Lauri Luik: Elu Läänemaal paraneb

Arvamus
|
|
11.02.2015

Käesoleval aastal toimub rida positiivseid muutusi, mis aitavad kaasa Eesti ja Läänemaa inimeste heaolu paranemisele: vähenevad maksud, suurenevad peretoetused ja pensionid ning jätkub panustamine rahvusliku julgeoleku tagamisse.

Selleks, et Eesti oleks jätkuvalt kaitstud, oleme seadunud Reformierakonna julgeolekuprogrammi kandvateks ideedeks laiapõhjalise riigikaitse ning kodanike aktiivsema kaasamise rahvusliku julgeoleku tagamisse. Perede toetuseks ja Eesti rahva jätkusuutlikkuse tagamiseks kavandame, et peale vanemahüvitise lõppu makstakse perele alates kolmandast lapsest 300 eurot kuus. Tasuvate töökohtade tekkeks ja majanduse arendamiseks soovime vähendada tööjõumakse. Seda kõike saame teha muidugi vaid siis, kui ka Läänemaa inimesed meie plaane toetavad.

Rida positiivseid muutusi leiab aset juba sel aastal. Tulumaksumäär langeb 21 protsendilt 20 protsendile ning töötuskindlustusmakse määr kolmelt protsendilt 2,4 protsendile. Töötasu alammäär tõuseb 355 eurolt 390 eurole. Tõuseb ka maksuvaba tulu määr − 144 eurolt 154 eurole. See tähendab, et 2015. aastal teenitavast 390-eurosest brutopalgast saavad inimesed kätte 332 eurot.

Miinimumpalga tõus toob kaasa vanemahüvitise kasvu, sest need on omavahel seotud. Nii saab vanemahüvitise alammääraks 355 eurot, maksimummääraks aga 2549 eurot. Tasub üle korrata, et vanemahüvitis ei ole sotsiaaltoetus, vaid demograafiline meede, mille eesmärgiks on toetada peresid, kuhu on sündinud laps, makstes vanemale väikelapsega kodus oldud aja eest tasu, mille suurus sõltub varem makstud sotsiaalmaksust.

Esimese ja teise lapse toetus tõuseb 45 eurole ning kolmanda ja iga järgneva lapse toetus 100 eurole. Kui pere taotleb toimetulekutoetust, võrdsustatakse selle arvestamisel lapsed pere esimese liikmega (senine koefitsient oli 0,8).

Häid uudiseid toob alanud aasta nii nendele, kelle elutöö on juba tehtud kui ka inimestele, kes parajasti otsivad oma kohta tööturul. Töötutoetuse määr tõuseb 3,6 eurolt 4 euroni päevas ehk 112 eurolt 124 euroni kuus. Vanaduspensionid suurenevad 6,3 protsenti. Keskmine vanaduspension jääb tulumaksuvabaks.

Matusetoetus tõuseb aasta algusest 250 eurole ja laieneb toetuse saajate ring – alates 1. jaanuarist 2015 makstakse matusetoetust ka vähekindlustatud peredele, kes viimase 12 kuu jooksul on saanud toimetulekutoetust.

Eestil on lähiaastatel kolm suuremat eesmärki: sise- ja välisjulgeolek, sündide suurendamine rahvaarvu hoidmiseks ning inimeste jõukuse kasv. Esimest saab tagada läbi kaitsetahte, toimivate liitlassuhete ning aruka välispoliitika. Teine eesmärk eeldab lastega perede senisest suuremat väärtustamist, samuti vähemkindlustatud perede sihipärast toetamist, et ükski laps ei peaks kasvama vaesuses. Kolmas eesmärk on saavutatav meie majandus- ja maksukeskkonna hoidmise ja arendamisega, hariduse väärtustamisega ja tööturul osalejate selliste oskuste arendamisega, mis võimaldaksid neil oma igapäevatöös suuremat väärtust luua. Selle eest Reformierakond ka seisab.

Lauri Luik
Riigikogu kultuurikomisjoni esimees


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt