Andre Sepp: Kohalikud teed vajavad rohkem tähelepanu

Uudis
|
12.12.2013

Täna Riigikogus toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kohalike teede hoiu korraldamine’’ arutelul rõhutas Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni liige Andre Sepp oma sõnavõtus, et kohalikud teed vajavad rohkem tähelepanu ja raha.

Riigieelarve  kontrolli erikomisjon on koostanud raporti teemal „Kohalike teede hoiu korraldamine“, mis käsitleb  kohalike teede korraldust ja rahastust. Selles  tehakse rida ettepanekuid, mis aitavad kaasa kohalike teede hoiu paremale korraldusele.

Raporti koostaja Andre Sepa sõnul ei tohiks teekasutaja tunda vahet, kellele see tee kuulub. „Nii maanteed, sõidu- kui kõnniteed peavad olema heas korras, olenemata sellest, kas selle korrashoiu eest vastutab riik, kohalik omavalitsus või eraomanik. Kilomeetrite järgi kuulub enamus teid kohalikele omavalitsustele, samas on riigile kuuluvate teede pindala, osatähtsus ja kasutus suurem,’’ lausus Sepp.

„Hetkel leidub puudusi riikliku teeregistri osas, kus kohalikud teed on üksnes põhinäitajate alusel registrisse kantud, kuid need on inventariseerimata. See töö tuleb riigil ja kohalikel omavalitsustel kiiremas korras teostada, et oleks selge teadmine teede olemist, seisunditasemetest ja liiklussagedustest. Alles seejärel saame rääkida riiklikust teeregistrist kui „Eesti teede portfellist“, mis loob paremad võimalused ka omaniku ja teeseisundi nõuete paremaks järelevalveks,’’ rõhutas parlamendisaadik.

Andre Sepa ettepanekul peaksid kohalikud omavalitsused tegema rohkem regionaalset koostööd omanikujärelevalve suurendamiseks. Maanteeameti poolt teostatav seisunditasemete kontroll peab olema tõhusam ning juhtima rohkem tähelepanu nõuete rikkumise kõrvaldamiseks. „Enamus omavalitsusi planeerib oma teedeehitust oma arengukavades, samas väiksemates omavalitsustes puudub tihti avalikkusele perspektiivne ülevaade, kuidas vallas või linnas teetöid planeeritakse,’’ sõnas Andre Sepp.

Sepp nendib, et seni on kohalike teede hoidu rahastatud riigieelarvelistest eraldistest ja omavalitsuste tulubaasist. „Arvestuslik vajadus kohalike teede iga aastaseks ehituseks ja hoolduseks on ca 120 miljonit eurot. Riigipoolsed eraldised kohalikele omavalitsustele on viimastel aastatel moodustanud 5-10 % kogu teedele suunatud vahenditest summas ca 18 – 28 miljoni eurot, omavalitsused on katnud enamuse teehoiu kuludest’’.

Sepa sõnul näitab raport selgelt omavalitsuste soovi rohkem teid hooldada ja teedesse investeerida ka riigieelarvelistest vahenditest ning soovivad perspektiivsemat kindlust riigipoolsetele eraldistele. Pärast teede inventariseerimist tuleb analüüsida kogu teede olemit ning leida sobiv rahastamismudel, mis arvestab kogu teede rahavajadust,’’ lisas Andre Sepp.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt