Lauri Luik: 1,4 miljardit laste hüvanguks (Lääne Elu)

Arvamus
|
|
19.02.2008

Jaanuari lõpus kinnitas vabariigi valitsus programmi ,,Igale lapsele lasteaiakoht!”.

Jaanuari lõpus kinnitas vabariigi valitsus programmi ,,Igale lapsele lasteaiakoht!”. Sellega loodi kohalikele omavalitsustele võimalus taotleda raha uute lasteaia-ja sõimekohtade loomiseks ning praeguste lasteaedade seisukorra parandamiseks. Järgmise nelja aasta jooksul investeerib riik nimetatud programmi kokku 1,4 miljardit krooni.

Läänemaa lasteaedades ootab oma kohajärjekorras veidi üle 50 lapse. Haapsalus on ootel 9 kohalikku ning 21 teiste omavalitsuste last. 5 vaba kohta on praegu aga lastele vanuses 4-6 aastat. Lihulas ootab kohta 18, Noarootsis ja Virtsus 2 last. Muretus seisus on Vormsi ja Martna, kus lasteaiakohtade nappus ei ohusta. Kõmsil on seevastu 6 lasteaiakohta koguni vabad. Sügisest jääb Haapsalus praeguste andmete kohaselt puudu u 25 sõimekohta, ootele 30 teiste kohalike omavalitsuste last. Sügis võib järjekorrad tuua aga ka teistesse Läänemaa omavalitsustesse. Kinnitatud programmi kohaselt hakatakse kohalikke omavalitsusi toetama uute lasteaedade rajamisel ja seniste remontimisel, hoidmaks ära nende sulgemist tervisekaitse-ja ohutusnõuetele mittevastavuse tõttu. Samuti hakatakse omavalitsusi toetama lasteaia õpetajatele põhikooli õpetajaga samaväärse palga maksmisel. Kui meie omavalitsused näitavad üles tahet ja aktiivsust, milles pole mingit põhjust kahelda, saavad peagi kõik järjekorras ootavad lapsed lasteaiakoha.

Järgmisel ja ülejärgmisel aastal on kohalike lasteaedade finantseerimise toetuseks plaanitud 300 miljonit krooni. Sellele järgneval kahel aastal juba 400 miljonit. 2008. aastal plaanitud 300 miljonit krooni jaguneb kaheks: 150 miljonit lasteaiakohtade loomiseks ning teine pool praeguste lasteaedade toetuseks. Lasteaedade toetuseks mõeldud raha jagub omakorda kaheks: õpikeskkonna arendamiseks (75 mln) ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditega seotud kulude osaliseks katmiseks. Olgu täpsustuseks öeldud, et väiksemate remonditööde tegemiseks (nt rühmaruumi seinte värvimiseks) saab raha käsutada õpikeskkonna arendamiseks mõeldud summadest.

Lasteasutuste toetusraha eraldatakse tasandusfondi kaudu, lähtudes omavalitsusele kuuluva lasteasutuste rühmade arvust ja toetuse suurusest ühe rühma kohta.

Lasteasutuste õpetajate palgavahendite katmiseks eraldatakse raha kohalikele omavalitsustele, mis on lasteasutuste kõrgharidusega õpetaja palga alammäära viinud vähemalt sama eelarveaasta kohta kehtestatud munitsipaalkooli noorempedagoogi alampalga tasemele ning keskeriharidusega õpetaja palga alammäära vähemalt 85 protsendini noorempedagoogi palga alammäärast.

Kui seni on omavalitsus pidanud lasteaiakohtade loomiseks panustama täies mahus ise, siis nüüd on omaosa-lusmäär 50%. Palju on kõneainet tekitanud ka toetuse miinimummäär. Väiksematele omavalitsustele õnnestus miinimum alandada 500 000 kroonile, mis teeb vähimaks summaks ühes omaosalusega miljon krooni. Suurim investeeringutoetus, mida omavalitsus aastas taotleda saab, on 50 miljonit krooni.

Omavalitsus peab uute lasteaiakohtade loomise toetuse saamiseks tegema taotluse haridus-ja teadusministeeriumile. Projekti kavandeid saab esitada juba märtsi algusest. Kavandite vastuvõtt kestab kaks kuud. Oma-valitsused võivad samadel alustel toetust taotleda ka eralasteaedadele.

Olen veendunud, et tänu riigipoolsete toetusmeetmete rakendamisele suureneb juba lähiajal lasteaiakohtade arv ning kaovad ka lasteaiajärjekorrad. Selle programmi elluviimisel paranevad lasteaiaõpetajate töötingimused ning sissetulek nii Läänemaal kui ka teistes maakondades.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt