Lauri Luik: Valimiste võtmeküsimus

Arvamus
|
|
29.08.2017
Ridala ja Haapsalu inimeste hea käekäik ei sõltu ainult sellest, kes on tulevane Haapsalu linnapea. Olulisem veelgi on see, milline saab olema meie linna tulevik ehk mida reaalset ära tehakse. Seetõttu peaks valimiste fookus edaspidi püsima eelkõige sisul. 
 
Usun, et nii praegusel linnapeal kui abilinnapeal jätkub püssirohtu kuni sügiseni, et teineteise musta pesu avalikult küürida, ometigi ei ole kahe meeskonnakaaslase omavaheline sõda see, mida sisuliste arutelude asemel näha tahame. Ei ole ilus lugeda vastastikust avalikku süüdistamist. Eriti kummaline on tembeldada tiimikaaslane pätiks, aga samas tõdeda, et läheme koos edasi. Las uurimisorganid tegelevad tõe väljaselgitamisega, emotsioonitult. Linna arengu huvides keskendume parem sisulistele teemadele, mis muudavad inimeste elu paremaks.  
 
Haapsalu tuleviku võtmeküsimus on meie elanikud- need, kes siin elavad täna ning need, keda soovime linna arengusse panustamas näha homme. Kas ja kuidas suudame Haapsalu elanike arvu kasvule pöörata, on teema number üks. Suveüritustel Haapsalut külastavad turistid toidavad hooajaliselt linna rahalist vereringet, kuid elutähtis on meelitada siia inimesi, kelle abiga linna aastaringselt arendada. Meie nägemuses on Haapsalu kasvava elanikkonnaga kiirelt arenev ja maailmas tuntud kuurort, kus inimestel on hea elada ja töötada ning kuhu sooviksid külalised üle maailma tulla. 
 
 
Hästi tasustatud töökohad
 
Selleks, et inimesed tahaksid Haapsalus elada ning siin oma peret kasvatada, peavad meil olema hästi tasustatud töökohad. Teadvustame endile, et linna võimuses ei olegi töökohtade otsene tekitamine, kuivõrd ettevõtjatele soodsate tingimuste loomine uute töökohtade siia rajamiseks. Olgu selleks siis riigilt teatavate maskusoodustuste väljakauplemine, omavalitsuse võimuses olevate soodustuste loomine, isiklikud kontaktid välismaiste ettevõtete siiameelitamiseks, Euroopa vahendite senisest nutikam kasutamine, kaasaegsete kaugtöövõimaluste loomine või mõne täiendava riigiasutuse siia toomine. Ka Haapsalu sõpruslinnade võrgustikku annab selles kontekstis märksa paremini ära kasutada. Kahtlemata mängib olulist rolli, et kohalik haridustaristu toetaks siinset ettevõtlust läbi vastava erialaõppe pakkumise. Loomulikult ei saa me üle ega ümber kaasaegsest transpordiühendusest pealinnaga. Ka tänapäevase jagamismajanduse pakutavaid piiramatuid võimalusi tuleb senisest hoogsamalt ja nutikamalt rakendada. Ridala ja Haapsalu liitumine loob ettevõtluse vaatenurgast samuti eeliseid. Mis iganes on motivaatorid, peamine, et ettevõtjal oleks siia kasulik tasuvaid töökohti luua, mis omakorda meelitaks meile noori haritud spetsialiste. Linn ei tohi kohalike ettevõtetega konkureerida vaid peab looma ettevõtluse arenguks soodsad tingimused.
 
Üheks tähtsamaks valdkonnaks on jätkuvalt turism ja sellega seotud ettevõtlusvaldkonnad, aga miks ka mitte kaasaegne IT-tööstus, nt tarkvaraarendus, serveripargid ja andmehaldus. Isegi mõni teaduskeskus sobib siia hästi. 
 
 
Ülejäänud üheksa kuud Haapsalus
 
Linn on aastatega arenenud kauniks Euroopalikuks suvekuurordiks. Aina enam selliseks, mida ma alveriaegsetelt postkaartidelt olen näinud ja oma vaimusilmas ideaalina ette kujutanud. Kui teed ja tänavad kõrvale jätta, siis on pisikese häbiplekina visiitkaardil vaid meie rannad. Väikese viigi suplusala on kodune ja kena, kuid Paralepa kiratseb, samuti Holmi rand. Need tuleb korda teha. Korralik välibassein annab meie rannale kahtlemata vägeva lisajume. Loomulikult ei tohi teid ja tänavaid unustada, ei külas ega linnas. 
 
Haapsalus on suvekuudel lausa lust elada- linna kultuurikava on täidetud kümnete põnevate ettevõtmistega ning külastajaid on  üle kogu Eesti ja laia maailma. Ettevõtjate käibed on mitmekordsed ning linnakassagi kosub jõuliselt. Kohalike inimestena huvitab meid aga veelgi enam see, mida teha ülejäänud üheksal kuul aastast. 
 
Kui töökohtade loomisele saab omavalitsus peaasjalikult kaudsel teel kaasa aidata, siis aastaringse kultuurikalendri ja elu sisustamisel on linnal märkimisväärselt suurem roll. Lisaks suvisele kontsertide ja muu meelelahutuse organiseerimisele, milles Haapsalu on julgelt Eesti esirinnas, tuleb meil sama julgelt sisustada sügis, talv ja kevad. Näiteks talvise elu täiendamisel saame eeskujuks võtta Otepää. Üle-Eestiliste sariürituste Haapsallu meelitamine annab kahtlemata linna arengule lisatõuke. Ka näiteks Pärnult kui suurepäraselt konverentsiturismi keskuselt saame edukalt snitti võtta. Rahvusvaheliste konverentside ja kohtumiste korraldamine sobib hästi meie linna profiiliga, tõsi, taristu vajab sel juhul kaasajastamist. 
 
Selleks, et siin oleks aastaringselt hea elada, on tähtis suuta pakkuda tasemel avalikke teenuseid, seda nii noortele, keskealistele kui eakatele. Konkurentsivõimeline haridus, kättesaadav arstiabi jm sosiaalteenused, vajaduspõhised toetused neile, kes reaalselt abi vajavad, paindlik ja kiire asjaajamine linnaga jm elanikku abistavad teenused peavad arenema ülejäänud Eesti ja kaasaegse maailmaga samas rütmis. See eeldab kõva pingutust ning täiendavat kompetentsi. Mugavustsoonist tuleb välja tulla. 
 
 
Sünergia loomine Ridala ja Haapsalu vahel
 
Ridala ja Haapsalu liitumine avab meile sootuks uued arenguvõimalused. Looduskaunid väiksed Ridala külad, aga ka kiirelt arenev Uuemõisa, moodustavad sügisest kuurortlinnaga sõbraliku terviku. Läänemaa üks eredamaid pärleid, Matsalu looduskaitseala, hakkab tulevikus osaliselt Haapsalu koosseisu kuuluma. See loob sootuks huvitava koosluse, mida maailmale tutvustada. 
 
Väiksemate piirkondade inimestele tähendab liitumine uusi võimalusi oma koduküla reklaamida ning seal isikupäraseid tooteid/teenuseid pakkuda. Liituv omavalitsus peab seisma selle eest, et luua selleks kõigeks head eeltingimused. Elementaarne on, et avalikud teenused on kvaliteetsed ja hästi kättesaadavad nii Panga külas kui Haapsalu kesklinnas elavatele inimestele. Kohalike kogukondade aktivistide kaasamine erinevate teenuste tagamiseks on võtmetähtsusega. Haapsalu peab erilist rõhku pöörama just väikeste kohtade identiteedi hoidmisele ja arendamisele. Vajalikud investeeringud peavad jõudma ka kõige pisematesse paikadesse. Uues omavalitsuses on elu täpselt nii hea, kui kõige väiksemas tulevase Haapsalu külakeses. Kindlasti võtab liitumisega kaasnevate pisidetailide lihvimine aega, kuid ma näen selles tohutut võidupotentsiaali kõigi meie elanike jaoks. 
 
Lõpetuseks. Nii mõnigi on arvanud, et praeguse linnapea valimisliit on loodud selleks, et Reformierakonnaga hiljem kokku mängida, saades nii rohkem kohti volikogus. Kinnitan, et nii see ei ole. Kõik valimistel osalevad erakonnad ja ka nö apoliitilised poliitikud on meie silmis võrdsed ning koalitsioone moodustame alles peale valimistulemuste selgumist. Me ei lase end ülemäära mõjutada ka emotsioonidest, mida lahkunud kapteni ootamatu laeva hülgamine ja meeskonna omapäi jätmine tekitas. Reformierakonna kirg ja tahe on jätkata Haapsalu arendamist oma uue linnapeaga, sest näeme liituval Ridalal ja Haapsalul tohutut potentsiaali. Seisame jätkuvalt Ridala ja Haapsalu inimeste parema käekäigu eest ning teeme kõik endist sõltuva, et parim võimalik sisuline kooslus saaks Haapsalus võimule. Mina olen igatahes valmis. 
 
 
Lauri Luik

Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt