Mario Kadastik: kas kehtestame rangemad reeglid rohkem õnnetusi põhjustavatele kommertskasutuses tõukeratastele?

Arvamus
|
Mario Kadastik
|
20.05.2024

Tavaliselt süüdistatakse meid selles, et võtame Euroopa Liidu õigust liiga karmilt üle. Seekord aga, kui me seda ei tee, võime tekitada ebavõrdse olukorra.

Elektritõukerattad on viimastel aastatel saanud osaks meie igapäevaelust, pakkudes kiiret ja mugavat liikumisviisi. Samas on nende populaarsus toonud kaasa vajaduse täpsemate regulatsioonide järele, et tagada kõigi liiklejate ohutus ja turvalisus. Riik on ette valmistanud mitmeid seadusmuudatusi, mis käsitlevad elektritõukerataste kindlustamist, parkimist, kiirusepiiranguid ja joobeseisundi karistusi.

Kuid nende muudatuste valguses kerkib esile oluline küsimus: kas me peaksime ühtlustama regulatsioonid Euroopa Liidu tasandil või looma oma, Eesti-spetsiifilised reeglid?

Alustame põhilistest muudatustest. Elektritõukerataste kindlustamine muutub kohustuslikuks, sarnaselt autodele. See tähendab, et õnnetuse korral katab kindlustus tekkinud kahjud. Parkimisreeglid muutuvad täpsemaks, nõudes tõukerataste paigutamist nii, et need ei takistaks teisi liiklejaid. Samuti kehtestatakse kiirusepiirangud, et vähendada õnnetuste riski. Joobeseisundis tõukerattaga sõitmine saab olema rangelt reguleeritud, määrates maksimaalse lubatud alkoholitaseme ja karmistades karistusi.

Kõik need muudatused on suunatud liiklusohutuse parandamisele, kuid tõstavad esile ka laiemad küsimused regulatsioonide ühtlustamise kohta. Tavaliselt süüdistatakse meid selles, et võtame Euroopa Liidu õigust liiga karmilt üle. Seekord aga, kui me seda ei tee, võime tekitada ebavõrdse olukorra turul.

Praegu võib nimelt juhtuda, et osa rendi tõukerataste teenusepakkujaid pääsevad kindlustuskohustusest sõltuvalt nende tõukerataste kaalust ja kiirusest. See tekitab turul ebavõrdsust, sest erinevatel ettevõtetel on erinevad kohustused ja kulud. Kui ühe ettevõtte tõukerattad peavad olema kindlustatud ja teise omad mitte, loob see ebaausad konkurentsitingimused. See võib viia olukorrani, kus tarbijad ja teenusepakkujad on segaduses ning turg ei toimi sujuvalt.

On oluline kaaluda, kas peaksime võtma kasutusele ühtsema lähenemise, et kõik tõukerattad oleksid ühtemoodi reguleeritud, sõltumata nende eripärast. Või kas peaksime kehtestama keskmisest rangemad reeglid kommertskasutuses tõukeratastele, kuna statistiliselt põhjustavad nood ka rohkem õnnetusi. Üks võimalus on järgida Euroopa Liidu direktiive, mis tagaksid ühtsed mängureeglid kogu Euroopas. Teine võimalus on luua oma reeglid, mis arvestaksid meie kohalikke olusid ja vajadusi, kuid ka see peaks olema hästi läbimõeldud ja õiglane kõigile osapooltele.

Kokkuvõttes peaksid need seadusemuudatused aitama luua turvalisema ja paremini korraldatud liikluskeskkonna. Kindlustus, uued parkimisreeglid, kiirusepiirangud ja joobeseisundi karistused annavad meile kõigile suurema kindlustunde ja aitavad vähendada õnnetuste hulka. Samal ajal peame jätkama arutelu, kuidas tagada ühtlane ja õiglane regulatsioon kõigile tõukeratastele, et vältida segadust ja tagada kõigi liiklejate võrdsed õigused ja kohustused. Nii saame üheskoos liikuda turvalisema ja sõbralikuma tuleviku suunas, kus tõuksisõit on nauditav ja ohutu kõigile.

 


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt