Lauri Luik: kummitempel vs riigikogu (Meie Maa)

Arvamus
|
|
18.10.2007

Viimasel ajal on palju juttu olnud sellest, justkui oleks praegune riigikogu kujunemas valitsuse kummitempliks.

Meie Maa, 18.10.2007

Viimasel ajal on palju juttu olnud sellest, justkui oleks praegune riigikogu kujunemas valitsuse kummitempliks. Selle eest hoiatas meid president Ilves juba mõne aja eest, nüüd siis ka teenekas poliitik Liina Tõnisson oma lahkumiskõnes riigikogule.

Pole siiani päris hästi aru saanud, mida selle all mõeldakse ning kust selline jutt.

Vaatamata sellele, et pr Tõnisson omab poliitikuna hulka suuremat kogemustepagasit, ei saa ma temaga nõustuda. Jutud sellest, et praegu ei ole parlamendis enam nii palju debatte ja avalikke arutelusid vastavad tõele, kui võrrelda tänast ja 15 aasta tagust riigikogu. Tõele vastab aga ka see, et viimaste aastatega on Eesti elus palju muutunud.

Tutvusin huvi pärast 15 aasta eest riigikogus toimunuga. Tõsi, arutelud täiskogu ees olid elavad ja emotsionaalsed, täpselt sellised nagu pr Tõnisson kirjeldas. Kuid ärgem unustagem seda, et käsitletavad teemad olid algusaastatel hoopis põhjapanevamad – siis laoti vundamenti. Oleks väga imelik, kui seadusandluse alusdokumentide väljatöötamisega ei kaasneks põhjalikke vaidlusi ja arutelusid. Ma ei ütleks, et nüüd riigikogus avalikke arutelusid ei toimu. Toimub ikka ja üksjagu palju, kuid olulisem osa tööst tehakse komisjonides. Täiskogu ees iga detaili põhjalikult arutama hakata tundub tänases seisus ebapraktiline. Ei kujuta ette sadat inimest mingil teemal debateerimas. Usun, et sellisel juhul kannataks seadusloome sisuline külg. Just selliste sisuliste ja oluliste arutelude koht on komisjonides, kuid ka fraktsioonides. Täiskogu ees toimub olulisemate suundade arutelu.

Praegu ei ole enam tarvis jalgratast leiutada. Suur osa meie elu suunavast seadusloomest on valmis. Enam ei ole tarvis päevast päeva uusi seadusi vorpida, küll aga teha pidevaid täiendusi ja parandusi, mis tulenevad soovist inimeste elu paremaks muuta, vajadusest ajaga kaasas käia, tarvidusest Euroopa Liidu õigusloomega sammu pidada vms.

Riigikogus on mitmeid töövorme. Erakonnad peavad omavahelist nõu ja kavandavad poliitikat fraktsiooni koosolekutel. Komisjonides tehakse vastava valdkonna seadus- ja otsuse-eelnõudega põhjalikku tööd, enne kui need riigikogu täiskogu ees valgust näevad. Parlamendi täiskogus toimub seaduste ja otsuste vastuvõtmine ja avalik arutelu.

Lisaks mainitule käivad eraldi koos koalitsioonierakonnad, kus jälgitakse, kas koalitsioonilepingu täitmine on graafikus ning kus kavandatakse ka päevapoliitikat. Loomulikult moodustab olulise osa tegemistest ka saadikute suhtlemine oma piirkonna inimestega, töö kohalike omavalitsuste juures jms. Erinevaid töövorme on veelgi.

Meedias leiab reeglina aga kajastamist vaid täiskogu istung, juhul kui mõni oluline seadus kinnitamist leiab. Sealt ka moonutatud pilt, mis inimesteni jõuab.

Liina Tõnissoni väljaütlemistest võis jääda mulje, et riigikogus enam üldse arutelusid ei toimu. Nii see kindlasti ei ole. Olgu veel kord mainitud, et oluline osa vaidlustest ja sisulistest aruteludest toimub ka komisjonides. Kes on skeptiline ning soovib, võib uurida komisjonide protokolle, kuid ka täiskogu stenogramme.

Seaduse algatamise ja riigikogu otsuse eelnõu esitamise õigus on nii riigikogu liikmel, fraktsioonil, komisjonil kui ka vabariigi valitsusel. Eelnõu ettevalmistamise eest vastutab esitaja. Kui seaduseelnõu tuleb valitsusest, on oluline eeltöö valitsuse poolt juba tehtud. See aga ei tähenda sugugi, et riigikogu sellisel puhul kummitempli rollis on nagu mõned ekslikult väidavad. Valitsuse esindaja annab komisjonile aru ning teeb ülevaate kõigist sisulistest aspektidest. Komisjoni liikmed teevad seepeale omad korrektuurid ja vastavad ettepanekud. Lisaks toimub sama ka täiskogu ees. Enne kui eenõu seaduseks vormitakse, toimub mitu lugemist, mis on mõeldud selleks, et nende vahel teha vajalikke muudatusi, täiendusi ja korrektuure. Kui seda kummitempliks nimetatakse, siis on küll eksitud. Pigem näitab sujuv asjaajamine valitsuse ja riigikogu ning kogu koalitsiooni head koostööd.

Riigikogule on üle antud järgmise aasta eelarve seaduse eelnõu. Ministrid on oma haldusala tulusid ja kulusid meile juba üsna põhjalikult tutvustanud. Seda nii koalitsiooni üldkoosolekul, fraktsioonides kui ka komisjoni nõupidamistel. Loodan, et need, kes siiani kalduvad pigem toetama seda kummalist kummitempli juttu, saavad selle väärarusaama ümberlükkamiseks ainest tulevatest põhjalikest aruteludest ja seisukohavõttudest järgmise aasta eelarve üle.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt