Keit Pentus: investeeringud peavad toetama majanduskasvu ja konkurentsivõimet

Uudis
|
25.02.2011

Reformierakond soovib olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutada sel sügisel uues Riigikogus Eesti investeeringueelistusi Euroopa Liidu järgmisel eelarveperioodil 2014+.

Reformierakond on koostanud esialgse valdkondliku nimekirja avalikuks aruteluks Eesti võimalike eelistuste kohta ELi uues eelarves, tuues näitlikult ära ka loetelu võimalikest objektidest.

“Investeeringuobjektidele peab eelnema analüüs valdkondlike prioriteetide osas – raamistiku selleks annab Euroopa Liit käesoleva aasta juulis. Objektide nimekirjast on palju olulisem strateegiline eesmärk ja valdkonnad, mis on olulised ka ELile,” ütles Reformierakonna aseesimees, Riigikogu asespiiker Keit Pentus.

„Oleme seisukohal, et järgmise EL eelarveperioodi investeeringute fookus peab olema suunatud Eesti majanduskasvu ja konkurentsivõime suurendamisele. Suurema ja selgema mõju saavutamiseks tuleb EL fondide vahendid koondada vähestele olulistele eesmärkidele,” rõhutas Pentus.

Pentus märkis, et järgmise Euroopa Liidu eelarve abikõlbulikud valdkonnad pole täna veel lõpuni selged, kuid kindlasti on abikõlblikud teadus- ja arendus, ettevõtlus, tööhõive ja tööturg, energeetika ja üle-euroopalise tähtsusega transpordiühendused.

„Tänase teadmise järgi on Eestil ka järgmisest, 2014-2020 EL eelarvest kasutada umbes sama palju raha, kui on praeguses – ehk umbes 3,4 miljardit eurot kokku seitsme aasta peale. See teeb ligikaudu pool miljardit investeeringueurot aastas,” sõnas Pentus.

„On täiesti loomulik, et mistahes vastutustundlik ja tulevikku vaatav erakond paneb paika oma prioriteedid, milliste valdkondade investeeringutele seda raha kulutada. Selleks soovimegi seda arutada olulise tähtsusega riikliku küsimusena uues Riigikogus sel sügisel,” rääkis Pentus.

Prioriteetsete investeeringuvaldkondade võimalike näitlike objektidena on Reformierakond muuhulgas ära märkinud: piiriüleste energiaühenduste rajamine (Estlink 2, Eesti-Läti liinid, Eesti-Vene alalisvoolu sild), Rail Baltica (160 km/h kiirusele), teadus- ja arendustegevuse sisuliste projektide oluliselt suurem rahastamine teadustaristu arendamise kõrval, lasteaedade jt avaliku sektori hoonete soojustamine ja energiasäästlikumaks muutmine, LNG terminaali rajamiseks vajalik taristu, 4-realine Tallinn-Tartu maantee Mäoni, Saaremaa sild.

Kõik toodud investeeringute maksumused on vastavate ministeeriumide esialgsed hinnangud, mis vajavad täpsustamist.

 


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt