Valimiseelsed patriootlikud mängud

Arvamus
|
10.09.2017

Jälgides tänaseid Jõhvis asetleidvaid valimiskampaaniaid, siis tekivad paratamatult paralleelid teatrietendusega. Näidendiga, kus igaüks mängib talle omistatud rolli nii ausalt ja veenvalt kui ta suudab.

Olen olnud tööalaselt poliitikaga seotud  7 aastat. Võin julgelt öelda, et mõistan poliitikaga seonduvat selgelt, ma saan aru nendest protsessidest ja põhjustest miks need nii toimivad. Poliitika tihti  ongi kui mäng, mille reegleid peab tundma. Ometigi leian igal kohalikel valimistel end imestavat aina sisutumast  mängust, kus ausus ja eetilisus ei ole vooruseks ning  kus lubadused ja väljaütlemised ei ole mõeldud täitmiseks. Sõnapidamine ei tundu enam ammu olevat moes ning väikestest valedest on saanud aina suuremad valed. Tekib küsimus, miks me ei võiks rääkida asjadest nii nagu need on? Kas hirm on kaotada AUSUSEGA valijaid ning parem on saada valega valituks?

Jälgides tänaseid valimisliite Jõhvis, on märgata nendevahelisi kummalisi mänge. Esindatud on mitmed valimisliidud, mis üllatuseks kõik sarnaste nimede ja värvitoonidega. Tekib küsimus millest on tingitud valimisliitude selline sarnasus? Naiivne oleks mõelda, et tegemist on juhuste kokkulangemisega, kus iga valimisliit ajab ainult oma rida. Kas valimisliidud soovivad oma ühtlase värvitooniga sobituda paremini linnapilti või on Jõhvile kujunenud oma tunnusvärv, mida kõik valimisliidud usinalt kasutama on hakanud. Või on see mäng valijaga – kas ta suudab ülesse leida tema jaoks õige valimisliidu? Ma usun, et siin on mitmeid põhjuseid, kuid valijaga arvestamine ja temale valimisprotsessi hõlpsamaks muutmine, ei ole kahjuks üks neist.

Valimisliidud on kujunenud kui vahendiks pääseda võimule, peites ennast Jõhvi patriotismi ja suure kohaliku ellu panustamise soovi taha. Need põhjused on väga üllad ning loodetavasti ka tõesed, kuid elu on näidanud, et enamasti on antud mängu toimimise põhimõtted siiski teised. Kandideeritakse valimisliitudes, kuuludes ise aga erakonda. Kas põhjuseks on suurem usk valimisliidu edusse, soov näidata läbi selle kohalikku patriotismi või on sinu kord teenete osutamise ahelas vastuteene osutada, see ei olegi päeva lõpuks oluline. Selline toimimisviis ajab mängu segasemaks ning keeruline on mõista seeläbi inimese kuuluvust ja tema põhimõtteid.

Jõhvi valija on täna pandud keerulisse olukorda. Inimesed, kes avalikult kuulutavad, et seisavad kohaliku rahva heaolu eest on tegelikult need samad inimesed, kes ajavad teadlikult oma valijat segadusse ja eksitavad. See ütleb juba nii mõndagi. Huvitav fakt on ka see, et eelmistel kohalikel valimistel oli registreeritud Eestis kokku 292 valimisliitu ning tänase seisuga on esitatud 163 valimisliitu. Need andmed näitavad selget trendi valimisliitude populaarsuse vähenemisest. On vähenenud ka kandidaatide üldarv: 2013.a oli see 14784  ja täna on see arv ligi 11900.

Rohkem otsekohesust ja konkreetsust oma väljaütlemistesse ning enam sisulisi arutelusid. Ärme räägi sellest, miks üks või teine kandideerib, vaid mis on tema seisukoht ja eesmärgid. Räägime kuidas väljaöeldut saavutada ja kuidas selleni reaalselt jõuda. Vähem panustamist üksteisega vastandumisele ning enam elulisi diskussioone.

Tahan teada, kas kandidaatide seas Jõhvi põhikooli ja gümnaasiumi juures paiknev kergejõustiku staadioni renoveerimine on täna arutlusel ja kuidas seda plaanitakse saavutada. Kuidas on mõeldud kaasarääkida kohalikus hariduse korralduses ning milliseid innovaatilisi lähenemisi välja pakutakse. Kuidas ja kas saame omaltpoolt enam toetada haridusasutuste koostööd ettevõtjate ja avaliku sektoriga, et hõlbustada õpetamise näitlikustamist ja suurendada seost reaalse eluga. Või kuidas võiksime luua haridus- ja innovatsioonialaseid koostööprogramme, et muuta õppimine veelgi põnevamaks. Kindlasti ei saa mainimata jätta ka Jõhvi lasteaed Sipsiku olukorda, mis asub hariduslinnakust väljas ning tähelepanu ja ressursse enam vajalikul hulgal jätkunud ei ole.

Loosungiks on kujunenud seismine selle eest, et noored jääksid Jõhvi ning pöörduksid siia tagasi. See on väga hea eesmärk, mille nimel püüelda, kuid kuidas ja milliste vahenditega seda saavutada plaanite?

Küsimusi ja põnevaid diskussiooni kohti on siin palju. Aus on anda igale valijale võimalus valida kandidaat, tuginedes tema eesmärkidele ja plaanidele, mitte aga ilusatele lubadustele. Usun, et parim ei ole see, kellel on pikem lubaduste nimekiri.

Valimiseelsed mängud on alanud ning Jõhvis on märgata sellega seoses tekkinud kummalist ärevust. Valige juba tehtud tegusi, mitte aga tühje lubadusi ja ilusaid sõnu.

Kuna lubaduste andmine on moes, siis annan täna sõna, et korraldan kõiki Jõhvis kandideerivaid erakondi ja valimisliite kaasava haridusteemalise debati, kuhu on oodatud kaasa elama ja küsimusi esitama kõik huvilised.

 

Maris Toomel

Sinu kandidaat 241 Jõhvi vallas 


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt