Lauri Luik: Kultuurikomisjon toetas orbteoste õiguspärase kasutamise võimaluste loomist

Arvamus
|
|
11.09.2014

Kultuurikomisjon arutas 8. septembri 2014. a istungil autoriõiguse seaduse muudatusi (697 SE), millega luuakse mäluasutustele võimalus oma kogudesse kuuluvaid orbteoseid õiguspäraselt kasutada. Vabariigi Valitsuse alatatud eelnõu tutvustasid justiitsminister Andres Anvelt ja nõunik Kärt Nemvalts.

Orbteose puhul on tegemist teosega, mille autori kohta puuduvad andmed või ei ole autorit leitud. Eelnõu regulatsiooni alla käivad trükised, audiovisuaalsed teosed ja fonogrammid. Kehtivas autoriõiguse seaduses puudub igasugune võimalus orbteoseid kasutada, sest autoriõiguse kohaselt on teose kasutamiseks vajalik autori nõusolek. Muudatuse kaudu tekib mäluasutustel võimalus orbteos üle-Euroopalises registris registreerida, viies eelnevalt läbi hoolika otsingu ja püüdes igal viisil siiski teose autorit leida. Kui orbteos on registrisse kantud, on mäluasutusel õigus oma kogusse kuuluvat teost või fonogrammi avalikes huvides kasutada, tehes teose kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel kättesaadavaks või reprodutseerides seda säilitamise või taastamise eesmärgil.

Arutelul küsiti, kas orbteoste direktiiv, mis on seadusemuudatuse aluseks, on avatud edasisteks muudatusteks. Tegemist on 2 aastat tagasi vastu võetud direktiiviga, mille eesmärk on tagada autorita teoste säilitamine ja kultuuripärandiga tutvumise võimaluse loomine. Kasutusvõimaluste suurendamise kallal praegu ei töötata. Eesti väljendas direktiivi väljatöötamisel küll soovi, et teoste hulk, millele orbteoste reegleid kohaldatakse, oleks laiem (sooviti ka laiendamist fotodele), kuid see ei leidnud esialgu direktiivis kajastamist ning võiks vajada edaspidi üle vaatamist.

Direktiiv ei sätesta mingit tähtaega, millest alates avaldatud teoseid saab orbteoseks tunnistada. Arutelus juhiti tähelepanu, et nõukogude perioodil loodi suurel hulgal teoseid, mille autoreid ei fikseeritud. Eelnõu koostajate sõnul aitab selles küsimuses nõue, et orbteoseks saab tunnistada teose alles siis, kui on läbitud põhjalik otsing ning autoritele puuduvad igasugused viited.

Lisaks uuriti muudatusega kaasnevat uute töötajate vajadust. Muudatus toob kaasa orbteoste registreerimise eest vastutavas Justiitsministeeriumis ühe töötaja lisandumise. Mäluasutuste tööjõuvajadus selgub sõltuvalt sellest, millises mahus asutused soovivad hakata orbteoste tuvastamise ja registreerimisega tegelema, kuivõrd tegemist ei ole seaduses kehtestatud kohustusliku tegevusega.

Kultuurikomisjon otsustas viia eelnõu Riigikogu täiskogusse esimesele lugemisele kolmapäeval, 17. septembril. Pärast esimese lugemise lõpetamist saab eelnõule 5 tööpäeva jooksul esitada muudatusettepanekuid.

Angelika Berg
Riigikogu kultuurikomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

T: +372 631 6483
M: +372 5086321

Riigikogu. Lossi plats 1a, 15165 Tallinn.
www.riigikogu.ee


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt