Lauri Luik: Eesti Reformierakonna programm Haapsalus

Arvamus
|
|
02.09.2017

Foto: visithaapsalu.com

 

Meie visioon: Haapsalu on kasvava elanikkonnaga, kiirelt arenev ja maailmas tuntud kuurort, kus inimestel on hea elada ja kuhu soovivad külalised üle maailma tulla.

Haapsalu tuleviku võtmeküsimus on meie elanikud- need, kes siin elavad ning need, keda soovime linna arengusse panustamas näha homme. Teema number üks on pöörata Haapsalu elanike arv kasvule.

 

Hästi tasustatud töökohad

Selleks, et inimesed tahaksid Haapsalus elada ning oma peret kasvatada, peavad siin olema hästi tasustatud töökohad. Meie ülesanne on ettevõtjatele soodsate tingimuste loomine uute töökohtade siia rajamiseks, olles sealjuures ettevõtjate koostööpartner, mitte konkurent. Peamiste ettevõtlusvaldkondadena Haapsalus näeme turismi- ja infotehnoloogiasektorit.

Uute tasuvate töökohtade siia meelitamiseks:

 • pakume ettevõtjatele soodustusi oma äri Haapsallu rajamisel (nt kommunikatsioonidega liitumisel)
 • töötame koostöös valdkonnaspetsialistidega välja kaasaegse kaugtöövõimaluste taristu
 • töötame koostöös kohalike haridusasutustega välja siinset ettevõtlust toetavad õppekavad
 • teeme Vabariigi Valitsusele ettepaneku luua omavalitsustele võimalus teatavas määras ise tulumaksumäära reguleerida
 • aitame ettevõtjatel taotleda Euroopa Struktuurifondide toetusi
 • teeme Vabariigi Valitsusele ettepaneku täiendavate riigiasutuste siia toomiseks
 • kasutame efektiivsemalt ära sõpruslinnade võrgustikku ja sealseid ettevõtjaid
 • oleme Vabariigi Valitsusele igakülgselt abiks Haapsalu ja pealinna vahelise transpordiühenduse kaasajastamisel
 • aitame kaasa jagamismajanduse arengule erinevates valdkondades
 • kasutame Ridala ja Haapsalu ühinemisest tulenevaid eeliseid (nt loodusturism)
 • loome vajaliku taristu karavaniturismi arendamiseks
 • kasutame isiklikke kontakte, et tuntud ettevõtjates huvi äratada

 

Hea elu aastaringselt

Linn on aastatega arenenud kauniks Euroopalikuks suvekuurordiks ja Ridalast on kujunenud looduskaunis ning turvaline elukeskkond. Kultuurikava on täidetud kümnete põnevate ettevõtmistega ning külastajaid on suvel üle kogu Eesti ja laia maailma. Kohalike inimestena huvitab meid aga veelgi enam see, mida teha Haapsalus ülejäänud üheksal kuul aastast. Seisame selle eest, et inimestel oleks aastaringselt Haapsalus hea elada ning turistidel põhjust külastada.

Selleks, et Haapsalus oleks hea elada aastaringselt:

 • teeme teed ja tänavad korda, koostame selleks pikaajalise tegevuskava (sh muudame koolibussiliinide teed tolmuvabaks ning toetame Ungru tee remontimist ja kergliiklustee rajamist Haapsalust Jõõdresse. Pikendame kergliiklustee Aafrika rannast Uuemõisa pargini. Esmajärjekorras remondime Metsa tänava ja Tallinna maantee äärsed ning Uuemõisas asuvad kõnniteed)
 • tagame maapiirkonna teede ja tänavate ehituse ning hoolduse samas mahus eelnevate aastatega, renoveerime vähemalt 1km kõnniteid aastas
 • paigaldame maapiirkonna bussipeatustesse päikesepatareidel töötava valgustuse
 • korrastame Paralepa, Holmi ja Pullapää rannad, rajame üldkasutatava välibasseini
 • ehitame linnale korraliku turu, et elanikud saaksid tervislikku toitu ja kaupu otse kohalikelt tootjatelt
 • taastame Krahviaeda viiva vallikraavi silla
 • kaasame noori linna juhtimisse, luues Haapsalu Linnavolikogu juurde noorteesindaja koha
 • toetame eakaid, sh tõstame matusetoetuse 270 euroni, ravimite toetuse 64 euroni, hambaravi hüvitise 32 euroni ja tagame tasutud bussiliikluse. Aitame kaasa eakate seltsitegevusele ning tugiteenuste kvaliteedi tõstmisele. Sotsiaalteenused peavad olema vajaduspõhised
 • koostöös Läänemaa Puuetega Inimeste Kojaga töötame välja programmi elukeskkonna kohandamiseks ka erivajadustega inimestele
 • sisustame linna kultuurikava ka kevadel, sügisel ja talvel, meelitades siia üle-Eestilisi ja rahvusvahelisi sariüritusi
 • Hoiame elus Läänemaa laulu- ja tantsupeo traditsiooni. Tähistame väärikalt Eesti Vabariigi tähtpäevi
 • võtame eeskuju Otepääst kui talvepealinnast ja Pärnust kui konverentsiturismi arendajast
 • anname uuele valmivale Haapsalu Põhikoolile kaasaegse sisu ja renoveerime Haapsalu Linna Algkooli ning Uuemõisa Algkooli
 • tagame vene keelt kõnelevatele lastele efektiivse eesti keele õppe juba lasteaias
 • tagame muusikakoolile kaasaegsed ruumid
 • tagame lasteaiakoha igale lapsele aastaringselt (ka suvel), avame lasteaedade mänguväljakud ühiskasutuseks
 • laiendame Haapsalu spordikooli tegevuse ka uude Panga spordihoonesse
 • tagame aastaringsed harjutamisvõimalused jalgpalluritele
 • pöörame senisest suuremat tähelepanu vandalismiga võitlemisele
 • tagame, et linna pakutavad teenused on kaasaegselt mugavad ning kättesaadavad igale abivajajale

 

Tugev Ridala ja Haapsalu

Ridala ja Haapsalu ühinemine avab meile sootuks uued arenguvõimalused. Looduskaunid väiksed Ridala külad, aga ka kiirelt arenev Uuemõisa, moodustavad sügisest kuurortlinnaga sõbraliku terviku. Läänemaa üks eredamaid pärleid, Matsalu looduskaitseala, hakkab tulevikus osaliselt Haapsalu koosseisu kuuluma. See loob huvitava koosluse, mida maailmale tutvustada. Seisame selle eest, et Ridala ja Haapsalu ühinemine sujuks tõrgeteta ning linn moodustaks tulevikus hästi toimiva terviku. Kõigil Haapsalu elanikel, nii Panga külas kui kesklinnas, peavad olema võrdsed võimalused kaasaegsete ja kvaliteetsete avalike teenuste saamiseks.

Sünergia loomiseks Ridala ja Haapsalu vahel:

 • töötame välja ning viime ellu Ridala ja Haapsalu kui ühtse terviku kuurortikontseptsiooni
 • aitame inimestel väiksematest piirkondadest oma koduküla reklaamida ning seal isikupäraseid tooteid/teenuseid pakkuda (koostöös Läänemaa Arenduskeskuse ja Innovatsioonikeskusega Innokas)
 • pöörame erilist rõhku väikeste kohtade identiteedi hoidmisele ja arendamisele
 • tugevdame külavanemate rolli ja toetame kogukonnateenuste arendamist
 • viime huviringid küladesse ning toetame kultuuri-, spordi- jm seltside tegevust
 • renoveerime seltsimajad, rajame valgustuse Mäemõisa parki ja seisame selle eest, et vajalikud investeeringud jõuaksid ka väiksematesse Haapsalu paikadesse (nt külakeskused)
 • tagame bussiliikluse praegusel tasemel
 • koostame avalikkust kaasates uue ühinenud omavalitsuse üldplaneeringu
 • tagame, et omavalitsuste ühinemine toimub ühinemislepingus kokkulepitu alusel

 

 

* Haapsalu all peame läbivalt silmas Ridala ja Haapsalu ühinemisel tekkivat omavalitsust

 


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt