Imre Sooäär: Reformierakond panustab maarahva elukvaliteedile (Maaleht)

Arvamus
|
01.02.2007

Reformierakonnast on saanud juhtiv laiapõhjaline paremerakond. Reformierakonnal on oma selge sõnumiga maaelupoliitika ja erakonna valimiseelne programm kinnitab oma kõikides peatükkides olulisi punkte, mis otseselt maapiirkonna arengut toetavad.

Maaleht, 01.02.2007


Keegi ei jää oma murega üksi.

 
Reformierakonnast on saanud juhtiv laiapõhjaline paremerakond. Reformierakonnal on oma selge sõnumiga maaelupoliitika ja erakonna valimiseelne programm kinnitab oma kõikides peatükkides olulisi punkte, mis otseselt maapiirkonna arengut toetavad. Alljärgnevalt tahaks keskenduda peamistele neist.
 
Maaelu arengukava ja uued võimalused

Reformierakonna maaelupoliitika annab ühiskonnale väga selge sõnumi: maal elamiseks ja hakkamasaamiseks tekivad järgmise nelja aastaga täiesti uued võimalused ja me soovime need inimestele kättesaadavaks teha. Maaelu arengukava 2007–2013 pakub suuri võimalusi maapiirkonna elukvaliteedi tõstmiseks, mille eest Reformierakond ka arengukava koostamise jooksul seisnud on.
 
Tänu Reformierakonna toetusele on arengukavas maaelu mitmekesistamiseks eraldatud 21% vahendeid esialgselt kavandatud 13% asemel. See tähendab uusi võimalusi ja uusi töökohti.
 
Suur töö, et see raha kõigile kättesaadavaks teha, aga alles algab.
 
Reformierakond tahab seista selle eest, et maaelu arengukava meetmed oleksid tasakaalustatud. Et ka kõik väikesed ettevõtjad saaksid võrdsed võimalused ja ligipääsu struktuurifondidele.
 
Konkurentsivõime ja efektiivsuse suurendamise juures tuleb põhirõhk panna maainimeste elukvaliteedi tõstmisele. Tuleb ära hoida vead, mida põllumajandusministeerium on teinud nii investeeringutoetuste kui ka näiteks rannikualade pindalatoetuste osas.
 
On lubamatu, et ministeeriumi vead veeretatakse hiljem taotlejate kaela ja nõutakse neilt põhjendamatult raha tagasi, nagu seda näiteks praegu Hiiu-, Saare- ja Läänemaal tehakse.
 
Hästitasustatud töökohad maal on Reformierakonna arvates maaelu arengu võtmeküsimus ning seda saab tagada ainult maapiirkonna infrastruktuuri ja maainimeste elukvaliteedi parandamisega. Me ei saa elada XXI sajandi Euroopa riikide võrdväärses peres, kui meie teed, side, vee- ja energiavarustus on möödunud sajandist.
 
Just nendele maaelu alustalade toetamisele soovib Reformierakond järgmisel eelarveperioodil enim panustada.
 
Eriti tähtis on, et maal tekiks uusi hästitasustatud töökohti just mittepõllumajandussfääris läbi maamajanduse mitmekesistamise. Seetõttu tulebki maaettevõtluse toetamisse panustada senisest tunduvalt rohkem raha ja lihtsustada toetuste taotlemist alustavatele ettevõtetele.
 
Loodussäästlik areng

Reformierakond soovib jätkata Tallinna–Tartu maantee ja Tallinna–Narva maantee ehitamist 4realiseks ning Tallinna–Pärnu–Ikla maantee kaasajastamist. Aastaks 2015 peab valmima püsiühendus Saaremaale. Puhas joogivesi peab saama kättesaadavaks kogu Eestis.
 
Tahame suurendada keskkonnasõbraliku alternatiivenergeetika osakaalu elektritootmises.
 
Eesti riigi julgeoleku huvides on energeetiline sõltumatus Venemaast ja põlevkivi arutu kaevandamise piiramine. Kõikidele tarbijatele peab olema tagatud taskukohase hinnaga elektrienergia.
 
Eesti maaelu tulevikuvõti on väike- ja pereettevõtluse hoogustamine ning koostöö. Maaturism võiks olla maapiirkonna ettevõtluse tüvi, mille ümber on võimalik koondada palju tooteid ja teenuseid. Toetame omavalitsuste, ettevõtete ja seltside regionaalset koostööd. Just koostöö on olnud maapiirkondade edukuse alus Põhjamaades.
 
Maaelu vundament on tugevad Eesti külad. Reformierakond soovib toetada külaliikumist ja panustada rohkem aktiivsetele inimestele külas. Külavanemad peavad saama nii seadusandlikku kui ka materiaalset tuge oma töös. Elu ääremaadel, saartel ja kogu maapiirkonnas tervikuna peab saama samamoodi elamisväärseks nagu teistes Euroopa Liidu riikides.
 
Kahekordne pension

Reformierakonna valimisprogrammi igas peatükis on punkte, mis otseselt ka maainimesi ja maaelu mõjutavad. Kindlasti ei jäta maarahvast ükskõikseks see, et me tahame nelja aastaga pensionid kahekordistada.
 
Et võimaldame vanemail olla kauem oma väikelapse juures, pikendades vanemahüvitist lapse 1,5aastaseks saamiseni. Et ergutame kolmandate ja neljandate laste muretsemist perre suurema vanemahüvitisega. Et me langetame tulumaksu ja teeme ettevõtlusega alustamise lihtsamaks.
 
Suurendame investeeringuid tervishoidu ja haridusse. Maarahvas võib kindel olla, et Reformierakond seisab kindlalt kõige selle eest, mis jääb suurlinnadest väljapoole ja kedagi ei jäeta oma muredega üksi ka ääremaal.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt