Jaanus Tamkivi: eelarve hakkab valmis saama (Hiiu Leht)

Arvamus
|
Jaanus Tamkivi
|
21.09.2007

Põhimõtteliselt on valitsus­kabinet eelarveprojekti kokku saanud. Järgmisel nädalal arutab veel korra ja saadab siis riigikogu poole teele. Aga mis puudutab Saaremaa veeprojekti, leiame kindlasti lahenduse ka selle jaoks.

Hiiu Leht, 21.09.2007

Põhimõtteliselt on valitsus­kabinet eelarveprojekti kokku saanud. Järgmisel nädalal arutab veel korra ja saadab siis riigikogu poole teele. Aga mis puudutab Saaremaa veeprojekti, leiame kindlasti lahenduse ka selle jaoks.

Saaremaal vähendati hangete mahtusid ja konkurss kuuluta­takse uuesti välja. Ma loodan, et laekuvad mõistlikumad tulemu­sed, kui olid esimesel korral ja siis tuleb kindlasti selle projek­tiga edasi minna.

Üks peateemasid on olnud sel nädalal kiiritustehas Saue vallas ja sellele tegevusloa andmine. Kirjutasin tegevusloale teisi­päeva hommikul alla. Pärast kaht suurt kohtuprotsessi, kus ka kõhus andis oma seisukoha, et ettevõttele tuleks anda või­malus tööle asuda.

Sisulise poole pealt praegu enam muret ei ole. Ministee­rium on selle tehasega väga tõ­siselt tegelenud ja olen ka isikli­kult seal käinud. Keskkonnaoht ja suur hirm, mida inimestesse on sisendatud, et uus Tšernobõl – see on täiesti põhjendamatu. Kindlasti ei ole see ohtlikum objekt kui bensiinitankla kusa­gil elamurajoonis.

Tehnoloogia on tänapäevane ja täiesti korralik. Taolisi ette­võtteid on maailmas mitmeid ja nendega pole midagi juhtunud. Pidevalt tehakse seiret, mõõde­takse kiirgusfooni ja ümbrus­konna elanikele ei ole ohtu.

Valitsus hakkab järgmise nä­dala kabinetiistungil järjekord­selt arutama ka Läänemerre paigaldatava gaasijuhtme tee­mat. Kaks korda on seda juba arutatud ja erakonnad on oma seisukohti kujundanud.

Kui valitsus üritab konsensuse alusel seda küsimust otsustada, siis otsus tuleb gaasijuhtme ja ka uuringute suhtes eitav. Nii et – kui see Läänemerre peab tulema, siis tuleb ta sinna, kuhu oli esialgselt plaanitud – see trassivariant, mis on Soome rannikule ligemal. Seal on uu­ringud suures osas tehtud ja see variant on ka täiesti teostatav. Eesti ei saaks sellest projektist tegelikult mitte mingisugust reaalset käsu. Eesti poole ei hakka ühtegi gaasitoru tulema. Kuid see on täiendav keskkonnarisk Läänemeres.

Küsimus on Euroopa Liidu riikide vahelises koostöös. Sel­ge on see, et gaasi on Lääne-Euroopale hirmsasti vaja. Ja nii Saksamaa kui Prantsusmaa on väga kindlad selle trassi raja­mises. Pidades silmas Euroopa Liidu koostööd, võib-olla po­leks Eestil põhjust sellele risti vastu astuda. Aga mis puudutab gaasijuhtme paiknemist ja uu­ringute teostamist, siis praegu tundub küll, et jääb see variant, et see jääb sinna Soome poole peale, kuhu seda on juba mit­med aastad planeeritud.

Sel nädalal propageeriti autovaba liiklemist, millesse suh­tun väga positiivselt. Tallinna linna vahel ei ole küll märga­ta, et tegemist oleks autovaba nädalaga. Üks variant oleks, et kui autoga ei sõida, sõidad jalgrattaga. Aga suures linnas näeksin, et inimesed käsutaksid rohkem ühistransporti. Sellega väheneks keskkonnakoormus ja tänavatel liikluskoormus.

Enda kohta ei saa ma öelda, et oleksin sel nädalal väga palju oma harjumusi muutnud. Sõi­dan autoga ja käin jala. Üritan ikka jalgsi käia nii palju kui või­malik on, aga tunnistan ausalt, et ega ministrile neid võimalusi palju anta.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt