Lauri Luik: vaba turg tõstab õppekirjanduse kvaliteeti

Uudis
|
11.12.2008

Täna võttis riigikogu vastu haridusseaduse ning põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse, mille eesmärk on usaldada koolis kasutatava õppekirjanduse valik õpetajatele ja koolile ning parandada ja mitmekesistada koolide varustatust õppekirjandusega.

Käesolev seadusemuudatus kaotab põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest sätted, mis kehtestavad õppekirjanduse (õpik, töövihik ja tööraamat) ainesisu ametkondliku kontrolli.

Lauri Luige sõnul lubab antud seadusemuudatus tuua ka kooliõpikud vabale turule, et kõigil kirjastajatel oleksid võrdsed võimalused kehtestatud nõuetele vastava õpiku väljaandmisel. ”Eesti Hariduse Infosüsteemi täiendatakse uue õppekirjanduse alamregistriga, mis annab õpikuid valivale õpetajale teatava kindlusele, et sinna kantud õppekirjandus vastab kehtestatud nõuetele. Haridus- ja teadusministril sätestatakse järelevalve õppekirjanduse alamregistrisse kantud õppekirjanduse üle,” ütles Luik.

Antud seadusemuudatus kohustab õppekirjanduse väljaandjat kinnitama õpiku, töövihiku ja tööraamatu tiitellehel selle vastavust haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud nõuetele. Lisaks sellele kohustub kirjastus oma õppekirjandust retsenseerima palkama kaks nõuetele vastavat retsensenti.

Luige arvates on õppekirjanduse kontrollimine ühiskondlikel alustel tegutseva organi kaudu, milleks seni oli ainenõukogu, probleemne, sest Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus ei saa ainenõukogu liiget kohustada õppekirjandust kontrollima. ”Ühtlasi ei vastuta ainenõukogu õppekirjanduse kontrolli kvaliteedi eest, sest puuduvad võimalused ebaprofessionaalse kontrolli sanktsioneerimiseks. Sellest tulenevalt on raske nõuda ühiskondlikul alusel töötava ainenõukogu liikmelt õpiku kontrollimise vajalikku kvaliteeti, mis on üheks ajendiks antud seadusemuudatuse väljatöötamisel,” lausus Luik.

”Seni kehtinud õiguslik olukord õpikute kontrollimisel lõi administratiivsed takistused õpikute arendamisele ja uute õpikute tootmisele, mis selgelt pärssisid kogu õppekirjanduse valdkonna arengut”.

Käesolev seadusemuudatus jõustub 2009. aasta 1. septembrist.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt