Yoko Alender: keskkonnakomisjon toetab valitsust rohepöörde ellu viimisel

Uudis
|
09.02.2021

Eile keskkonnakomisjoni esimeheks valitud reformierakondlane Yoko Alender ütles, et komisjon toetab valitsust koalitsioonilepingus kokku lepitud rohepöörde ellu viimisel.

“Uus koalitsioonileping on teatavasti looduse ja rohepöörde teemades väga ambitsioonikas ja selle järgi seame ka meie komisjonis fookust järgmise kahe aasta tööks,” ütles Alender.

Tema sõnul on kliimamuutuste vastu võitlemine teema, mis läheb teravalt korda ka nooremale põlvkonnale, nii et nende arvamust on oluline arvesse võtta.

“Olulisimad teemad on rohepöörde edukaks ellu rakendamiseks vajaliku plaani koostamine, kokkuleppe otsimine jätkusuutlikuks metsanduseks ja ambitsiooni tõstmine elurikkuse hoidmisel Eesti looduses. Lahendamist vajab ka kogu ringmajanduse valdkond, ka siin soovime teha algust suuremate sisuliste muudatustega, mis motiveeriks inimesi jäätmeid sorteerima ja ettevõtteid ringmajandust jõulisemalt arendama,” loetles Yoko Alender.

Ta ütles, et energeetikas soovib keskkonnakomisjon kaasa rääkida nii taastuvenergia osakaalu kiiremal kasvatamisel, kui uute (nt vesiniku) tehnoloogiate kasutuselevõtu edendamises. “Koostöös majandus- ja rahandusekspertidega otsime lahendust, kuidas motiveerida kohalikke kogukondi roheinvesteeringuid oma territooriumile kutsuma. Rahastuse jätkusuutlikuse tagamiseks plaanime töötada välja Tulevikurahastu mudeli, mis võimaldaks pikaajaliselt planeerida investeeringuid keskkonnahoidu ja rohetehnoloogiate arengusse,” sõnas Alender.

Keskkonnakomisjoni juhi sõnul on lisaks energeetikale ja transpordile kliimaeesmärkide täitmiseks vaja tähelepanu suunata ehitatud keskkonnale – hoonetele ja nende energiatõhususele. “Puit ehitusmaterjalina võiks saada Eestis avaliku sektori projektides soosituimaks, kui suurima süsiniku sidumise potentsiaaliga materjal. Puidutööstuse nutikus, tootlikkuse kasv ja teaduspõhisus on samuti suund, milles on juba palju tehtud, ent veel enam seisab ees, et üha vähem Eesti puitu peaks minema põletusse ja üha suurem osa kõrgema lisandväärtusega tootmisse.” 

Olulise teemavaldkonnana keskkonnakomisjoni tööplaanis nimetab Alender metsandust. “Otsime kokkuleppeid metsade jätkusuutliku majandamise teemadel, osapoolteks nii avaliku sektori, kui erasektori esindajad, aga ka kodanikuühiskonna esindajad looduskaitse poolelt. Koalitsioonileppe kohaselt plaanitakse arutada ka riigimetsa majandamise edasisi plaane, RMK rolli looduskaitses ja metsa kui kultuurilise keskkonna hoidmisel ja arendamisel.”

“Loodushoiu poole pealt on olulisimaks märksõnaks elurikkus – kuidas hoida loodusmetsi ja õrna tasakaalu looduses. Plaanis on nii vääriselupaikade kaardistamise teema, kui elurikkuse arengukava koostamine koos ekspertidega. Korrastamisel on keskkonnaalase info, ehk andmebaaside korrastamine sealhulgas metsa statistilise info kättesaadavuse parandamine,” lõpetas Alender.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt