neid töövõtjaid, kes eelistavad ennast esitleda töötutena ning juhutöödel tasu vastu võtta sularahas. Aga ei peagi soosima. Palju vähem pööratakse tähelepanu kahele teisele eesmärgile, mida tulumaksu alandamine lisaks tööinimese toetamisele veel endas kannab. Esiteks: tööjõud on Eestis maksustatud kõrgemalt, kui see meie majanduse rahvusvahelise konkurentsivõime tagamiseks hea on. Teiseks: nii maksukoormusel kui avaliku sektori kaudu maksuraha ümberjagamisel on kalduvus kasvada. Tulumaksu alandamine pidurdab seda kasvu ja sunnib riiki hoolikamalt raha lugema. Reformierakond on liberaalne erakond, kes peab isiklikke vabadusi ja vaba otsustusõigust ülemaks kõikidest teistest väärtustest. Just seda eesmärki – tubli töötegija suuremat otsustusõigust enda teenitud raha kasutamise üle, kannab üksikisiku tulumaksu alandamise idee, mille Reformierakond on parlamendisaalis suutnud seaduseks vormida.

Eestis ei saa lähematel aastakümnetel olema ühel erakonnal põhinevat enamusvalitsust. Seega on valitsuses olemise üheks eelduseks toimiv koostöö. Tahan siinkohal kinnitada, et Reformierakond võtab kolme R koalitsiooni kuulumist väga tõsiselt. Me soovime teha mõlema partneriga head koostööd ja me ei näe praegusele koalitsioonile alternatiivi. Kuigi ajakirjandusele meeldib valitsuse tegemisi näidata selles valguses, et just Reformierakond on see, kes koalitsioonis kõik oma tahtmised saab ja kutsub partnereid vaheldumisi meie puudliteks, siis tahaksin vastukaaluks meenutada, et Reformierakond käitus aasta taguses konfliktis väga tasakaalukalt ning ka parlamendisaalis oleme hääletanud päris sageli meie koalitsiooni partneritele väga tähtsate eelnõude poolt, olgu selleks siis hariduse investeeringute ümberkorraldamise või põllumajandustoetuste jagamise poolt. See on loomulik, kuna lähtume koalitsioonileppest, austame oma partnereid, ja teeme nendega koostööd. Koostööd saame teha aga raames, mille seavad meie programm ja põhimõtted. Ootame nendele kindlasti ka partnerite respekti. Valitsuskoalitsiooni tahe väljendub kõige ilmekamalt parlamendisaalis ühtemoodi kas rohelist või punast nuppu vajutades. Meie oleme valmis vaeva nägema, et koalitsioonivärv oleks alati ühtne

Reformierakonna liikmed on parlamenti valitud Eesti erinevatest piirkondadest. Kuna meie erakonnal on kandepinda üle Eesti, siis on loomulik, et piirkondade ja saadikute vahel on kujunenud hea koostöö. Sellel sügisel alustasime fraktsiooni väljasõitudega maakondadesse, et koostööd veelgi süvendada. Erakonnaliikmed üle Eesti on fraktsiooni tegemisi Riigikogus päris palju ka vaatamas käinud ja on alati oodatud Toompeale edaspidigi. Küllap juba järgmises parlamendi koosseisus on päris mitmed nendest ise poliitilise tegevuse eesliinil, Reformierakonna fraktsiooni toas Toompeal on ruumi veel küll ning sinna pika laua taha asju arutama mahub inimesi veelgi rohkem. Enne peab aga edukalt osalema kohalike volikogude valimistel.

Soovin meile kõigile edu vähemalt kümneks järgnevaks aastaks ja Andrusele jõudu meie ees sammumiseks.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt