Lauri Luik: kodanike riik (Lääne Elu)

Arvamus
|
|
27.11.2008

Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta juhtlauseks oleme valinud mõt­te: „Ühiselt ehitatud riik.” Ees­timaa, see on inimesed, kes siin ela­vad ja väärtusi loovad.

Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta juhtlauseks oleme valinud mõt­te: „Ühiselt ehitatud riik.” Ees­timaa, see on inimesed, kes siin ela­vad ja väärtusi loovad. Ei ole riiki ini­mesteta. Igale riigile on ääretult täh­tis ettevõtlik, aktiivne ja väärtusiloov kodanik.

Head tehes loome väärtusi

Kõik hea, mida inimesed päevast päeva korda saadavad, on väärtus, toetuskivi meie ühiselt ehitatavale kindlusele, Eestile. Mida iganes me teeme, teinekord isegi endile mär­kamata, mõjutab meid ümbritsevat. Ole sa kas luuletaja, ehitaja, koris­taja, riigijuht või ettevõtja, sinu väikestest ja suurtest tegudest valmib ja areneb vaikselt meie kodanike riik. Olgu selleks heaks teoks kuk­kujale käe ulatamine, talvel metsloomadele söögi viimine, sõbraga kohtumine, maas vedeleva kommi­paberi prügikasti viskamine, emale helistamine või lihtsalt hoolimine ja headus.

Kahjuks on maailmas väga palju ka destruktiivsust. Nii näiteks on lammutava iseloomuga negatiivsus ja pidev virisemine, valetamine, halvus­tamine ning pahatahtlikkus laiemas mõttes.

Soovin, et need, kes kohati kaldu­vad liialt negatiivseks, meenutaksid endile, et nii me mitte ei ehita, vaid lammutame. Ärgem unustagem, et riik, see olemegi meie, kodanikud.

Hoolivus ja head sõnad loovad väär­tust. Ärme unustame hoolivust meid ümbritsevate inimeste vastu. Olgu need kas või Oru Pearu, riigijuhid või endine abikaasa. Meie, poliitikud peaksime meeles pidama, et ka vas­taserakonna liikmed on inimesed, kel­lest maksab hoolida.

Vaba kodanik, vaba ühiskond

Üksikisiku vabadus on vahest üks olu­lisemaid märksõnu, kui rääkida va­bast kodanikuühiskonnast.

Vabad kodanikud saavutavad oma eesmärke ja kaitsevad huve omavahelises avatud koostöös. Nad loovad ühiskonna toimimiseks kodanikuühendusi, ettevõtteid, seltsinguid ja ühinguid, kes suudavad riigi sekku­miseta lahendada suure osa meie ühis­konnaelu küsimusi, luues väärtust.

Riik peab täitma seejuures olulist rohi inimeste omandi, vabaduse ja rahu kaitsmisel, olles vajalik eesti rah­vuse ja kultuuri säilitamiseks ning arendamiseks.

Tähtis on isikuile tagada isikuva­badused ja inimõigused. Riik, kuid ka kodanikud peavad tegema kõik endist oleneva, et iga inimene tunneks end Eestis hästi, hooliks seUest ja saadaks ühiskonnas midagi head korda.

Eesti ei saa kunagi päris valmis, seetõttu on vaja alati edasi püüelda. Ärme ootame, et mingi müstiline asi nimega „riik” meie eest kõik ära teeks. Meie, kodanikud, oleme need, kes peavad seda riiki ehitama.

Katsume mõelda positiivselt, teha iga päev vähemalt ühe heateo, käia valimas, soovi korral kandideerida valimistel, osaleda aktiivselt koha­likus seltsielus, luua väärtusi. Vaid nii suudame üheskoos ehitada Eesti riiki. Soovin meile julgust olla ko­danik ning elada kui kodanik, ja nii iga päev.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt