Eesti Reformierakonna Noortekogu eestseisus: Samasooliste partnerlus on kodanikuõigus

Uudis
|
23.01.2006

Reforminoorte eestseisus on mures viimasel ajal väljendatud samasooliste partnerlust puudutavate arvamuste pärast. Oleme seisukohal, et samasooliste partnerlus on kodanikuõigus. Samasooliste partnerlus ei tähenda kiriklikku laulatust ega kahte pruutkleiti õnnepalees. See on vabatahtlik liit kahe teovõimelise isiku vahel, mis pakub paarile õiguslikku kaitset ja sotsiaalseid garantiisid. Sellega rakendataks Eesti Vabariigi põhiseaduse §12 toodud võrdse kohtlemise printsiipi. Kahel täiskasvanud isikul peab olema vastastikuse nõusoleku alusel õigus oma kooselu registreerida ning kasutada sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Üks liberaalse maailmavaate alustalasid on sallivus. Arvamuste erinevus ei ole piisav põhjus kellelegi teise vabaduse piiramiseks. Igaühel on õigus vastavalt oma vaadetele käituda kuni see ei kahjusta ümberkondsete vabadusi. Vastastikusel usaldusel põhinevate suhete loomine on üks inimese põhiõigusi ning selle lubamine samasoolistele paaridele ei kahjusta ühiskonna ega selle liikmete huve. Tihti põhjendatakse vastupidist seisukohta eelarvamusega. Veel viiskümmend aastat tagasi oli kombeks, et mustanahalised ei sõida valgetega samas bussis ja sada aastat tagasi ei olnud naistel üheski Euroopa riigis valimisõigust. Nii oli kombeks.

Tegelikkuses eelmainitud kooselumudel juba eksisteerib – ka ilma riigi tunnustuseta on paljud samasoolised paarid suutnud luua turvalised kodud ning pikaajalised teineteist toetavad suhted. Nenede jaoks on lahendamata veel paljud praktilised küsimused. Näiteks ei ole praegu võimalik haiglas külastada raskelt haiget partnerit, saada mittetöötava partneri ravikindlustust, rakendada seadusjärgset pärimisõigust ega esitada ühist tuludeklaratsiooni.

Kodanikud väärivad võrdseid õigusi, vaatamata oma eraelulistele valikutele ja eelistustele. Praegusel juhul pole riik taganud võrdset kohtlemist märkimisväärsele osale ühiskonnast. Reformierakonna Noortekogu eestseisus leiab, et samasooliste partnerluse tunnustamisega astutaks oluline samm võrdsete kodanikuõiguste väärtustamisel.”


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt