Aruanne valijale: Rae vallal on läinud hästi

Täna viimasele neljale aastale tagasi vaadates julgen öelda, et Reformierakonna ja IRLi koalitsioon on teinud head tööd ning vallal on läinud hästi. Samuti julgen öelda, et Reformierakond on oma lubadused täitnud.

2013. aasta sügisel lubasime Reformierakonna nimekirja liikmetega, et tagame 31. detsembriks 2014 igale soovijale lasteaiakoha.

Julgesime seda lubada, sest teadsime, et suudame aastatel 2013- 2015 luua üle 750 uue lasteaiakoha. Ja suutsimegi. Kuid ometi kostub siit-sealt, et lasteaiakohti pole… Ja seegi on tõsi. Vaadake, Rae valla rahvastik on ülikiirelt kasvav – kui 2013. aasta 1. juuli seisuga ületas valla rahvaarv 14 000 elaniku piiri, siis tänase, 1. augusti seisuga elab vallas juba 17 541 inimest (muide, 2003. aastal elas siin meid vaid 7497). Samuti on Rae vald hästi noor vald – meie elanike keskmine vanus on vaid 32,3 aastat.

Ühesõnaga, võiksime vabalt oma möödunud valimiste peamise lubaduse täidetuks lugeda, sest jõudsime ju olukorrani, kus valla kolmes piirkonnas – Lagedil, Vaidas ja Jüris – on lasteaiajärjekorrad viidud miinimumini, kuid tulenevalt Peetri kandi kiirest kasvust, ja eelkõige kindlustundest, et vald loob juurde nii kooli- kui lasteaiakohti, on sealne rahvastiku juurdekasv olnud üle ootuste kiire. Ja seega tuleb sealkandis ka lasteaia- ja koolikohtade juurdeloomisega tegeleda. Mis on tegelikult ja sisuliselt äärmiselt tore – lapsed on ju elu õied, meile kõigile suureks rõõmuks ja uhkuseks!

Nii me siis räägime selgi korral lastest: Reformierakond lubab igale Rae valla lapsele kodulähedast kooli- ja lasteaiakohta.

Selleks koostame juba praegu planeeringut, et rajada Järveküla piirkonda uus 180-kohaline lasteaed (valmib 2018. aasta lõpuks) ning kindlasti tuleb Peetri piirkonnas leida veel lahendusi lasteaiakohtade juurdeloomiseks. Samuti asusime käesoleva aasta alguses Lagedile ehitama eraldi lasteaiahoonet, et olemasolevate lasteaiaruumide arvelt saada juurde koolikohti (120-kohaline Lagedi lasteaed valmib veel selle aasta lõpuks).

Lisaks tegeleme väga tõsiselt koolikohtade planeerimise ja juurdeloomisega – aastal 2014 valmis Jüri gümnaasiumi laiendus (sh pallihall sportimisvõimaluste laiendamiseks); 2016. aasta sügisel avasime tänapäevase ja väga häid võimalusi pakkuva Järveküla kooli (koos piirkonnas lausa hädavajaliku ujulaga) ning aastatel 2016 ja 2017 rajasime kahes etapis Vaida kooli juurdeehituse ja rekonstrueerisime olemasoleva hoone.

Hetkel tegeleme ettevalmistustega, et hiljemalt 2020. aasta sügiseks oleks olemas Peetri piirkonnas veel üks 650-kohaline põhikool koos jalgpallihalliga. Järgmisel aastal laiendame olemasolevate lasteaiaruumide arvelt Lagedi kooli, et aasta pärast oleks Lagedi koolis tagatud piisav arv koolikohti.

Koolikohtade loomisel peame aga arvestama ka Vabariigi Valitsusega, kes kord lubab, kord siiski mitte Jürisse riigigümnaasiumi. Viimased teated räägivad, et meid on ikkagi välja jäetud… Ühesõnaga, kuna laste tulevik pole naljaasi, siis olemegi valmistumas valda ise üht gümnaasiumi looma, mille rajame Peetrisse! Sest lapsed ei pea valitsust haaranud tõmbetuulte pärast kannatama!

Kergliiklusteedevõrgustik valmib

Nelja aasta eest lubasime, et loome Rae valla asulaid ühendava kergliiklusteede võrgustiku ning sellestki lubadusest saime tehtud väga suure osa.

Jõudsime valmis ehitada ühenduse Tallinn-Peetri-Järveküla-Assaku-Jüri(viimases lõigus on „tänu“ ühe maaomaniku mittenõustumisele puudu ca 300 meetrit kergteed), Jüri ja Lagedi vahelisest trassist on umbes pool samuti juba rajatud ning ülejäänu ehitame välja uuel aastal. Ka Aaviku-Patika kergliiklustee on tegelikult juba projekteeritud ja kui ei oleks vaidlust ühe maaomanikuga, toimuks sealgi juba ehitustegevus.

Samuti on projekteeritud Assaku-Rae küla kergtee ning selle ehitus läheb lahti aastal 2017 (või 2018, sõltuvalt sellest, kui kiiresti tulevad kokkulepped maaomanikega). Seega julgen öelda, et suuremas osas on seegi valimislubadus täidetud.

Huviharidusest ekstreemspordini

Kui me tahame, et meie lastel oleks tegevust ja võimalusi ennast ka kooliväliselt arendada, peame tegelema huvihariduse pakkumisega. Selleks lõime Rae huvialakooli juurde spordiosakonna ning oleme laiendanud ka kaunite kunstide alaste võimaluste pakkumist. Kuna Peetri piirkonnas puudusid huvialakoolil päris oma ruumid koos vajaliku sisustusega, siis koos uhiuue Järveküla kooliga rajasime oma korruse ka huvialakoolile, mis pakub Peetri kandi noortele suurepä- raseid võimalusi huvihariduse saamiseks.

Samuti oleme kõigile valla noortele mõeldud huvi- ja sporditegevuse toetuse tänaseks tõstnud 150 eurole aastas. Leiame, et selline toetus on vajalik, et olla vanematele abiks laste huviringide eest tasumisel ja kui noor ei leia sobivat ala huvialakoolist, siis on tal võimalik endale meelepärane tegevus välja valida ja vald toetab sellega tegelemist.

Kiiresti möödunud nelja aastaga oleme oluliselt laiendanud ka meie valla sporditaristut – 2014. aastal valmis Jüris Pallihall ja Järveküla kooliga koos rajasime täiesti uue spordiväljaku, spordisaali ning piirkonnas kaua oodatud ujula, kus on ka väike bassein beebide ujutamiseks.

Erasektor rajas valda ekstreemspordikeskuse Spot of Tallinn, mis meie noorusliku valla spordielu kindlasti oluliselt rikastab. Hea koostöö on meil samuti olnud Rae keegliga ja Golf X Raega.

Igal aastal koguvad aina enam hoogu võistlussari Rae valla mängud, kus osalevad nii sõpruskonnad, külade esindused kui ka vallas tegutsevad ettevõtted. Tegemist on tõelise spordipeo ja kogukonda ühendava võistluste sarjaga, millesse soovime ka järgnevatel aastatel aina rohkem panustada.

Pilgud tulevikku!

Reformierakonnal on plaanis järgneva nelja aasta jooksul tegeleda uute kooli- ja lasteaiakohtade loomisega, et kindlustada lastele kodulähedased ja kvaliteetsed kooli- ja lasteaiakohad, tervisekeskuste rajamisega ning avaliku ruumi arendamisega. Loomulikult jätkame teede ja tänavate ning kergliiklusteede võrgustiku ehitamise ja renoveerimisega. Lisaks on meil plaanis anda valla lastele bussisõidu õigus maakonna avalikel liinidel (ka Tallinnas sõitmiseks), langetada mitmelapselistele peredele lasteaia kohatasu suurust ning viia vallaeelarvesse kaasava eelarve printsiip – kogukond ise saab otsustada, millisesse projekti suunata teatud osa investeeringurahadest!

Meie meeskonnas on palju tublisid inimesi, kes on väga edukad oma valdkondades. Meie nimekirjas on nii Rae valla põliselanikke ja inimesi, kes on pika volikogu töö ja vallajuhtimise kogemusega, aga ka noori uusi tulijaid ja mitmeid inimesi, kes on Rae valda viimase aasta või kahe jooksul kolinud – meil on olemas läbilõige inimestest, kes esindavad n-ö juuri ja neid kes on uued tulijad oma murede ja rõõmudega. Ka meie platvorm on nii koostatud, et see oleks nii inimeste, kui piirkondade suhtes laiapõhjaline, et vallas oleks kõigil hea elada.

Me tahame, et Rae vald oleks parim koht elamiseks – me tahame, et siin oleks turvaline ja hea elukeskkond koos vajalike teenustega, me tahame, et me lastel oleks kodulähedased kooli- ja lasteaiakohad, et vanematel oleks kodulähedased töökohad, ning et meil kõigil oleks erinevaid sportimis- ja lõõgastusvõimalusi, et oma keha ja vaim virgena hoida.

Reformierakonna Rae piirkonnal on koos tugev meeskond, läbi mõeldud platvorm ja ka reaalsed plaanid, kuidas seatud eesmärgid järgmise nelja aastaga edukalt täita. Selleks, et seda kõike teha, vajame aga Sinu toet ust – kui oled seni meie meeskonna poolt tehtuga rahul, siis tule kindlasti meid toetama, valimispäev on juba 15. oktoobril!

*Artiklis kirjutatu on vaid osa me möödunud aastate tegevusest ning plaanidest järgmiseks perioodiks, põhjalikumad ülevaated leiad veebilehelt www.reform.ee/rae, samuti saab jooksvalt me tegevusel pilku peal hoida Facebookis: www.facebook.com/ReformRaeVald.

 


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt