Valitsusliidu fraktsioonid: tähtsamad valitsusleppe lubadused said sel aastal seadusteks

Uudis
|
20.12.2007

Valitsusliidu fraktsioonide esimehed hindasid Riigikogu selle koosseisu esimest aastat heaks.

„Selle Riigikogu koosseisu esimese aasta lõpuks võivad kõik kolm valitsusliidu osapoolt oma valijatele öelda, et hulk valimislubadusi on juba ellu viidud,” ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Keit Pentus.

„Olen rahul, et suutsime taastada hariduse prioriteetsuse riigieelarves, tõstes õpetajate palku ning käivitades õpetaja lähtetoetuse, toetades peresid ning luues eeldused kodutoetussüsteemi loomiseks,” lausus IRLi fraktsiooni esimees Mart Laar.

„Meil on hea meel, et saime kaasa aidata valimislubaduste täitmisele ja elatustaseme tõusule Eestis” ütles Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Eiki Nestor.

Valitsusliidu parlamendisaadikud pidasid tähtsaimaks järgmist:

– maksuvaba määra tõstmist tuleval aastal 2250 kroonini, aastaks 2011 on maksuvaba määr 3000 krooni;

– tulumaksumäära jätkuvat vähendamist. Järgmisel aastal on tulumaks 21%, aastal 2011 on tulumaks 18%;

– täiendavat tulumaksuvabastust 2250 kroonini kuus alates pere esimesest lapsest. See tähendab järgmisel aastal täiendavat maksuvabastust ka perele, kus on vaid üks laps. Täiendav kindlustunne viib suurema sündide arvuni.

– pensioni kiiret tõusu: tõsteti pensionite baasosa 25 krooni ja rahvapensionit 150 krooni võrra,  muudeti pensionite indekseerimissüsteemi. Selle tulemusel on järgmisel aastal keskmine pension ligi 4600 krooni. Ilma nende muudatusteta oleks keskmine pensioni suuruseks järgmisel aastal umbes 3900 krooni;

– õpetajate palgatõusu: 2008. aasta riigieelarves nähakse ette haridustoetused kohalikele omavalitsustele summas 3,5 miljardit krooni. Õpetajate palkade alammääradeks on: pedagoog-metoodikul 13680 krooni, vanempedagoogil 11517 krooni, pedagoogil 10160 krooni ja noorempedagoogil 9718 krooni. Riigi kulutused haridusele ja teadusele suurenevad järgmisel aastal kiiremini kui riigieelarve keskmiselt.

– vanemahüvitise maksmise perioodi pikendamist 1,5 aastani. Tänavu sünnib esimest korda sellel sajandil üle 15 000 lapse aastas;

– pikka aega lahendust oodanud politseinike, päästeametnike, piirivalvurite, õpetajate ja paljude teiste avaliku sektori töötajate palkade tõstmist;

– isapuhkust, mis võimaldab isade rolli väärtustamiseks maksta isale ema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi tema palga alusel 14 kalendripäeva jooksul täiendavat hüvitist;

– viljatusravile ettenähtud eelarveraha suurendamist 100 miljoni kroonini aastas;

– riiklike peretoetuste suurendamist, millega tõstetakse hooldusperedele makstav toetus 1500lt kroonilt 3000le kroonile;

– programmi igale lapsele lasteaiakoht, millega eraldatakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele toetust lasteaiakohtade loomiseks, õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks. Järgmisel ja ülejärgmisel aastal on kohalike lasteaedade finantseerimise toetamiseks plaanitud 300 miljonit krooni. Sellele järgneval kahel aastal juba 400 miljonit;

– esmakordselt pärast ülikooli väljaspool Tallinna ja Tartut tööle asuvale õpetajale makstavat lähtetoetust, mis on alates järgmisest õppeaastast 200 000 krooni;

– e-tervise infosüsteemi loomist, mis võimaldab minna tervishoius järk-järgult  üle paberdokumentidelt digitaalsetele dokumentidele, mis on turvalisem ja ökonoomsem, järjekorrad registratuurides kaovad, riik saab parema ülevaate ravimite käsitlemisest ning tõuseb nii ravikvaliteedi kui ka patsientide rahulolu;

– keskkonnakahju tekitajatele karistuste karmistamist, millega rakendatakse põhimõtet „saastaja maksab”;

– puuetega inimeste sotsiaaltoetuste tõusu, millega suurendatakse ühtlasi ka tööhõivet;

Fraktsioonide juhid pidasid tähtsaks ka seda, et valitsusliit on jätkanud muuhulgas kahe põhimõttelise suunaga. Jätkatakse range eelarvepoliitikaga ja välis- ja kaitsepoliitika püsib järjepidev. Nii kinnitati 2009 aasta riigieelarve 2,7 miljardi kroonise ülejäägiga ning pikendati Eesti välismissioonide tähtaega.

Lisainformatsioon:

Keit Pentus 504 0884
Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees

Eiki Nestor 518 3432
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees

Veiko Lukmann 523 7343
IRLi fraktsiooni esimehe assistent


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt